مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : برتراند راسل
در حال بارگذاری
مسئله چین
مسئله چین

کد: 67312

گروه بندی: سیاسی

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

مسئله چین
420000ریال

مسئله چین

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

بلشویسم (از تئوری تا عمل)
بلشویسم (از تئوری تا عمل)

کد: 67199

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

بلشویسم (از تئوری تا عمل)

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)
چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)

کد: 67150

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: امیر سلطان زاده

چرا من مسیحی نیستم (و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

امیر سلطان زاده

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

395000ریال

علم و دین در جامعه
علم و دین در جامعه

کد: 63297

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: برتراند راسل

مترجم: علی اصغر مهاجر،احمد ایرانی

علم و دین در جامعه

ناشر

جامی،مصدق

مولف

برتراند راسل

مترجم

علی اصغر مهاجر،احمد ایرانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)
فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)

کد: 43934

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: برتراند راسل

مترجم: همایون کاکاسلطانی

فلسفه16 (پژوهشی در معناداری و صدق)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

برتراند راسل

مترجم

همایون کاکاسلطانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس (به ضمیمه قطعات برجسته)
شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس (به ضمیمه قطعات برجسته)

کد: 26401

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: مهر ویستا

مولف: برتراند راسل

مترجم: ایرج قانونی

شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس (به ضمیمه قطعات برجسته)

ناشر

مهر ویستا

مولف

برتراند راسل

مترجم

ایرج قانونی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

470000ریال

اتمیسم منطقی
اتمیسم منطقی

کد: 21210

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: برتراند راسل

مترجم: جلال پی کانی

اتمیسم منطقی
34500ریال

اتمیسم منطقی

ناشر

علم

مولف

برتراند راسل

مترجم

جلال پی کانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

34500ریال

جهان بینی علمی
جهان بینی علمی

کد: 15987

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: برتراند راسل

مترجم: حسن منصور

جهان بینی علمی

ناشر

آگاه

مولف

برتراند راسل

مترجم

حسن منصور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال