مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمدرضا شمس
در حال بارگذاری
قصه های بترس برای بچه های نترس 2 (شبح سفیدپوش)
قصه های بترس برای بچه های نترس 2 (شبح سفیدپوش)

کد: 78961

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

قصه های بترس برای بچه های نترس 2 (شبح سفیدپوش)

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

قصه های بترس برای بچه های نترس 3 (داس مرگ)
قصه های بترس برای بچه های نترس 3 (داس مرگ)

کد: 78962

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

قصه های بترس برای بچه های نترس 3 (داس مرگ)

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

قصه های بترس برای بچه های نترس 1 (اسکلت خون آشام)
قصه های بترس برای بچه های نترس 1 (اسکلت خون آشام)

کد: 78959

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

قصه های بترس برای بچه های نترس 1 (اسکلت خون آشام)

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

هزار و یک افسانه 2 (کچل مم سیاه)
هزار و یک افسانه 2 (کچل مم سیاه)

کد: 75014

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

هزار و یک افسانه 2 (کچل مم سیاه)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

هزار و یک افسانه 4 (سی عروس و سی داماد)
هزار و یک افسانه 4 (سی عروس و سی داماد)

کد: 74592

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

هزار و یک افسانه 4 (سی عروس و سی داماد)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

هزار و یک افسانه 3 (خانه ی ارواح)
هزار و یک افسانه 3 (خانه ی ارواح)

کد: 74514

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

هزار و یک افسانه 3 (خانه ی ارواح)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

هزار و یک افسانه 5 (سرزمین پریان)
هزار و یک افسانه 5 (سرزمین پریان)

کد: 74515

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

هزار و یک افسانه 5 (سرزمین پریان)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

هزار و یک افسانه 1 (چشمه ی جادو)
هزار و یک افسانه 1 (چشمه ی جادو)

کد: 74447

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

هزار و یک افسانه 1 (چشمه ی جادو)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)
بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)

کد: 69548

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: محمدرضا شمس

بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)

ناشر

ذکر

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مجموعه پهلوان پشه (3جلدی،باقاب)
مجموعه پهلوان پشه (3جلدی،باقاب)

کد: 66529

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

مجموعه پهلوان پشه (3جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

یک دانه گردو (قصه های دوستی)،(گلاسه)
یک دانه گردو (قصه های دوستی)،(گلاسه)

کد: 65319

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

یک دانه گردو (قصه های دوستی)،(گلاسه)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

پهلوان پشه 2 (سرزمین دیوها)
پهلوان پشه 2 (سرزمین دیوها)

کد: 64363

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

پهلوان پشه 2 (سرزمین دیوها)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پهلوان پشه 3 (دختر شاه فرنگ)
پهلوان پشه 3 (دختر شاه فرنگ)

کد: 64364

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

پهلوان پشه 3 (دختر شاه فرنگ)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پهلوان پشه 1 (غول بیابانی)
پهلوان پشه 1 (غول بیابانی)

کد: 64362

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

پهلوان پشه 1 (غول بیابانی)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مراد شمر (گنجینه رمان نوجوان)
مراد شمر (گنجینه رمان نوجوان)

کد: 62606

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: به نشر

مولف: محمدرضا شمس

مراد شمر (گنجینه رمان نوجوان)

ناشر

به نشر

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

لطیفه های شیرین بهلول (طنز نوجوان)
لطیفه های شیرین بهلول (طنز نوجوان)

کد: 61007

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: محمدرضا شمس

لطیفه های شیرین بهلول (طنز نوجوان)

ناشر

پیدایش

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مجموعه 3 دخترون (3جلدی،باقاب)
مجموعه 3 دخترون (3جلدی،باقاب)

کد: 56432

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

مجموعه 3 دخترون (3جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

قصه های الفبا
قصه های الفبا

کد: 55590

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

قصه های الفبا
200000ریال

قصه های الفبا

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اسکلت بخشنده
اسکلت بخشنده

کد: 55583

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

اسکلت بخشنده
170000ریال

اسکلت بخشنده

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

هیولای کوه به دوش (عمه گیلاس 1)
هیولای کوه به دوش (عمه گیلاس 1)

کد: 55467

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

هیولای کوه به دوش (عمه گیلاس 1)

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

رقص جن ها (عمه گیلاس 2)
رقص جن ها (عمه گیلاس 2)

کد: 55383

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: محمدرضا شمس

رقص جن ها (عمه گیلاس 2)

ناشر

هوپا

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سه دخترون 2 (دختر نارنج و ترنج)
سه دخترون 2 (دختر نارنج و ترنج)

کد: 53747

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

سه دخترون 2 (دختر نارنج و ترنج)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سه دخترون 3 (دختر ماه پیشونی)
سه دخترون 3 (دختر ماه پیشونی)

کد: 53748

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

سه دخترون 3 (دختر ماه پیشونی)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

سه دخترون 1 (دختر گل خندان)
سه دخترون 1 (دختر گل خندان)

کد: 53746

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

سه دخترون 1 (دختر گل خندان)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مجموعه افسانه های این ور آب و آن ور آب (2جلدی)
مجموعه افسانه های این ور آب و آن ور آب (2جلدی)

کد: 50060

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

مترجم: محمدرضا شمس

مجموعه افسانه های این ور آب و آن ور آب (2جلدی)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

مترجم

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

2000000ریال

افسانه های آن ور آب (افسانه172)
افسانه های آن ور آب (افسانه172)

کد: 48485

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

مترجم: محمدرضا شمس

افسانه های آن ور آب (افسانه172)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

مترجم

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

1000000ریال

افسانه های این ور آب (افسانه180)
افسانه های این ور آب (افسانه180)

کد: 48486

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: محمدرضا شمس

افسانه های این ور آب (افسانه180)

ناشر

افق

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

1000000ریال

افسانه های ایرانی برای کودکان14 (شش تا پاگنده و 8 قصه دیگر)
افسانه های ایرانی برای کودکان14 (شش تا پاگنده و 8 قصه دیگر)

کد: 48045

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

افسانه های ایرانی برای کودکان14 (شش تا پاگنده و 8 قصه دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

پیراهن پولکی و 7 قصه دیگر (افسانه های ایرانی برای کودکان16)
پیراهن پولکی و 7 قصه دیگر (افسانه های ایرانی برای کودکان16)

کد: 48047

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

پیراهن پولکی و 7 قصه دیگر (افسانه های ایرانی برای کودکان16)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

افسانه های ایرانی برای کودکان11 (گرد و قلمبه و 8 قصه دیگر)
افسانه های ایرانی برای کودکان11 (گرد و قلمبه و 8 قصه دیگر)

کد: 48042

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

افسانه های ایرانی برای کودکان11 (گرد و قلمبه و 8 قصه دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

افسانه های ایرانی برای کودکان12 (سوسک دخترون و 8 قصه دیگر)
افسانه های ایرانی برای کودکان12 (سوسک دخترون و 8 قصه دیگر)

کد: 48043

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

افسانه های ایرانی برای کودکان12 (سوسک دخترون و 8 قصه دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

افسانه های ایرانی برای کودکان13 (چرتان و پرتان و 8 قصه دیگر)
افسانه های ایرانی برای کودکان13 (چرتان و پرتان و 8 قصه دیگر)

کد: 48044

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: محمدرضا شمس

افسانه های ایرانی برای کودکان13 (چرتان و پرتان و 8 قصه دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان کودک

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال