مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : رضا کریم مجاور
در حال بارگذاری
راهنمای نویسندگان مقتول
راهنمای نویسندگان مقتول

کد: 88466

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: افراز

مولف: عطا محمد

مترجم: رضا کریم مجاور

راهنمای نویسندگان مقتول

ناشر

افراز

مولف

عطا محمد

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

اینک دختری میهن من است
اینک دختری میهن من است

کد: 82752

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: نگاه

مولف: شیرکو بی کس

مترجم: رضا کریم مجاور

اینک دختری میهن من است

ناشر

نگاه

مولف

شیرکو بی کس

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

شهر نوازندگان سفید (داستان برتر جهان145)
شهر نوازندگان سفید (داستان برتر جهان145)

کد: 79745

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: بختیار علی

مترجم: رضا کریم مجاور

شهر نوازندگان سفید (داستان برتر جهان145)

ناشر

افراز

مولف

بختیار علی

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1480000ریال

اسفار سرگردانی (داستان برتر جهان101)
اسفار سرگردانی (داستان برتر جهان101)

کد: 78659

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: جبار جمال غریب

مترجم: رضا کریم مجاور

اسفار سرگردانی (داستان برتر جهان101)

ناشر

افراز

مولف

جبار جمال غریب

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

سایه و مرگ تصویرها 1 (3 گانه ی پرسش ها)،(داستان برتر جهان146)
سایه و مرگ تصویرها 1 (3 گانه ی پرسش ها)،(داستان برتر جهان146)

کد: 74633

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: عطا محمد

مترجم: رضا کریم مجاور

سایه و مرگ تصویرها 1 (3 گانه ی پرسش ها)،(داستان برتر جهان146)

ناشر

افراز

مولف

عطا محمد

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

روشن مثل عشق تاریک مثل مرگ
روشن مثل عشق تاریک مثل مرگ

کد: 74373

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: محمد اوزون

مترجم: رضا کریم مجاور

روشن مثل عشق تاریک مثل مرگ

ناشر

افراز

مولف

محمد اوزون

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

میهمان خزانی (مجموعه شعر)
میهمان خزانی (مجموعه شعر)

کد: 72205

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: چشمه

مولف: شیرکو بی کس

مترجم: رضا کریم مجاور

میهمان خزانی (مجموعه شعر)

ناشر

چشمه

مولف

شیرکو بی کس

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سرانجام پیش تو بر می گردم سرنوشت من این است (کافه شعر جهان14)
سرانجام پیش تو بر می گردم سرنوشت من این است (کافه شعر جهان14)

کد: 71118

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: بختیار علی

مترجم: رضا کریم مجاور

سرانجام پیش تو بر می گردم سرنوشت من این است (کافه شعر جهان14)

ناشر

کوله پشتی

مولف

بختیار علی

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مجموعه اشعار شیر کو بی کس
مجموعه اشعار شیر کو بی کس

کد: 57698

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: نگاه

مولف: شیرکو بی کس

مترجم: رضا کریم مجاور

مجموعه اشعار شیر کو بی کس

ناشر

نگاه

مولف

شیرکو بی کس

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

با شهرزاد در شب های کردستان (آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز)
با شهرزاد در شب های کردستان (آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز)

کد: 57136

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: کوله پشتی

مترجم: رضا کریم مجاور

با شهرزاد در شب های کردستان (آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز)

ناشر

کوله پشتی

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ناتور دره (داستان برتر جهان136)
ناتور دره (داستان برتر جهان136)

کد: 53682

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: شیرزاد حسن

مترجم: رضا کریم مجاور

ناتور دره (داستان برتر جهان136)

ناشر

افراز

مولف

شیرزاد حسن

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

حصار و سگ های پدرم
حصار و سگ های پدرم

کد: 50247

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: شیرزاد حسن

مترجم: رضا کریم مجاور

حصار و سگ های پدرم

ناشر

افراز

مولف

شیرزاد حسن

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

آیه های عاشقانه
آیه های عاشقانه

کد: 47991

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: نگاه

مولف: لطیف هلمت

مترجم: رضا کریم مجاور

آیه های عاشقانه

ناشر

نگاه

مولف

لطیف هلمت

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

عمویم جمشید خان (مردی که باد همواره او را با خود می برد)
عمویم جمشید خان (مردی که باد همواره او را با خود می برد)

کد: 43496

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: بختیار علی

مترجم: رضا کریم مجاور

عمویم جمشید خان (مردی که باد همواره او را با خود می برد)

ناشر

افراز

مولف

بختیار علی

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قصر پرندگان غمگین
قصر پرندگان غمگین

کد: 31702

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: بختیار علی

مترجم: رضا کریم مجاور

قصر پرندگان غمگین

ناشر

افراز

مولف

بختیار علی

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

کوله بار یک عاشق مادرزاد
کوله بار یک عاشق مادرزاد

کد: 17456

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: مروارید

مولف: عبدالله پشیو

مترجم: رضا کریم مجاور

کوله بار یک عاشق مادرزاد

ناشر

مروارید

مولف

عبدالله پشیو

مترجم

رضا کریم مجاور

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

28000ریال