مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : شهرآب،آینده سازان
در حال بارگذاری
آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت
آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت

کد: 101092

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: منیژه قابلجو،علی جمال محمدی

آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

منیژه قابلجو،علی جمال محمدی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

3500000ریال

اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی
اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی

کد: 101088

گروه بندی: آموزشی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: ایالات متحده اداره هوانوردی فدرال

مترجم: بابک حسینی و دیگران

اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

ایالات متحده اداره هوانوردی فدرال

مترجم

بابک حسینی و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

شناسایی گیاهان هرز ایران
شناسایی گیاهان هرز ایران

کد: 101090

گروه بندی: آموزشی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: ولی اله مظفریان،عادل رمضانی

شناسایی گیاهان هرز ایران

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

ولی اله مظفریان،عادل رمضانی

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

4800000ریال

موفقیت شخصی
موفقیت شخصی

کد: 100978

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

موفقیت شخصی
450000ریال

موفقیت شخصی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت فروش
مدیریت فروش

کد: 100973

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت فروش
450000ریال

مدیریت فروش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

استراتژی تجارت (کسب و کار)
استراتژی تجارت (کسب و کار)

کد: 100990

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

استراتژی تجارت (کسب و کار)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت
مدیریت

کد: 100979

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت
450000ریال

مدیریت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بازاریابی
بازاریابی

کد: 100974

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

بازاریابی
450000ریال

بازاریابی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

خلاقیت و حل مسئله در تجارت
خلاقیت و حل مسئله در تجارت

کد: 100991

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

خلاقیت و حل مسئله در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

رهبری
رهبری

کد: 100983

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

رهبری
450000ریال

رهبری

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

واگذاری کارها و نظارت
واگذاری کارها و نظارت

کد: 100975

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

واگذاری کارها و نظارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

استخدام و اخراج کارکنان
استخدام و اخراج کارکنان

کد: 100992

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

استخدام و اخراج کارکنان

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

جلسات نتیجه بخش
جلسات نتیجه بخش

کد: 100984

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

جلسات نتیجه بخش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

انگیزه در تجارت
انگیزه در تجارت

کد: 100976

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

انگیزه در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مذاکره در تجارت
مذاکره در تجارت

کد: 100985

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مذاکره در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

موفقیت در فروش
موفقیت در فروش

کد: 100977

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

موفقیت در فروش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت زمان
مدیریت زمان

کد: 100987

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت زمان
450000ریال

مدیریت زمان

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

اطلاعات معماری نویفرت 2021 (Neufert)
اطلاعات معماری نویفرت 2021 (Neufert)

کد: 100791

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: ارنست نویفرت،پیتر نویفرت

مترجم: کورش محمودی،پریما برادران مهاجر

اطلاعات معماری نویفرت 2021 (Neufert)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

ارنست نویفرت،پیتر نویفرت

مترجم

کورش محمودی،پریما برادران مهاجر

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

2300000ریال

رفتار مصرف کننده بین الملل در قرن بیست و یکم (تاثیر بر توسعه استراتژی بازاریابی)
رفتار مصرف کننده بین الملل در قرن بیست و یکم (تاثیر بر توسعه استراتژی بازاریابی)

کد: 98856

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: کاسکان ساملی

مترجم: میثم شفیعی،فهیمه جوادی

رفتار مصرف کننده بین الملل در قرن بیست و یکم (تاثیر بر توسعه استراتژی بازاریابی)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

کاسکان ساملی

مترجم

میثم شفیعی،فهیمه جوادی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

890000ریال

گردشگری ورزشی (مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب)
گردشگری ورزشی (مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب)

کد: 98851

گروه بندی: ورزش

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: میثم شفیعی رودپشتی و دیگران

گردشگری ورزشی (مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

میثم شفیعی رودپشتی و دیگران

گروه بندی

ورزش

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

سیستم های آتش نشانی (اعلام/اطفاء/اگزاست)
سیستم های آتش نشانی (اعلام/اطفاء/اگزاست)

کد: 95973

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: هاتف شعبان نژاد

سیستم های آتش نشانی (اعلام/اطفاء/اگزاست)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

هاتف شعبان نژاد

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

890000ریال

حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران
حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران

کد: 95971

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: محمود جعفری مهدیشهری

حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

محمود جعفری مهدیشهری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

ضروریات مدیریت راهبردی
ضروریات مدیریت راهبردی

کد: 95969

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: چارلز هیل،گرت آر جونز

مترجم: عطاءاله هرندی،مینو افشانی

ضروریات مدیریت راهبردی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

چارلز هیل،گرت آر جونز

مترجم

عطاءاله هرندی،مینو افشانی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

کوره های پخت سرامیک
کوره های پخت سرامیک

کد: 94207

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: دانیل رادز

مترجم: شعبانعلی تشکری

کوره های پخت سرامیک

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

دانیل رادز

مترجم

شعبانعلی تشکری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

ساختمان کوره های صنعتی
ساختمان کوره های صنعتی

کد: 94208

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: جواد کلاهی،محمدرضا حداد

مترجم: جواد کلاهی،محمدرضا حداد

ساختمان کوره های صنعتی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

جواد کلاهی،محمدرضا حداد

مترجم

جواد کلاهی،محمدرضا حداد

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

498000ریال

114 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک
114 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک

کد: 92852

گروه بندی: آموزشی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: بیژن بابائی نژاد،فرزانه جوادی دهخوارقانی

114 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

بیژن بابائی نژاد،فرزانه جوادی دهخوارقانی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

198000ریال

قانون در دام طلاق
قانون در دام طلاق

کد: 92853

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: بابک حسنخانی

قانون در دام طلاق

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

بابک حسنخانی

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری و کاربرد آن در مدیریت بحران حوزه سلامت
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری و کاربرد آن در مدیریت بحران حوزه سلامت

کد: 89184

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: علی جمال محمدی

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری و کاربرد آن در مدیریت بحران حوزه سلامت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

علی جمال محمدی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

480000ریال

رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)
رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)

کد: 88015

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: ویلیام مورگان

مترجم: مجید بدیعی

رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

ویلیام مورگان

مترجم

مجید بدیعی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

980000ریال

متالورژی (جوشکاری)
متالورژی (جوشکاری)

کد: 88022

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سیندو کو

مترجم: داریوش ورکیانی

متالورژی (جوشکاری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سیندو کو

مترجم

داریوش ورکیانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آموزش و تمرین اتوکد معماری
آموزش و تمرین اتوکد معماری

کد: 88024

گروه بندی: آموزشی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: شانون کایلز

مترجم: کوروش محمودی و دیگران

آموزش و تمرین اتوکد معماری

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

شانون کایلز

مترجم

کوروش محمودی و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)
عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)

کد: 88023

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: چارلز جورج رمزی

مترجم: کوروش محمودی،بیژن شادپی

عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

چارلز جورج رمزی

مترجم

کوروش محمودی،بیژن شادپی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

790000ریال