مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : برتراند راسل
در حال بارگذاری
مسئله چین
مسئله چین

کد: 67312

گروه بندی: سیاسی

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

مسئله چین
275000ریال

مسئله چین

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

بلشویسم (از تئوری تا عمل)
بلشویسم (از تئوری تا عمل)

کد: 67199

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

بلشویسم (از تئوری تا عمل)

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)
چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)

کد: 67150

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

395000ریال

علم و دین در جامعه
علم و دین در جامعه

کد: 63297

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: برتراند راسل

مترجم: علی اصغر مهاجر،احمد ایرانی

علم و دین در جامعه

ناشر

جامی،مصدق

مولف

برتراند راسل

مترجم

علی اصغر مهاجر،احمد ایرانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

گزیده آثار راسل
گزیده آثار راسل

کد: 62538

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: مصدق،جامی

مولف: برتراند راسل

مترجم: مهدی افشار

گزیده آثار راسل

ناشر

مصدق،جامی

مولف

برتراند راسل

مترجم

مهدی افشار

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)
فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)

کد: 43934

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: برتراند راسل

مترجم: همایون کاکاسلطانی

فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

برتراند راسل

مترجم

همایون کاکاسلطانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

جهان بینی علمی
جهان بینی علمی

کد: 15987

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: برتراند راسل

مترجم: حسن منصور

جهان بینی علمی

ناشر

آگاه

مولف

برتراند راسل

مترجم

حسن منصور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال