مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : درسی و کمک درسی
در حال بارگذاری
خود کارآمدی در یادگیری و آموزش
خود کارآمدی در یادگیری و آموزش

ناشر: وانیا

مولف: دیبا شریعت

خود کارآمدی در یادگیری و آموزش

ناشر

وانیا

مولف

دیبا شریعت

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

بهترین خودآموز مکالمات زبان عربی (احسن معلم لتعلیم المکالمات العربیه)،(2زبانه)
بهترین خودآموز مکالمات زبان عربی (احسن معلم لتعلیم المکالمات العربیه)،(2زبانه)

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: هدایت الله تقی زاده،ستاره مشایخی

بهترین خودآموز مکالمات زبان عربی (احسن معلم لتعلیم المکالمات العربیه)،(2زبانه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

هدایت الله تقی زاده،ستاره مشایخی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری
مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

ناشر: علم

مولف: غلامرضا لطیفی

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

ناشر

علم

مولف

غلامرضا لطیفی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

145000ریال

روابط عمومی و جهانی شدن
روابط عمومی و جهانی شدن

ناشر: علم

مولف: علی اصغر کیا

روابط عمومی و جهانی شدن

ناشر

علم

مولف

علی اصغر کیا

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای
مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ناشر: علم

مولف: غلامرضا لطیفی

مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ناشر

علم

مولف

غلامرضا لطیفی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

175000ریال

درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی
درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

ناشر: بهمن برنا

مولف: شمسی واقف زاده

درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

ناشر

بهمن برنا

مولف

شمسی واقف زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

مقدمه ای بر تحلیل واریانس (طرح،تحلیل و تفسیر)
مقدمه ای بر تحلیل واریانس (طرح،تحلیل و تفسیر)

ناشر: علم

مولف: ریک تورنر،جولیان تایر

مترجم: بهروز کاوه ئی و دیگران

مقدمه ای بر تحلیل واریانس (طرح،تحلیل و تفسیر)

ناشر

علم

مولف

ریک تورنر،جولیان تایر

مترجم

بهروز کاوه ئی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

110000ریال

مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی
مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی

ناشر: علم،دانشگاه شهیدبهشتی

مولف: پرویز پیران

مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی

ناشر

علم،دانشگاه شهیدبهشتی

مولف

پرویز پیران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

مبانی برنامه ریزی شهری
مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: علم

مولف: جی.کی.هیراسکار

مترجم: غلامرضا لطیفی،سروناز حسین رضوی

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر

علم

مولف

جی.کی.هیراسکار

مترجم

غلامرضا لطیفی،سروناز حسین رضوی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال

راهنمای عملی طرحنامه نویسی در روش تحلیل محتوی
راهنمای عملی طرحنامه نویسی در روش تحلیل محتوی

ناشر: علم

مولف: رضا نقیب السادات

راهنمای عملی طرحنامه نویسی در روش تحلیل محتوی

ناشر

علم

مولف

رضا نقیب السادات

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی
راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی

ناشر: علم

مولف: رضا نقیب السادات

راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی

ناشر

علم

مولف

رضا نقیب السادات

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

کاربرد گروه های کانونی در پژوهش
کاربرد گروه های کانونی در پژوهش

ناشر: علم

مولف: لیا لیتوسلیتی

مترجم: عادل ابراهیمی لویه،فریبا حقیقی ایرانی

کاربرد گروه های کانونی در پژوهش

ناشر

علم

مولف

لیا لیتوسلیتی

مترجم

عادل ابراهیمی لویه،فریبا حقیقی ایرانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی16)
آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی16)

ناشر: علم

مولف: ماندانا نوربخش

آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی16)

ناشر

علم

مولف

ماندانا نوربخش

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

115000ریال

مقیاس های سنجش بازاریابی (راهنمای سنجش عملکرد بازاریابی)
مقیاس های سنجش بازاریابی (راهنمای سنجش عملکرد بازاریابی)

ناشر: علم

مولف: پل فاریس و دیگران

مترجم: کامبیز حیدرزاده،شهناز نایب زاده

مقیاس های سنجش بازاریابی (راهنمای سنجش عملکرد بازاریابی)

ناشر

علم

مولف

پل فاریس و دیگران

مترجم

کامبیز حیدرزاده،شهناز نایب زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

255000ریال

گردشگری شهری و تغییر شهری (شهر ها در اقتصاد جهانی)
گردشگری شهری و تغییر شهری (شهر ها در اقتصاد جهانی)

ناشر: تمدن علمی

مولف: کاستاس اسپیرو

مترجم: مصطفی خزایی و دیگران

گردشگری شهری و تغییر شهری (شهر ها در اقتصاد جهانی)

ناشر

تمدن علمی

مولف

کاستاس اسپیرو

مترجم

مصطفی خزایی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

345000ریال

تاب آوری بافت های فرسوده شهری در مواجهه با سوانح طبیعی (با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)
تاب آوری بافت های فرسوده شهری در مواجهه با سوانح طبیعی (با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)

ناشر: تمدن علمی

مولف: مصطفی خزایی و دیگران

تاب آوری بافت های فرسوده شهری در مواجهه با سوانح طبیعی (با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)

ناشر

تمدن علمی

مولف

مصطفی خزایی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

345000ریال

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)
بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

ناشر: حتمی،علوم ورزشی

مولف: خلیل موسوی و دیگران

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

ناشر

حتمی،علوم ورزشی

مولف

خلیل موسوی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

391000ریال

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی
مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

ناشر: علم

مولف: روبرت دی ویلیس

مترجم: کامبیز حیدرزاده،امین اسداللهی

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

ناشر

علم

مولف

روبرت دی ویلیس

مترجم

کامبیز حیدرزاده،امین اسداللهی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

185000ریال

برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری

ناشر: علم

مولف: غلامرضا لطیفی،علی سنایی

برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری

ناشر

علم

مولف

غلامرضا لطیفی،علی سنایی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

اجرا و نگارش پژوهش کیفی
اجرا و نگارش پژوهش کیفی

ناشر: علم

مولف: آدریان هالیدی

مترجم: مهری بهار و دیگران

اجرا و نگارش پژوهش کیفی

ناشر

علم

مولف

آدریان هالیدی

مترجم

مهری بهار و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

345000ریال

هفت درس کوتاه درباره فیزیک
هفت درس کوتاه درباره فیزیک

ناشر: تمدن علمی

مولف: کارلو روولی

مترجم: صابر فرهنگیان

هفت درس کوتاه درباره فیزیک

ناشر

تمدن علمی

مولف

کارلو روولی

مترجم

صابر فرهنگیان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

پایداری شهر ایرانی (کندوکاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه ی شهری)
پایداری شهر ایرانی (کندوکاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه ی شهری)

ناشر: علم

مولف: مظفر صرافی و دیگران

پایداری شهر ایرانی (کندوکاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه ی شهری)

ناشر

علم

مولف

مظفر صرافی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

445000ریال

روش های پژوهش کیفی در مدیریت بازرگانی
روش های پژوهش کیفی در مدیریت بازرگانی

ناشر: علم

مولف: مایکل دی مایرز

مترجم: کامبیز حیدرزاده،علی مریخ نژاد اصل

روش های پژوهش کیفی در مدیریت بازرگانی

ناشر

علم

مولف

مایکل دی مایرز

مترجم

کامبیز حیدرزاده،علی مریخ نژاد اصل

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

385000ریال

برنامه درسی تفکر در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه دبونو
برنامه درسی تفکر در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه دبونو

ناشر: وانیا

مولف: حسین عباسی

برنامه درسی تفکر در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه دبونو

ناشر

وانیا

مولف

حسین عباسی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

فیزیک در چند دقیقه
فیزیک در چند دقیقه

ناشر: گوتنبرگ

مولف: جایلز اسپارو

مترجم: حسن فتاحی،صفورا تنباکویی

فیزیک در چند دقیقه

ناشر

گوتنبرگ

مولف

جایلز اسپارو

مترجم

حسن فتاحی،صفورا تنباکویی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

330000ریال

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سیامک ابراهیم زاده

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سیامک ابراهیم زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

590000ریال

شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 1 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)
شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 1 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سیامک ابراهیم زاده

شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 1 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سیامک ابراهیم زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

490000ریال

شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 2 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)
شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 2 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سیامک ابراهیم زاده

شناسایی آسیب های وارده به سازه ها 2 (مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سیامک ابراهیم زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

490000ریال

ریاضیات و خلاقیتهای ذهنی (ویژه نوجوانان)
ریاضیات و خلاقیتهای ذهنی (ویژه نوجوانان)

ناشر: شباهنگ

مولف: خسرو خبیری،شهنام خبیری

مترجم: خسرو خبیری،شهنام خبیری

ریاضیات و خلاقیتهای ذهنی (ویژه نوجوانان)

ناشر

شباهنگ

مولف

خسرو خبیری،شهنام خبیری

مترجم

خسرو خبیری،شهنام خبیری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن
اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن

ناشر: فاطمی

مولف: محمداحسان شاپورگان و دیگران

اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن

ناشر

فاطمی

مولف

محمداحسان شاپورگان و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

تحقیق در عملیات و علم مدیریت پیشرفته
تحقیق در عملیات و علم مدیریت پیشرفته

ناشر: فروزش

مولف: سلیمان ایران زاده و دیگران

تحقیق در عملیات و علم مدیریت پیشرفته

ناشر

فروزش

مولف

سلیمان ایران زاده و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

جبر خطی
جبر خطی

ناشر: فاطمی

مولف: شلدون اکسلر

مترجم: علیرضا حسین خان

جبر خطی
320000ریال

جبر خطی

ناشر

فاطمی

مولف

شلدون اکسلر

مترجم

علیرضا حسین خان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال