مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : مگان مک دونالد
در حال بارگذاری
جودی دمدمی و دوستان 9 (جودی دمدمی چپ دست می شود)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 9 (جودی دمدمی چپ دست می شود)،(گلاسه)

کد: 82716

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 9 (جودی دمدمی چپ دست می شود)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

جودی دمدمی13 (جودی ملکه می شود)
جودی دمدمی13 (جودی ملکه می شود)

کد: 82228

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی13 (جودی ملکه می شود)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

جودی دمدمی و دوستان 8 (جودی دمدمی پری دندان می شود)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 8 (جودی دمدمی پری دندان می شود)،(گلاسه)

کد: 77588

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 8 (جودی دمدمی پری دندان می شود)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

جودی دمدمی 6 (دور دنیا در هشت روز و نصفی)
جودی دمدمی 6 (دور دنیا در هشت روز و نصفی)

کد: 76177

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

موجودی19 جلد

جودی دمدمی 6 (دور دنیا در هشت روز و نصفی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

جودی دمدمی و دوستان 7 (آقای تاد در روز شوخی اول آوریل)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 7 (آقای تاد در روز شوخی اول آوریل)،(گلاسه)

کد: 74588

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 7 (آقای تاد در روز شوخی اول آوریل)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جودی دمدمی و دوستان 6 (خانم دمدمی در بدبیاری روز تولد)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 6 (خانم دمدمی در بدبیاری روز تولد)،(گلاسه)

کد: 74587

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 6 (خانم دمدمی در بدبیاری روز تولد)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

مجموعه استینک (جلدهای 6تا10)،(باقاب)
مجموعه استینک (جلدهای 6تا10)،(باقاب)

کد: 67502

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

مجموعه استینک (جلدهای 6تا10)،(باقاب)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

جودی دمدمی12 (جودی و فهرست آرزوها)
جودی دمدمی12 (جودی و فهرست آرزوها)

کد: 64688

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی12 (جودی و فهرست آرزوها)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

استینک10 (و حمله ی کپک غولی)
استینک10 (و حمله ی کپک غولی)

کد: 64454

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک10 (و حمله ی کپک غولی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جودی دمدمی و دوستان 4 (استینک دمدمی در سوپر تندر)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 4 (استینک دمدمی در سوپر تندر)،(گلاسه)

کد: 63915

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 4 (استینک دمدمی در سوپر تندر)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

جودی دمدمی و دوستان 5 (جودی دمدمی در دردسر حیوان های خانگی)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 5 (جودی دمدمی در دردسر حیوان های خانگی)،(گلاسه)

کد: 63916

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 5 (جودی دمدمی در دردسر حیوان های خانگی)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

جودی دمدمی و دوستان 1 (راکی زنگ در آقای شعبده باز شگفت انگیز)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 1 (راکی زنگ در آقای شعبده باز شگفت انگیز)،(گلاسه)

کد: 63912

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 1 (راکی زنگ در آقای شعبده باز شگفت انگیز)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

جودی دمدمی و دوستان 2 (ایمی نیمی در خبرهای داغ)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 2 (ایمی نیمی در خبرهای داغ)،(گلاسه)

کد: 63913

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 2 (ایمی نیمی در خبرهای داغ)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

جودی دمدمی و دوستان 3 (فرانک پرل در مسابقه ی جنجالی شیرینی پزی)،(گلاسه)
جودی دمدمی و دوستان 3 (فرانک پرل در مسابقه ی جنجالی شیرینی پزی)،(گلاسه)

کد: 63914

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و دوستان 3 (فرانک پرل در مسابقه ی جنجالی شیرینی پزی)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

استینک 8 (و قورباغه ی عجیب و غریب)
استینک 8 (و قورباغه ی عجیب و غریب)

کد: 63714

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 8 (و قورباغه ی عجیب و غریب)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

استینک 9 (و یک شب خوابیدن کنار کوسه ها)
استینک 9 (و یک شب خوابیدن کنار کوسه ها)

کد: 63715

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 9 (و یک شب خوابیدن کنار کوسه ها)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

استینک 7 (و راه پیمایی شبانه ی زامبی ها)
استینک 7 (و راه پیمایی شبانه ی زامبی ها)

کد: 63713

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 7 (و راه پیمایی شبانه ی زامبی ها)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جودی دمدمی و استینک 4 (جناغ آرزوها)
جودی دمدمی و استینک 4 (جناغ آرزوها)

کد: 62970

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و استینک 4 (جناغ آرزوها)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مجموعه استینک (جلدهای 1تا 5)،(باقاب)
مجموعه استینک (جلدهای 1تا 5)،(باقاب)

کد: 61584

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

مجموعه استینک (جلدهای 1تا 5)،(باقاب)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

805000ریال

استینک 6 (و نبرد نهایی کشتی انگشتی)
استینک 6 (و نبرد نهایی کشتی انگشتی)

کد: 53953

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 6 (و نبرد نهایی کشتی انگشتی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

جودی دمدمی11 (جودی مریخی می شود)
جودی دمدمی11 (جودی مریخی می شود)

کد: 50374

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی11 (جودی مریخی می شود)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

استینک 4 (و سفر پرماجرا با خوکچه های هندی)
استینک 4 (و سفر پرماجرا با خوکچه های هندی)

کد: 50123

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 4 (و سفر پرماجرا با خوکچه های هندی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

استینک 5 (ابر قهرمان منظومه ی شمسی)
استینک 5 (ابر قهرمان منظومه ی شمسی)

کد: 50124

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 5 (ابر قهرمان منظومه ی شمسی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

استینک 3 (و بوگندوترین کتانی های دنیا)
استینک 3 (و بوگندوترین کتانی های دنیا)

کد: 45609

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 3 (و بوگندوترین کتانی های دنیا)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

استینک 1 (هی آب می رود!)
استینک 1 (هی آب می رود!)

کد: 44598

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 1 (هی آب می رود!)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

استینک 2 (و آب نبات گنده ی فک از کار انداز)
استینک 2 (و آب نبات گنده ی فک از کار انداز)

کد: 44599

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: ریحانه جعفری

استینک 2 (و آب نبات گنده ی فک از کار انداز)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

مجموعه جودی دمدمی (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)
مجموعه جودی دمدمی (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

کد: 40740

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

مجموعه جودی دمدمی (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1070000ریال

جودی دمدمی10 (جودی و طلسم بدشانسی)
جودی دمدمی10 (جودی و طلسم بدشانسی)

کد: 37386

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی10 (جودی و طلسم بدشانسی)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

جودی دمدمی 9 (جودی و تابستان پرماجرا)
جودی دمدمی 9 (جودی و تابستان پرماجرا)

کد: 33983

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی 9 (جودی و تابستان پرماجرا)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!
استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

کد: 28931

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: شبنم سمیعیان

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

ناشر

پنجره

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

شبنم سمیعیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

جودی دمدمی و استینک 1 (تعطیلات خوش کریسمس)
جودی دمدمی و استینک 1 (تعطیلات خوش کریسمس)

کد: 26242

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و استینک 1 (تعطیلات خوش کریسمس)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جودی دمدمی و استینک 2 (در جست و جوی گنج)
جودی دمدمی و استینک 2 (در جست و جوی گنج)

کد: 26243

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: محبوبه نجف خانی

جودی دمدمی و استینک 2 (در جست و جوی گنج)

ناشر

افق

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال