مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : رضا امیرخانی
در حال بارگذاری
ادبیات امروز،سفرنامه 5 (نیم دانگ پیونگ یانگ)
ادبیات امروز،سفرنامه 5 (نیم دانگ پیونگ یانگ)

کد: 88903

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،سفرنامه 5 (نیم دانگ پیونگ یانگ)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

بیوتن
بیوتن

کد: 16310

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: علم

مولف: رضا امیرخانی

بیوتن
850000ریال

بیوتن

ناشر

علم

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

ادبیات امروز،رمان126 (رهش)
ادبیات امروز،رمان126 (رهش)

کد: 62858

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،رمان126 (رهش)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

ناصر ارمنی (مجموعه داستان)
ناصر ارمنی (مجموعه داستان)

کد: 52932

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیستان

مولف: رضا امیرخانی

ناصر ارمنی (مجموعه داستان)

ناشر

نیستان

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

ازبه
ازبه

کد: 52927

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیستان

مولف: رضا امیرخانی

ازبه
180000ریال

ازبه

ناشر

نیستان

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

ادبیات امروز،رمان90 (قیدار)
ادبیات امروز،رمان90 (قیدار)

کد: 30510

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،رمان90 (قیدار)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ادبیات امروز،رمان78 (من او)
ادبیات امروز،رمان78 (من او)

کد: 27835

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،رمان78 (من او)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

ادبیات امروز،رمان81 (ارمیا)
ادبیات امروز،رمان81 (ارمیا)

کد: 27212

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،رمان81 (ارمیا)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

ادبیات امروز،سفرنامه 1 (جانستان کابلستان:روایت سفر به افغانستان)
ادبیات امروز،سفرنامه 1 (جانستان کابلستان:روایت سفر به افغانستان)

کد: 25954

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

ادبیات امروز،سفرنامه 1 (جانستان کابلستان:روایت سفر به افغانستان)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

نفحات نفت (جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی)
نفحات نفت (جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی)

کد: 22374

گروه بندی: سیاسی

ناشر: افق

مولف: رضا امیرخانی

نفحات نفت (جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی)

ناشر

افق

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

سرلوحه ها
سرلوحه ها

کد: 17667

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سپیده باوران

مولف: رضا امیرخانی

سرلوحه ها
290000ریال

سرلوحه ها

ناشر

سپیده باوران

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

داستان سیستان (10 روز با ره بر،یادداشت های شخصی)
داستان سیستان (10 روز با ره بر،یادداشت های شخصی)

کد: 2488

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: قدیانی

مولف: رضا امیرخانی

داستان سیستان (10 روز با ره بر،یادداشت های شخصی)

ناشر

قدیانی

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)
نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)

کد: 5252

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: قدیانی

مولف: رضا امیرخانی

نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)

ناشر

قدیانی

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال