مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : اکرم ذاکری
در حال بارگذاری
دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)
دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)

کد: 88954

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: دایانا تامپسون

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

دایانا تامپسون

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 1
دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 1

کد: 87965

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: ماریا آلخاندرا مونترو

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 1

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

ماریا آلخاندرا مونترو

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 2
دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 2

کد: 87966

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: ماریا آلخاندرا مونترو

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر عروسک های قلاب بافی 2

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

ماریا آلخاندرا مونترو

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

360000ریال

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه آلبرت انیشتین)
دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه آلبرت انیشتین)

کد: 87559

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: جین کنت

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه آلبرت انیشتین)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

جین کنت

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

زندگینامه

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

190000ریال

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه ونسان ون گوگ)
دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه ونسان ون گوگ)

کد: 87561

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: جین کنت

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه ونسان ون گوگ)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

جین کنت

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

زندگینامه

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

190000ریال

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه گالیلیو گالیله)
دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه گالیلیو گالیله)

کد: 87560

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: جین کنت

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر نامداران جهان (زندگینامه گالیلیو گالیله)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

جین کنت

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

زندگینامه

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

190000ریال

دنیای هنر خودآموز گلدوزی برزیلی (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز گلدوزی برزیلی (گلاسه)

کد: 87408

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: رزی مانتاگیو

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز گلدوزی برزیلی (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

رزی مانتاگیو

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 1 (با دست)
دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 1 (با دست)

کد: 77696

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 1 (با دست)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 3
دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 3

کد: 77706

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: ایمی مالینز

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 3

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

ایمی مالینز

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 2
دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 2

کد: 77709

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: ایمی مالینز

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع مکرومه بافی 2

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

ایمی مالینز

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 2 (با دست)
دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 2 (با دست)

کد: 77713

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خود آموز جامع بافتنی بدون میل 2 (با دست)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر ساخت عروسکهای نمدی
دنیای هنر ساخت عروسکهای نمدی

کد: 77583

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: نائومی تبثا

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر ساخت عروسکهای نمدی

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

نائومی تبثا

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 1 (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 1 (گلاسه)

کد: 72808

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: هافنر لینسن

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 1 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

هافنر لینسن

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

360000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 2 (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 2 (گلاسه)

کد: 72809

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: هافنر لینسن

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع قلاب بافی ماندالا 2 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

هافنر لینسن

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

360000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع کچه دوزی (نمد مالی:با دو روش سوزنی و مرطوب)
دنیای هنر خودآموز جامع کچه دوزی (نمد مالی:با دو روش سوزنی و مرطوب)

کد: 72812

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: موی مکی

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع کچه دوزی (نمد مالی:با دو روش سوزنی و مرطوب)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

موی مکی

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

390000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع ملیله کاغذی 2 (کوئیلینگ)،(گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع ملیله کاغذی 2 (کوئیلینگ)،(گلاسه)

کد: 64084

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع ملیله کاغذی 2 (کوئیلینگ)،(گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

220000ریال

دنیای هنر شماره دوزی101 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)
دنیای هنر شماره دوزی101 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

کد: 64085

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر شماره دوزی101 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

380000ریال

دنیای هنر شماره دوزی102 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)
دنیای هنر شماره دوزی102 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

کد: 64086

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر شماره دوزی102 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

380000ریال

دنیای هنر تکه دوزی 8 (گلاسه)
دنیای هنر تکه دوزی 8 (گلاسه)

کد: 64087

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: ترایس بورنس

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر تکه دوزی 8 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

ترایس بورنس

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع گلهای پارچه ای به سبک ژاپنی (کانزاشی)،(گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع گلهای پارچه ای به سبک ژاپنی (کانزاشی)،(گلاسه)

کد: 62321

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: سیلوی بلوندو

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع گلهای پارچه ای به سبک ژاپنی (کانزاشی)،(گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

سیلوی بلوندو

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

480000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 2 (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 2 (گلاسه)

کد: 62320

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: اما هریان و دیگران

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 2 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

اما هریان و دیگران

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

480000ریال

دنیای هنر خودآموز کار با نمد 2 (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز کار با نمد 2 (گلاسه)

کد: 61688

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: کورین لاپیر

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز کار با نمد 2 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

کورین لاپیر

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

480000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 7
دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 7

کد: 60918

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: لسلی تیلور

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 7

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

لسلی تیلور

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 8
دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 8

کد: 60919

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: لسلی تیلور

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 8

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

لسلی تیلور

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 9 (حاشیه و موتیف)
دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 9 (حاشیه و موتیف)

کد: 60857

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: میکلا لیرنر

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع گلدوزی 9 (حاشیه و موتیف)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

میکلا لیرنر

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 1 (گلاسه)
دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 1 (گلاسه)

کد: 60856

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: کاترین پاگسن

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع کار با چرم 1 (گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

کاترین پاگسن

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

480000ریال

الان نوبت منه!
الان نوبت منه!

کد: 56757

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرین

مولف: لورا رنکین

مترجم: اکرم ذاکری

الان نوبت منه!

ناشر

فرین

مولف

لورا رنکین

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

آواز دل انگیز صبحگاهی
آواز دل انگیز صبحگاهی

کد: 56758

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرین

مولف: سوزان بارتون

مترجم: اکرم ذاکری

آواز دل انگیز صبحگاهی

ناشر

فرین

مولف

سوزان بارتون

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

فرانک و فرانکی (شال بنفشش)
فرانک و فرانکی (شال بنفشش)

کد: 56759

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرین

مولف: جنیفر ستلر

مترجم: اکرم ذاکری

فرانک و فرانکی (شال بنفشش)

ناشر

فرین

مولف

جنیفر ستلر

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

پازل 1:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)
پازل 1:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)

کد: 56525

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

پازل 1:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

پازل 2:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)
پازل 2:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)

کد: 56526

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

پازل 2:تمدد و آرامش اعصاب با رنگ آمیزی (دنیای هنر)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

دنیای هنر شماره دوزی 9 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)
دنیای هنر شماره دوزی 9 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

کد: 48922

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر شماره دوزی 9 (همراه با راهنمای کامل)،(گلاسه)

ناشر

بین المللی حافظ

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

380000ریال