مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : حقوق و قوانین
در حال بارگذاری
نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم
نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم

کد: 108497

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: روزنه

مولف: جواد ورعی

نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم

ناشر

روزنه

مولف

جواد ورعی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار (مربوط به کاریابی ها و کارگران مهاجر و مرام نامه...)
مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار (مربوط به کاریابی ها و کارگران مهاجر و مرام نامه...)

کد: 108209

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: رسا

مترجم: شعبان آزادی کناری

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار (مربوط به کاریابی ها و کارگران مهاجر و مرام نامه...)

ناشر

رسا

مترجم

شعبان آزادی کناری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

قانون (8جلدی)
قانون (8جلدی)

کد: 389

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سروش

مولف: شیخ الرئیس ابوعلی سینا

مترجم: عبدالرحمن شرفکندی

قانون (8جلدی)
7300000ریال

قانون (8جلدی)

ناشر

سروش

مولف

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

مترجم

عبدالرحمن شرفکندی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

7300000ریال

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)
حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

کد: 107479

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: فرج الله هدایت نیا

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

فرج الله هدایت نیا

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب (فقه و حقوق 6)
مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب (فقه و حقوق 6)

کد: 105728

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی میرموسوی،صادق حقیقت

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب (فقه و حقوق 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی میرموسوی،صادق حقیقت

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

فقه و مصلحت (فقه و حقوق26)
فقه و مصلحت (فقه و حقوق26)

کد: 105729

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: ابوالقاسم علی دوست

فقه و مصلحت (فقه و حقوق26)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

ابوالقاسم علی دوست

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

980000ریال

برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی
برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی

کد: 105487

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: طرح نو

مولف: رحیم نوبهار

برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی

ناشر

طرح نو

مولف

رحیم نوبهار

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

حقوق به زبان ساده 1 (حقوق متهم)
حقوق به زبان ساده 1 (حقوق متهم)

کد: 104694

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: روزنه

مولف: عبدالفتاح سلطانی

مترجم: ژینوس سبحانی

حقوق به زبان ساده 1 (حقوق متهم)

ناشر

روزنه

مولف

عبدالفتاح سلطانی

مترجم

ژینوس سبحانی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

455000ریال

دیوان بین المللی دادگستری را بهتر بشناسیم (48 پرسش و پاسخ)
دیوان بین المللی دادگستری را بهتر بشناسیم (48 پرسش و پاسخ)

کد: 103560

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

دیوان بین المللی دادگستری را بهتر بشناسیم (48 پرسش و پاسخ)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد (به انضمام کنوانسیون حمایت از حقوق کودک...)
حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد (به انضمام کنوانسیون حمایت از حقوق کودک...)

کد: 103268

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد (به انضمام کنوانسیون حمایت از حقوق کودک...)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

قوه قاهره:مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام،ایران،تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده
قوه قاهره:مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام،ایران،تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده

کد: 103255

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سروش

مولف: محسن اسماعیلی

قوه قاهره:مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام،ایران،تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده

ناشر

سروش

مولف

محسن اسماعیلی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

15000ریال

قوانین بین المللی،توسعه پایدار و مدیریت آب
قوانین بین المللی،توسعه پایدار و مدیریت آب

کد: 103063

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: آنتوانت هیلدرینگ

مترجم: امید بزرگ حداد و دیگران

قوانین بین المللی،توسعه پایدار و مدیریت آب

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

آنتوانت هیلدرینگ

مترجم

امید بزرگ حداد و دیگران

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

حقوق بین الملل ارتباطات
حقوق بین الملل ارتباطات

کد: 102353

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: سروش

مولف: میثم آرایی درونکلا

حقوق بین الملل ارتباطات

ناشر

سروش

مولف

میثم آرایی درونکلا

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

عدالت حق مدار (آگاهی،رفاه،امنیت)
عدالت حق مدار (آگاهی،رفاه،امنیت)

کد: 102238

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: علی اصغر پورعزت

عدالت حق مدار (آگاهی،رفاه،امنیت)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

علی اصغر پورعزت

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

قانون اساسی امریکا (چقدر دموکراتیک است؟)
قانون اساسی امریکا (چقدر دموکراتیک است؟)

کد: 101258

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نیماژ

مولف: رابرت آ دال

مترجم: داود سپاهی

قانون اساسی امریکا (چقدر دموکراتیک است؟)

ناشر

نیماژ

مولف

رابرت آ دال

مترجم

داود سپاهی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت
آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت

کد: 101092

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: منیژه قابلجو،علی جمال محمدی

آموزه های اخلاقی،حقوقی و قانونی در نظام سلامت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

منیژه قابلجو،علی جمال محمدی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

3900000ریال

در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر
در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر

کد: 100252

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)

کد: 98087

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (1285-1397)
جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (1285-1397)

کد: 97189

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: سعید عدالت نژاد

جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (1285-1397)

ناشر

نشر نی

مولف

سعید عدالت نژاد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

حکمرانی خوب و نظام تامین اجتماعی
حکمرانی خوب و نظام تامین اجتماعی

کد: 96246

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: محمد توحیدفام

حکمرانی خوب و نظام تامین اجتماعی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

محمد توحیدفام

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)
تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)

کد: 96290

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: اتاویو کیریکو،مولود بومقار

مترجم: علیرضا گودرزی

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

اتاویو کیریکو،مولود بومقار

مترجم

علیرضا گودرزی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران
حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران

کد: 95971

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: محمود جعفری مهدیشهری

حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

محمود جعفری مهدیشهری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

نظام های مستمری چندلایه تامین اجتماعی (ادبیات و مبانی نظری،مطالعات تطبیقی،ارائه الگو)
نظام های مستمری چندلایه تامین اجتماعی (ادبیات و مبانی نظری،مطالعات تطبیقی،ارائه الگو)

کد: 95431

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علمی و فرهنگی،مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی

مولف: حسین زارع و دیگران

نظام های مستمری چندلایه تامین اجتماعی (ادبیات و مبانی نظری،مطالعات تطبیقی،ارائه الگو)

ناشر

علمی و فرهنگی،مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی

مولف

حسین زارع و دیگران

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

کتاب های دامیز (حق ثبت اختراع،کپی رایت و علائم تجاری)
کتاب های دامیز (حق ثبت اختراع،کپی رایت و علائم تجاری)

کد: 93998

گروه بندی: حقوق و قوانین

مولف: هنری چارمسون،جان بوچاکا

مترجم: مریم مهذب

کتاب های دامیز (حق ثبت اختراع،کپی رایت و علائم تجاری)

مولف

هنری چارمسون،جان بوچاکا

مترجم

مریم مهذب

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

بحران جهانی پناهندگان (یک مناظره)
بحران جهانی پناهندگان (یک مناظره)

کد: 92413

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: علم

مولف: لوئیس آربور و دیگران

مترجم: فائزه ضیایی

بحران جهانی پناهندگان (یک مناظره)

ناشر

علم

مولف

لوئیس آربور و دیگران

مترجم

فائزه ضیایی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

حقوق جزایی انگلستان
حقوق جزایی انگلستان

کد: 91739

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: کاترین الیوت،فرنسس کوئین

مترجم: علی تحصیلی

حقوق جزایی انگلستان

ناشر

نشر نی

مولف

کاترین الیوت،فرنسس کوئین

مترجم

علی تحصیلی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

مبانی حقوق عمومی
مبانی حقوق عمومی

کد: 91305

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: مارتین لاگلین

مترجم: محمد راسخ

مبانی حقوق عمومی

ناشر

نشر نی

مولف

مارتین لاگلین

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

760000ریال

مفهوم قانون
مفهوم قانون

کد: 91308

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: هربرت هارت

مترجم: محمد راسخ

مفهوم قانون
1200000ریال

مفهوم قانون

ناشر

نشر نی

مولف

هربرت هارت

مترجم

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )
حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )

کد: 91268

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: نشر نی

مولف: محمد راسخ

حق و مصلحت (حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش 2 )

ناشر

نشر نی

مولف

محمد راسخ

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

980000ریال

عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی
عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی

کد: 89529

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: ریحانه ملایی

عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی

ناشر

360 درجه

مولف

ریحانه ملایی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

خیار در عقود جایز
خیار در عقود جایز

کد: 89548

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: محمد حاجی سیدحسینی فرد

خیار در عقود جایز

ناشر

360 درجه

مولف

محمد حاجی سیدحسینی فرد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کد: 89549

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: 360 درجه

مولف: ریحانه ملایی

مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ناشر

360 درجه

مولف

ریحانه ملایی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال