مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : صادق چوبک
در حال بارگذاری
تنگسیر
تنگسیر

کد: 80422

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: صادق چوبک

تنگسیر
240000ریال

تنگسیر

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

انتری که لوطیش مرده بود
انتری که لوطیش مرده بود

کد: 80423

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: صادق چوبک

انتری که لوطیش مرده بود

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

روز اول قبر
روز اول قبر

کد: 80435

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: صادق چوبک

روز اول قبر
160000ریال

روز اول قبر

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

چراغ آخر
چراغ آخر

کد: 80413

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: صادق چوبک

چراغ آخر
130000ریال

چراغ آخر

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مجموعه آثار صادق چوبک (جلدهای 2تا6)،(5جلدی،باقاب)
مجموعه آثار صادق چوبک (جلدهای 2تا6)،(5جلدی،باقاب)

کد: 77523

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: صادق چوبک

مجموعه آثار صادق چوبک (جلدهای 2تا6)،(5جلدی،باقاب)

ناشر

جامه دران

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

1180000ریال

چراغ آخر
چراغ آخر

کد: 70933

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: صادق چوبک

چراغ آخر
200000ریال

چراغ آخر

ناشر

جامه دران

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

خیمه شب بازی
خیمه شب بازی

کد: 70934

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: صادق چوبک

خیمه شب بازی
200000ریال

خیمه شب بازی

ناشر

جامه دران

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

روز اول قبر
روز اول قبر

کد: 1723

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: صادق چوبک

روز اول قبر
260000ریال

روز اول قبر

ناشر

جامه دران

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

تنگسیر
تنگسیر

کد: 3035

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: صادق چوبک

تنگسیر
330000ریال

تنگسیر

ناشر

جامه دران

مولف

صادق چوبک

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال