مطلبی از جی مگ
معرفی کتاب: بنیتو سرنو

معرفی کتاب: بنیتو سرنو

«بنیتو سرنو» عنوان رمانی است نوشته‌ی هرمان ملویل که نشر آگه آن را به چاپ رسانده است. «بنیتو سرنو» با آمیزه‌ی فشرده‌ای از معما، ماجرا و پایان غافلگیرکننده، در نگاهِ اول صرفاً نمونه‌ی وسوسه‌انگیزی از ژانری به نظر می‌رسد که هرمان ملویل در رمان‌های دریاییِ پرفروشِ اولیه‌اش ابداع کرد. بااین‌حال، اکثر شارحانِ ملویل این رمان […]