مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : جلال آل احمد
در حال بارگذاری
دست های آلوده
دست های آلوده

کد: 92070

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مصدق

مولف: ژان پل سارتر

مترجم: جلال آل احمد

دست های آلوده
300000ریال

دست های آلوده

ناشر

مصدق

مولف

ژان پل سارتر

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 89464

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آرشیو روز

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
280000ریال

قمارباز

ناشر

آرشیو روز

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 88939

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فروزش

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
260000ریال

قمارباز

ناشر

فروزش

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 80380

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: به سخن

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
270000ریال

قمارباز

ناشر

به سخن

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 77553

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آوای مهدیس

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
380000ریال

قمارباز

ناشر

آوای مهدیس

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دستهای آلوده و مائده های زمینی (چرم،لب طلایی)
دستهای آلوده و مائده های زمینی (چرم،لب طلایی)

کد: 75218

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: پارمیس

مولف: ژان پل سارتر،آندره ژید

مترجم: جلال آل احمد

دستهای آلوده و مائده های زمینی (چرم،لب طلایی)

ناشر

پارمیس

مولف

ژان پل سارتر،آندره ژید

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

قمارباز (چرم،لب طلایی)
قمارباز (چرم،لب طلایی)

کد: 71086

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: پارمیس

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز (چرم،لب طلایی)

ناشر

پارمیس

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

سوء تفاهم و بیگانه (چرم،لب طلایی)
سوء تفاهم و بیگانه (چرم،لب طلایی)

کد: 71088

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: پارمیس

مولف: آلبر کامو

مترجم: جلال آل احمد

سوء تفاهم و بیگانه (چرم،لب طلایی)

ناشر

پارمیس

مولف

آلبر کامو

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

جیبی

قیمت

550000ریال

بازگشت از شوروی
بازگشت از شوروی

کد: 64073

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: روزبهان

مولف: آندره ژید

مترجم: جلال آل احمد

بازگشت از شوروی

ناشر

روزبهان

مولف

آندره ژید

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سوء تفاهم
سوء تفاهم

کد: 61304

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: آلبر کامو

مترجم: جلال آل احمد

سوء تفاهم
120000ریال

سوء تفاهم

ناشر

جامی،مصدق

مولف

آلبر کامو

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

کرگدن
کرگدن

کد: 53757

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مجید،به سخن

مولف: اوژن یونسکو

مترجم: جلال آل احمد

کرگدن
200000ریال

کرگدن

ناشر

مجید،به سخن

مولف

اوژن یونسکو

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

سوء تفاهم
سوء تفاهم

کد: 53758

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مجید

مولف: آلبر کامو

مترجم: جلال آل احمد

سوء تفاهم
140000ریال

سوء تفاهم

ناشر

مجید

مولف

آلبر کامو

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 44514

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: سمیر

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
400000ریال

قمارباز

ناشر

سمیر

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

کتاب سخنگو بیگانه (باقاب)
کتاب سخنگو بیگانه (باقاب)

کد: 44338

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آوانامه،نگاه

مولف: آلبر کامو

مترجم: جلال آل احمد

کتاب سخنگو بیگانه (باقاب)

ناشر

آوانامه،نگاه

مولف

آلبر کامو

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 35368

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هاشمی

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
210000ریال

قمارباز

ناشر

هاشمی

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 32687

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ابر سفید

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
380000ریال

قمارباز

ناشر

ابر سفید

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

قمارباز (ادبیات جهان103)
قمارباز (ادبیات جهان103)

کد: 32275

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز (ادبیات جهان103)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دست های آلوده
دست های آلوده

کد: 2409

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: ژان پل سارتر

مترجم: جلال آل احمد

دست های آلوده
280000ریال

دست های آلوده

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

ژان پل سارتر

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

قمارباز (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ47)
قمارباز (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ47)

کد: 12847

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: فئودور داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ47)

ناشر

نگاه

مولف

فئودور داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 176

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فردوس،فرهنگ روز

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
280000ریال

قمارباز

ناشر

فردوس،فرهنگ روز

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال