مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : بیتا صادقیان
در حال بارگذاری
جاکوب در آفریقا
جاکوب در آفریقا

کد: 98514

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: رولند اسمیت

مترجم: بیتا صادقیان

جاکوب در آفریقا

ناشر

سایه گستر

مولف

رولند اسمیت

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

فومی عروسکی پرستار (گلاسه)
فومی عروسکی پرستار (گلاسه)

کد: 97574

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: جووانی کاویستل

مترجم: بیتا صادقیان

فومی عروسکی پرستار (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جووانی کاویستل

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

سایر

قیمت

370000ریال

فومی عروسکی سوارکار (گلاسه)
فومی عروسکی سوارکار (گلاسه)

کد: 97581

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: جووانی کاویستل

مترجم: بیتا صادقیان

فومی عروسکی سوارکار (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جووانی کاویستل

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

سایر

قیمت

370000ریال

فومی عروسکی خلبان (گلاسه)
فومی عروسکی خلبان (گلاسه)

کد: 97575

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: جووانی کاویتسل

مترجم: بیتا صادقیان

فومی عروسکی خلبان (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جووانی کاویتسل

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

سایر

قیمت

370000ریال

فومی عروسکی راننده ی ماشین مسابقه (گلاسه)
فومی عروسکی راننده ی ماشین مسابقه (گلاسه)

کد: 97577

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: جووانی کاویستل

مترجم: بیتا صادقیان

فومی عروسکی راننده ی ماشین مسابقه (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جووانی کاویستل

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

سایر

قیمت

370000ریال

فومی عروسکی مهندس قطار (گلاسه)
فومی عروسکی مهندس قطار (گلاسه)

کد: 97582

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: جووانی کاویتسل

مترجم: بیتا صادقیان

فومی عروسکی مهندس قطار (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جووانی کاویتسل

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

سایر

قیمت

370000ریال

آینده ی خود را بسازید (12عامل اصلی برای رسیدن به موفقیت نامحدود)
آینده ی خود را بسازید (12عامل اصلی برای رسیدن به موفقیت نامحدود)

کد: 77818

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: سایه گستر،مهرگان دانش

مولف: برایان تریسی

مترجم: بیتا صادقیان

آینده ی خود را بسازید (12عامل اصلی برای رسیدن به موفقیت نامحدود)

ناشر

سایه گستر،مهرگان دانش

مولف

برایان تریسی

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)
قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)

کد: 76522

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: بیتا صادقیان

قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

چشمی فومی گاو کوچولو تشنشه 2 (گلاسه)
چشمی فومی گاو کوچولو تشنشه 2 (گلاسه)

کد: 37804

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: سایه گستر

مولف: مهدی مردانی

مترجم: بیتا صادقیان

چشمی فومی گاو کوچولو تشنشه 2 (گلاسه)

ناشر

سایه گستر

مولف

مهدی مردانی

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

چشمی فومی آقا فیله گرمشه 3 (گلاسه)
چشمی فومی آقا فیله گرمشه 3 (گلاسه)

کد: 37801

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: سایه گستر،ذکرا

مولف: مهدی مردانی

مترجم: بیتا صادقیان

چشمی فومی آقا فیله گرمشه 3 (گلاسه)

ناشر

سایه گستر،ذکرا

مولف

مهدی مردانی

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

چشمی فومی قورباغه ی ناقلا 1 (گلاسه)
چشمی فومی قورباغه ی ناقلا 1 (گلاسه)

کد: 37806

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: سایه گستر،ذکرا

مولف: مهدی مردانی

مترجم: بیتا صادقیان

چشمی فومی قورباغه ی ناقلا 1 (گلاسه)

ناشر

سایه گستر،ذکرا

مولف

مهدی مردانی

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

شمعی بیافروز
شمعی بیافروز

کد: 11849

گروه بندی: عرفان

ناشر: سایه گستر،مهرگان دانش

مولف: سیلویا براون

مترجم: بیتا صادقیان

شمعی بیافروز
40000ریال

شمعی بیافروز

ناشر

سایه گستر،مهرگان دانش

مولف

سیلویا براون

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

عرفان

قطع

خشتی کوچک

قیمت

40000ریال

ملاقاتهایی از آن سوی حیات
ملاقاتهایی از آن سوی حیات

کد: 5016

گروه بندی: ماوراءالطبیعه

ناشر: سایه گستر،مهرگان دانش

مولف: سیلویا براون،لیندسی هریسون

مترجم: بیتا صادقیان

ملاقاتهایی از آن سوی حیات

ناشر

سایه گستر،مهرگان دانش

مولف

سیلویا براون،لیندسی هریسون

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

ماوراءالطبیعه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال