مطلبی از جی مگ
میزانسن: خلاصی

میزانسن: خلاصی

«خلاصی» عنوان نمایشنامه‌ای است نوشته‌ی مارشا نورمن. «خلاصی» اولین نمایشنامه‌ی مارشا نورمن، نویسنده‌ی امریکایی، محرکی برای تفکر به نظام اجتماعیِ حاضر است؛ یک انتقاد به این واقعیت که افراد سابقه‌دار در مواجهه با جهان بیرون شانسی ندارند. برچسب‌هایی که به افراد زده می‌شود، روی آن‌ها و برداشت دیگران از آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این برداشت‌ها رفتار […]