مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : حقوق و قوانین
در حال بارگذاری
حقوق جزایی انگلستان
حقوق جزایی انگلستان

کد: 91739

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: کاترین الیوت،فرنسس کوئین

مترجم: علی تحصیلی

حقوق جزایی انگلستان

ناشر

نشر نی

مولف

کاترین الیوت،فرنسس کوئین

مترجم

علی تحصیلی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

قانون،آزادی و اخلاق (درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی)
قانون،آزادی و اخلاق (درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی)

کد: 91593

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: هربرت هارت

مترجم: محمد راسخ

قانون،آزادی و اخلاق (درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی)

ناشر

نشر نی

مولف

هربرت هارت

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

کد: 91553

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: جان کلی

مترجم: محمد راسخ

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

ناشر

نشر نی

مولف

جان کلی

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق
فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق

کد: 91585

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: آزاده چلبی

فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق

ناشر

نشر نی

مولف

آزاده چلبی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

حق و مصلحت 1 (مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)
حق و مصلحت 1 (مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)

کد: 91549

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: محمد راسخ

حق و مصلحت 1 (مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مبانی حقوق عمومی
مبانی حقوق عمومی

کد: 91305

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: مارتین لاگلین

مترجم: محمد راسخ

مبانی حقوق عمومی

ناشر

نشر نی

مولف

مارتین لاگلین

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مفهوم قانون
مفهوم قانون

کد: 91308

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: هربرت هارت

مترجم: محمد راسخ

مفهوم قانون
640000ریال

مفهوم قانون

ناشر

نشر نی

مولف

هربرت هارت

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )
حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )

کد: 91268

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: محمد راسخ

حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )

ناشر

نشر نی

مولف

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

760000ریال

عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی
عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی

کد: 89529

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: ریحانه ملایی

عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی

ناشر

360 درجه

مولف

ریحانه ملایی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

خیار در عقود جایز
خیار در عقود جایز

کد: 89548

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: محمد حاجی سیدحسینی فرد

خیار در عقود جایز

ناشر

360 درجه

مولف

محمد حاجی سیدحسینی فرد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کد: 89549

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: ریحانه ملایی

مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ناشر

360 درجه

مولف

ریحانه ملایی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی
نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی

کد: 86016

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سخن

مولف: مصطفی محقق داماد

نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی

ناشر

سخن

مولف

مصطفی محقق داماد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1150000ریال

حقوق بشردوستانه بین المللی؛رهیافتی اسلامی
حقوق بشردوستانه بین المللی؛رهیافتی اسلامی

کد: 86012

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سخن

مولف: مصطفی محقق داماد

حقوق بشردوستانه بین المللی؛رهیافتی اسلامی

ناشر

سخن

مولف

مصطفی محقق داماد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک (و شرح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)
حقوق ثبت اسناد و املاک (و شرح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)

کد: 83270

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سرزمین اهورایی

مولف: نادر علیزاده ثابت

حقوق ثبت اسناد و املاک (و شرح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

نادر علیزاده ثابت

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

مختصر حقوق مدنی
مختصر حقوق مدنی

کد: 82495

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

مختصر حقوق مدنی

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1495000ریال

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری
قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری

کد: 81261

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آرمان رشد

مولف: هاشم حسینی وردنجانی

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری

ناشر

آرمان رشد

مولف

هاشم حسینی وردنجانی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام
نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

کد: 80477

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: امید فردا

مولف: محمد صادقی تهرانی

نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

ناشر

امید فردا

مولف

محمد صادقی تهرانی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات 1
مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات 1

کد: 80489

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: به نشر

مولف: علی نهاوندی

مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات 1

ناشر

به نشر

مولف

علی نهاوندی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

گوگل و حقوق
گوگل و حقوق

کد: 78118

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کتاب آمه

مولف: آئورلیو لوپز،تاروئلا

مترجم: محمود آموزگار،بهرام محتشمی

گوگل و حقوق
700000ریال

گوگل و حقوق

ناشر

کتاب آمه

مولف

آئورلیو لوپز،تاروئلا

مترجم

محمود آموزگار،بهرام محتشمی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران
حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

کد: 75429

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آیدین،یانار

مولف: حسین فتحی

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

ناشر

آیدین،یانار

مولف

حسین فتحی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

کتاب های دامیز علوم قانونی
کتاب های دامیز علوم قانونی

کد: 74649

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آوند دانش

مولف: دی.پی.لاین

مترجم: مریم مهذب

کتاب های دامیز علوم قانونی

ناشر

آوند دانش

مولف

دی.پی.لاین

مترجم

مریم مهذب

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

525000ریال

سنگسار
سنگسار

کد: 74589

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: روزنه

مولف: بهمن فرزین

سنگسار
350000ریال

سنگسار

ناشر

روزنه

مولف

بهمن فرزین

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر
مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر

کد: 73646

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ناهید

مترجم: حسن اسدی زید آبادی

مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر

ناشر

ناهید

مترجم

حسن اسدی زید آبادی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

حق و سوء استفاده از آن
حق و سوء استفاده از آن

کد: 73634

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

حق و سوء استفاده از آن

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

595000ریال

آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب،ابعاد حقوقی و سیاسی)
آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب،ابعاد حقوقی و سیاسی)

کد: 73645

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ناهید

مولف: سلمان م.ا. سلمان،شیوان ملک اینری لنکفورد

مترجم: حسن اسدی زید آبادی

آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب،ابعاد حقوقی و سیاسی)

ناشر

ناهید

مولف

سلمان م.ا. سلمان،شیوان ملک اینری لنکفورد

مترجم

حسن اسدی زید آبادی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)

کد: 13163

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: مکتوب

مولف: شهرام کیوان فر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)

ناشر

مکتوب

مولف

شهرام کیوان فر

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

40000ریال

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات
حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

کد: 70171

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علم

مولف: رحمان سعیدی

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

ناشر

علم

مولف

رحمان سعیدی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات
حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

کد: 70111

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: بهمن برنا

مولف: شمسی واقف زاده

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

ناشر

بهمن برنا

مولف

شمسی واقف زاده

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)
مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)

کد: 70026

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: بهمن برنا

مولف: رباب جدیری ناصری

مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)

ناشر

بهمن برنا

مولف

رباب جدیری ناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سبک ها و قوانین بین المللی ترجمه رسمی (2زبانه)
سبک ها و قوانین بین المللی ترجمه رسمی (2زبانه)

کد: 69672

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علم

مولف: علی اکبر شریفی،آزیتا جهانبخش

سبک ها و قوانین بین المللی ترجمه رسمی (2زبانه)

ناشر

علم

مولف

علی اکبر شریفی،آزیتا جهانبخش

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

زبان شناسی حقوقی (نظری و کاربردی)،(مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی11)
زبان شناسی حقوقی (نظری و کاربردی)،(مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی11)

کد: 29127

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علم

مولف: فردوس آقاگل زاده

زبان شناسی حقوقی (نظری و کاربردی)،(مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی11)

ناشر

علم

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)
تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کد: 66399

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آرمان رشد

مولف: محمدمهدی رازقی

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ناشر

آرمان رشد

مولف

محمدمهدی رازقی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

310000ریال