مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ا این کالفر
در حال بارگذاری
آرتمیس فاول 8 (آخرین نگهبان)
آرتمیس فاول 8 (آخرین نگهبان)

کد: 36729

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 8 (آخرین نگهبان)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

آرتمیس فاول 7 (و عقده ی آتلانتیس)
آرتمیس فاول 7 (و عقده ی آتلانتیس)

کد: 28742

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 7 (و عقده ی آتلانتیس)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

آرتمیس فاول 6 (و معمای زمان)
آرتمیس فاول 6 (و معمای زمان)

کد: 20125

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 6 (و معمای زمان)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

افسانه ی دندان ناخدا کرو
افسانه ی دندان ناخدا کرو

کد: 15605

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

افسانه ی دندان ناخدا کرو

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

آرتمیس فاول 1 (و گروگان گیری)
آرتمیس فاول 1 (و گروگان گیری)

کد: 7025

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 1 (و گروگان گیری)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

آرتمیس فاول 5 (و مهاجران گمشده)
آرتمیس فاول 5 (و مهاجران گمشده)

کد: 14140

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 5 (و مهاجران گمشده)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

آرتمیس فاول 4 (و انتقام اپال)
آرتمیس فاول 4 (و انتقام اپال)

کد: 10818

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 4 (و انتقام اپال)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

آرتمیس فاول 3 (و رمز ابدی)
آرتمیس فاول 3 (و رمز ابدی)

کد: 7024

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 3 (و رمز ابدی)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

آرتمیس فاول 2 (و ماجرای شمال)
آرتمیس فاول 2 (و ماجرای شمال)

کد: 7027

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

آرتمیس فاول 2 (و ماجرای شمال)

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال