مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جلال آل احمد
در حال بارگذاری
دید و بازدید
دید و بازدید

کد: 87995

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: مجید،به سخن

مولف: جلال آل احمد

دید و بازدید
180000ریال

دید و بازدید

ناشر

مجید،به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مدیر مدرسه
مدیر مدرسه

کد: 85973

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: مجید،به سخن

مولف: جلال آل احمد

مدیر مدرسه
150000ریال

مدیر مدرسه

ناشر

مجید،به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

غرب زدگی
غرب زدگی

کد: 85625

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

غرب زدگی
300000ریال

غرب زدگی

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سه تار
سه تار

کد: 81202

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: به سخن

مولف: جلال آل احمد

سه تار
200000ریال

سه تار

ناشر

به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ادب و هنر بیگانه
ادب و هنر بیگانه

کد: 77676

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

ادب و هنر بیگانه

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

در خدمت و خیانت روشنفکران
در خدمت و خیانت روشنفکران

کد: 76880

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: مجید

مولف: جلال آل احمد

در خدمت و خیانت روشنفکران

ناشر

مجید

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

پنج داستان
پنج داستان

کد: 76896

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: مجید،به سخن

مولف: جلال آل احمد

پنج داستان
100000ریال

پنج داستان

ناشر

مجید،به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

رمزگشایی (نگاهی به نیما یوشیج و صادق هدایت)
رمزگشایی (نگاهی به نیما یوشیج و صادق هدایت)

کد: 64072

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: روزبهان

مولف: جلال آل احمد

رمزگشایی (نگاهی به نیما یوشیج و صادق هدایت)

ناشر

روزبهان

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان های کودکان (قصه های پنج دنیا،کتاب یکم)
داستان های کودکان (قصه های پنج دنیا،کتاب یکم)

کد: 59703

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

داستان های کودکان (قصه های پنج دنیا،کتاب یکم)

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

داستان های زنان (قصه های پنج دنیا،کتاب دوم)
داستان های زنان (قصه های پنج دنیا،کتاب دوم)

کد: 59704

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

داستان های زنان (قصه های پنج دنیا،کتاب دوم)

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

داستان های سیاست (قصه های پنج دنیا،کتاب سوم)
داستان های سیاست (قصه های پنج دنیا،کتاب سوم)

کد: 59705

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

داستان های سیاست (قصه های پنج دنیا،کتاب سوم)

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

داستان های بی ملاک (قصه های پنج دنیا،کتاب چهارم)
داستان های بی ملاک (قصه های پنج دنیا،کتاب چهارم)

کد: 59701

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

داستان های بی ملاک (قصه های پنج دنیا،کتاب چهارم)

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

داستان های آسمانی (قصه های پنج دنیا،کتاب پنجم)
داستان های آسمانی (قصه های پنج دنیا،کتاب پنجم)

کد: 59706

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

داستان های آسمانی (قصه های پنج دنیا،کتاب پنجم)

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مدیر مدرسه (مجموعه آثار29)
مدیر مدرسه (مجموعه آثار29)

کد: 54993

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

مدیر مدرسه (مجموعه آثار29)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زن زیادی (مجموعه آثار24)
زن زیادی (مجموعه آثار24)

کد: 54984

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

زن زیادی (مجموعه آثار24)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سه تار (مجموعه آثار25)
سه تار (مجموعه آثار25)

کد: 54986

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

سه تار (مجموعه آثار25)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پنج داستان جلال آل احمد (مجموعه آثار26)
پنج داستان جلال آل احمد (مجموعه آثار26)

کد: 54987

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

پنج داستان جلال آل احمد (مجموعه آثار26)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

نون و القلم (مجموعه آثار27)
نون و القلم (مجموعه آثار27)

کد: 54989

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

نون و القلم (مجموعه آثار27)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

از رنجی که می بریم (مجموعه آثار22)
از رنجی که می بریم (مجموعه آثار22)

کد: 54979

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

از رنجی که می بریم (مجموعه آثار22)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

نفرین زمین (مجموعه آثار28)
نفرین زمین (مجموعه آثار28)

کد: 54990

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

نفرین زمین (مجموعه آثار28)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

دید و بازدید (مجموعه آثار23)
دید و بازدید (مجموعه آثار23)

کد: 54981

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جلال آل احمد

دید و بازدید (مجموعه آثار23)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

خسی در میقات
خسی در میقات

کد: 47848

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: مجید،به سخن

مولف: جلال آل احمد

خسی در میقات
250000ریال

خسی در میقات

ناشر

مجید،به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سه تار
سه تار

کد: 37528

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: ابر سفید

مولف: جلال آل احمد

سه تار
300000ریال

سه تار

ناشر

ابر سفید

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نون و القلم
نون و القلم

کد: 37530

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: ابر سفید

مولف: جلال آل احمد

نون و القلم
300000ریال

نون و القلم

ناشر

ابر سفید

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زن زیادی
زن زیادی

کد: 37531

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ابر سفید

مولف: جلال آل احمد

زن زیادی
280000ریال

زن زیادی

ناشر

ابر سفید

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

مدیر مدرسه
مدیر مدرسه

کد: 37527

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: ابر سفید

مولف: جلال آل احمد

مدیر مدرسه
220000ریال

مدیر مدرسه

ناشر

ابر سفید

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

مجموعه داستانهای جلال آل احمد (10جلدی،باقاب)
مجموعه داستانهای جلال آل احمد (10جلدی،باقاب)

کد: 31858

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: مجید،به سخن

مولف: جلال آل احمد

مترجم: جلال آل احمد،سیمین دانشور

مجموعه داستانهای جلال آل احمد (10جلدی،باقاب)

ناشر

مجید،به سخن

مولف

جلال آل احمد

مترجم

جلال آل احمد،سیمین دانشور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

1850000ریال

ارزیابی شتابزده
ارزیابی شتابزده

کد: 4291

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: فردوس

مولف: جلال آل احمد

ارزیابی شتابزده

ناشر

فردوس

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دید و بازدید
دید و بازدید

کد: 2282

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: جامه دران

مولف: جلال آل احمد

دید و بازدید
270000ریال

دید و بازدید

ناشر

جامه دران

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

گزارش ها
گزارش ها

کد: 11635

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: فردوس

مولف: جلال آل احمد

گزارش ها
110000ریال

گزارش ها

ناشر

فردوس

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

سنگی بر گوری
سنگی بر گوری

کد: 10549

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: فردوس

مولف: جلال آل احمد

سنگی بر گوری
120000ریال

سنگی بر گوری

ناشر

فردوس

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سفر فرنگ
سفر فرنگ

کد: 10312

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: جلال آل احمد

سفر فرنگ
350000ریال

سفر فرنگ

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال