مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : درسی و کمک درسی
در حال بارگذاری
ریاضی در چند دقیقه
ریاضی در چند دقیقه

کد: 89067

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: گوتنبرگ

مولف: پل گلندینینگ

مترجم: محسن نمازی

ریاضی در چند دقیقه

ناشر

گوتنبرگ

مولف

پل گلندینینگ

مترجم

محسن نمازی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

390000ریال

متالورژی (جوشکاری)
متالورژی (جوشکاری)

کد: 88022

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سیندو کو

مترجم: داریوش ورکیانی

متالورژی (جوشکاری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سیندو کو

مترجم

داریوش ورکیانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

تکنولوژی برق 4 (ماشین های الکتریکی .A.C)
تکنولوژی برق 4 (ماشین های الکتریکی .A.C)

کد: 88018

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،فنی حسینیان

مولف: بی.ال تراجا،ای.کا تراجا

مترجم: مسعود چقازردی

تکنولوژی برق 4 (ماشین های الکتریکی .A.C)

ناشر

شهرآب،فنی حسینیان

مولف

بی.ال تراجا،ای.کا تراجا

مترجم

مسعود چقازردی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

کتاب کلیدی سنجش و اندازه گیری در علوم پزشکی (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)
کتاب کلیدی سنجش و اندازه گیری در علوم پزشکی (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)

کد: 88013

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،حکیم هیدجی

مولف: حمید حجتی

کتاب کلیدی سنجش و اندازه گیری در علوم پزشکی (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)

ناشر

شهرآب،حکیم هیدجی

مولف

حمید حجتی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

189000ریال

کتاب کلیدی تئوریسین ها و کاربرد نظریه ها در پرستاری (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)
کتاب کلیدی تئوریسین ها و کاربرد نظریه ها در پرستاری (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)

کد: 88014

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،حکیم هیدجی

مولف: حمید حجتی

کتاب کلیدی تئوریسین ها و کاربرد نظریه ها در پرستاری (آمادگی آزمون دکتری تخصصی پرستاری)

ناشر

شهرآب،حکیم هیدجی

مولف

حمید حجتی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)
عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)

کد: 88023

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: چارلز جورج رمزی

مترجم: کوروش محمودی،بیژن شادپی

عناصر و جزئیات ساختمانی (ویژه دانشجویان رشته ساختمان و معماری)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

چارلز جورج رمزی

مترجم

کوروش محمودی،بیژن شادپی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

790000ریال

رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)
رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)

کد: 88015

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: ویلیام مورگان

مترجم: مجید بدیعی

رفتار اجزای سازه ها (مقدمه ای بر مهندسی ساختمان و سازه)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

ویلیام مورگان

مترجم

مجید بدیعی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

980000ریال

الکترونیک 2
الکترونیک 2

کد: 88019

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،علوم روز

مولف: مسعود چقازردی

الکترونیک 2
290000ریال

الکترونیک 2

ناشر

شهرآب،علوم روز

مولف

مسعود چقازردی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

تکنولوژی برق 3 (ماشین های .D.C)
تکنولوژی برق 3 (ماشین های .D.C)

کد: 88021

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فنی حسینیان

مولف: بی ال تراجا،ای کا تراجا

مترجم: مسعود چقازردی

تکنولوژی برق 3 (ماشین های .D.C)

ناشر

فنی حسینیان

مولف

بی ال تراجا،ای کا تراجا

مترجم

مسعود چقازردی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

الکتروشیمی،همراه با سی دی
الکتروشیمی،همراه با سی دی

کد: 88004

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: کریستوفر برت،آنا ماریا برت

مترجم: احمد روح الهی

الکتروشیمی،همراه با سی دی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

کریستوفر برت،آنا ماریا برت

مترجم

احمد روح الهی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

اتو مکانیک مصور برای همه
اتو مکانیک مصور برای همه

کد: 87660

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: محمدعلی شکری هراتی

اتو مکانیک مصور برای همه

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

محمدعلی شکری هراتی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری
آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری

کد: 87651

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فنی حسینیان

مولف: اس.ای هاوانسیان

مترجم: فرخ حجت کاشانی

آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری

ناشر

فنی حسینیان

مولف

اس.ای هاوانسیان

مترجم

فرخ حجت کاشانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

128000ریال

تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو
تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو

کد: 87661

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: سجاد محمدعلی

تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

سجاد محمدعلی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی
طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی

کد: 87652

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،علوم روز

مولف: مرتضی حسینیان

طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی

ناشر

شهرآب،علوم روز

مولف

مرتضی حسینیان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

اصول کاربردی رنگهای پودری
اصول کاربردی رنگهای پودری

کد: 87663

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: غلامرضا باکری و دیگران

اصول کاربردی رنگهای پودری

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

غلامرضا باکری و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

148000ریال

تکنولوژی برق 1 (مبانی مهندسی برق)
تکنولوژی برق 1 (مبانی مهندسی برق)

کد: 87654

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،علوم روز

مولف: ب.ال.تراژا،ا.ک.تراژا

مترجم: مسعود چقازردی

تکنولوژی برق 1 (مبانی مهندسی برق)

ناشر

شهرآب،علوم روز

مولف

ب.ال.تراژا،ا.ک.تراژا

مترجم

مسعود چقازردی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

آزمایش های آب و پساب
آزمایش های آب و پساب

کد: 87665

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: بابک محیط

آزمایش های آب و پساب

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

بابک محیط

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مبانی تصفیه آب (بر پایه آزمون های تخصصی گرایش آب)
مبانی تصفیه آب (بر پایه آزمون های تخصصی گرایش آب)

کد: 87656

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: جان چارلز کریتندن و دیگران

مترجم: محمدرضا مسعودی نژاد و دیگران

مبانی تصفیه آب (بر پایه آزمون های تخصصی گرایش آب)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

جان چارلز کریتندن و دیگران

مترجم

محمدرضا مسعودی نژاد و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

راه سازی،روسازی و ترافیک (کنکور کارشناسی ارشد)
راه سازی،روسازی و ترافیک (کنکور کارشناسی ارشد)

کد: 87657

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: عباس طباطبایی و دیگران

راه سازی،روسازی و ترافیک (کنکور کارشناسی ارشد)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

عباس طباطبایی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،همراه با سی دی
تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،همراه با سی دی

کد: 86465

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: حسین اعتدالی حبیب آبادی،مهدی زمانی

تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،همراه با سی دی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

حسین اعتدالی حبیب آبادی،مهدی زمانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

کد: 86458

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: علی مشایخ صالحی،صبا مجیدی

مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

علی مشایخ صالحی،صبا مجیدی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

890000ریال

کتاب های دامیز (معادلات دیفرانسیل کتاب تمرین)
کتاب های دامیز (معادلات دیفرانسیل کتاب تمرین)

کد: 84829

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: آوند دانش

مولف: استیون هالزنر

مترجم: سبحان نادریان

کتاب های دامیز (معادلات دیفرانسیل کتاب تمرین)

ناشر

آوند دانش

مولف

استیون هالزنر

مترجم

سبحان نادریان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

دیکته شب شاپرک (کتاب های آموزش اول دبستان)
دیکته شب شاپرک (کتاب های آموزش اول دبستان)

کد: 82646

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شباهنگ

مولف: زینب حسینی

دیکته شب شاپرک (کتاب های آموزش اول دبستان)

ناشر

شباهنگ

مولف

زینب حسینی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

الگوی فرهنگی اجتماعی شهر (مصوبه های فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،دوره سوم
الگوی فرهنگی اجتماعی شهر (مصوبه های فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،دوره سوم

کد: 49245

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: قدیانی

مولف: محسن رضایی،فرشته اسدی

الگوی فرهنگی اجتماعی شهر (مصوبه های فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،دوره سوم

ناشر

قدیانی

مولف

محسن رضایی،فرشته اسدی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

در نقد برنامه ریزی استراتژیک
در نقد برنامه ریزی استراتژیک

کد: 78984

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: رسا

مولف: علی بابایی و دیگران

در نقد برنامه ریزی استراتژیک

ناشر

رسا

مولف

علی بابایی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

تکنیک های جدید در برنامه ریزی،یادگیری و سنجش
تکنیک های جدید در برنامه ریزی،یادگیری و سنجش

کد: 78752

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: وانیا

مولف: دیوید اسکات

مترجم: مهتاب یکانی و دیگران

تکنیک های جدید در برنامه ریزی،یادگیری و سنجش

ناشر

وانیا

مولف

دیوید اسکات

مترجم

مهتاب یکانی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

430000ریال

اصول و کاربرد تحلیل محتوا در کتب درسی
اصول و کاربرد تحلیل محتوا در کتب درسی

کد: 78641

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: وانیا

مولف: علی سیدپورآذر،مریم حسینی فر

اصول و کاربرد تحلیل محتوا در کتب درسی

ناشر

وانیا

مولف

علی سیدپورآذر،مریم حسینی فر

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مجموعه آزمون های متون حقوقی (همراه با توضیح کامل)،(2زبانه)
مجموعه آزمون های متون حقوقی (همراه با توضیح کامل)،(2زبانه)

کد: 78625

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شالان

مولف: خداداد خدادادی دشتکی

مجموعه آزمون های متون حقوقی (همراه با توضیح کامل)،(2زبانه)

ناشر

شالان

مولف

خداداد خدادادی دشتکی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

آشنایی با پرسش شناسی (کواسشنولوژی) و برخی کاربردهای آن
آشنایی با پرسش شناسی (کواسشنولوژی) و برخی کاربردهای آن

کد: 77882

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: لیوسا

مولف: غلامرضا جعفری ممتاز

آشنایی با پرسش شناسی (کواسشنولوژی) و برخی کاربردهای آن

ناشر

لیوسا

مولف

غلامرضا جعفری ممتاز

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

نانو تکنولوژی به زبان ساده
نانو تکنولوژی به زبان ساده

کد: 77246

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: افراز

مولف: حامد صالح برمی

نانو تکنولوژی به زبان ساده

ناشر

افراز

مولف

حامد صالح برمی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

اصول طراحی،اجرا،بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی
اصول طراحی،اجرا،بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی

کد: 76485

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: وحید رضاوردی نژاد و دیگران

اصول طراحی،اجرا،بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

وحید رضاوردی نژاد و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

590000ریال

هنر حل مساله (با حکایت های ایکاف)
هنر حل مساله (با حکایت های ایکاف)

کد: 75729

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: رسا

مولف: راسل ال.ایکاف

مترجم: تقی ناصر شریعتی

هنر حل مساله (با حکایت های ایکاف)

ناشر

رسا

مولف

راسل ال.ایکاف

مترجم

تقی ناصر شریعتی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال