مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : دارن شان
در حال بارگذاری
داستان های کوتاه دارن شان
داستان های کوتاه دارن شان

کد: 77877

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: موج

مولف: دارن شان

مترجم: رضا کیامحمدی

داستان های کوتاه دارن شان

ناشر

موج

مولف

دارن شان

مترجم

رضا کیامحمدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

هاگوروسان
هاگوروسان

کد: 77878

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: موج

مولف: دارن شان

مترجم: رضا کیامحمدی

هاگوروسان
150000ریال

هاگوروسان

ناشر

موج

مولف

دارن شان

مترجم

رضا کیامحمدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

زام بی 1
زام بی 1

کد: 74767

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: موج

مولف: دارن شان

مترجم: رضا کیامحمدی

زام بی 1
300000ریال

زام بی 1

ناشر

موج

مولف

دارن شان

مترجم

رضا کیامحمدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زام بی 3 (شهر زام بی)
زام بی 3 (شهر زام بی)

کد: 72888

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: دارن شان

مترجم: کژوان آبهشت

زام بی 3 (شهر زام بی)

ناشر

ویدا

مولف

دارن شان

مترجم

کژوان آبهشت

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

زام بی 2 (مجتمع زیرزمینی زام بی)
زام بی 2 (مجتمع زیرزمینی زام بی)

کد: 64746

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: دارن شان

مترجم: کژوان آبهشت

زام بی 2 (مجتمع زیرزمینی زام بی)

ناشر

ویدا

مولف

دارن شان

مترجم

کژوان آبهشت

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مجموعه حماسه ی کرپسلی (4جلدی،باقاب)
مجموعه حماسه ی کرپسلی (4جلدی،باقاب)

کد: 36417

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

مجموعه حماسه ی کرپسلی (4جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

حماسه ی کرپسلی 4 (برادر تا پای مرگ)
حماسه ی کرپسلی 4 (برادر تا پای مرگ)

کد: 33271

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

حماسه ی کرپسلی 4 (برادر تا پای مرگ)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

حماسه ی کرپسلی 3 (قصر مردگان)
حماسه ی کرپسلی 3 (قصر مردگان)

کد: 33056

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

حماسه ی کرپسلی 3 (قصر مردگان)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

حماسه ی کرپسلی 2 (دریای خون)
حماسه ی کرپسلی 2 (دریای خون)

کد: 32170

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

حماسه ی کرپسلی 2 (دریای خون)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

حماسه ی کرپسلی 1 (تولد یک قاتل)
حماسه ی کرپسلی 1 (تولد یک قاتل)

کد: 27141

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

حماسه ی کرپسلی 1 (تولد یک قاتل)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جلاد لاغر
جلاد لاغر

کد: 24328

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

جلاد لاغر
400000ریال

جلاد لاغر

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

نبرد با شیاطین (مجموعه سوم،جلدهای 5و6)
نبرد با شیاطین (مجموعه سوم،جلدهای 5و6)

کد: 22006

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین (مجموعه سوم،جلدهای 5و6)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

نبرد با شیاطین (مجموعه چهارم،جلدهای 7و8)
نبرد با شیاطین (مجموعه چهارم،جلدهای 7و8)

کد: 22007

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین (مجموعه چهارم،جلدهای 7و8)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

نبرد با شیاطین (مجموعه پنجم،جلدهای 9و10)
نبرد با شیاطین (مجموعه پنجم،جلدهای 9و10)

کد: 21653

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین (مجموعه پنجم،جلدهای 9و10)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مجموعه نبرد با شیاطین (10جلدی،باقاب)
مجموعه نبرد با شیاطین (10جلدی،باقاب)

کد: 21631

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

مجموعه نبرد با شیاطین (10جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2700000ریال

نبرد با شیاطین10 (قهرمانان دوزخ)
نبرد با شیاطین10 (قهرمانان دوزخ)

کد: 21093

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین10 (قهرمانان دوزخ)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

نبرد با شیاطین 9 (فریادی از تاریکی)
نبرد با شیاطین 9 (فریادی از تاریکی)

کد: 19699

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 9 (فریادی از تاریکی)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

نبرد با شیاطین 8 (جزیره گرگ ها)
نبرد با شیاطین 8 (جزیره گرگ ها)

کد: 17308

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 8 (جزیره گرگ ها)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

نبرد با شیاطین 7 (سایه مرگ)
نبرد با شیاطین 7 (سایه مرگ)

کد: 15234

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 7 (سایه مرگ)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

قصه های سرزمین اشباح 1 (سیرک عجایب)
قصه های سرزمین اشباح 1 (سیرک عجایب)

کد: 1185

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: سوده کریمی

قصه های سرزمین اشباح 1 (سیرک عجایب)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

سوده کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های سرزمین اشباح12 (پسران سرنوشت)
قصه های سرزمین اشباح12 (پسران سرنوشت)

کد: 485

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

قصه های سرزمین اشباح12 (پسران سرنوشت)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های سرزمین اشباح 7 (شکارچیان غروب)
قصه های سرزمین اشباح 7 (شکارچیان غروب)

کد: 461

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

قصه های سرزمین اشباح 7 (شکارچیان غروب)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)
قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)

کد: 480

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

نبرد با شیاطین 3 (فاجعه اسلاتر)
نبرد با شیاطین 3 (فاجعه اسلاتر)

کد: 10522

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 3 (فاجعه اسلاتر)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

نبرد با شیاطین 5 (دیو همخون)
نبرد با شیاطین 5 (دیو همخون)

کد: 12895

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 5 (دیو همخون)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

نبرد با شیاطین 6 (اسرار هیولایی)
نبرد با شیاطین 6 (اسرار هیولایی)

کد: 13867

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 6 (اسرار هیولایی)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

مجموعه قصه های سرزمین اشباح (12جلدی،باقاب)
مجموعه قصه های سرزمین اشباح (12جلدی،باقاب)

کد: 11483

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: سوده کریمی

مجموعه قصه های سرزمین اشباح (12جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

سوده کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2700000ریال

نبرد با شیاطین 4 (بک)
نبرد با شیاطین 4 (بک)

کد: 11420

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 4 (بک)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

کویاسان
کویاسان

کد: 10737

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

کویاسان
11000ریال

کویاسان

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

11000ریال

نبرد با شیاطین 2 (دزد شیطانی)
نبرد با شیاطین 2 (دزد شیطانی)

کد: 9342

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نبرد با شیاطین 2 (دزد شیطانی)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

قصه های سرزمین اشباح 2 (دستیار یک شبح)
قصه های سرزمین اشباح 2 (دستیار یک شبح)

کد: 2417

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: سوده کریمی

قصه های سرزمین اشباح 2 (دستیار یک شبح)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

سوده کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های سرزمین اشباح 4 (کوهستان شبح)
قصه های سرزمین اشباح 4 (کوهستان شبح)

کد: 458

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: سوده کریمی

قصه های سرزمین اشباح 4 (کوهستان شبح)

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

سوده کریمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال