مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فرشاد ابریشمی
در حال بارگذاری
ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)
ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)

کد: 84389

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی کوچک

قیمت

450000ریال

از ظهور تا سقوط (ساسانیان)
از ظهور تا سقوط (ساسانیان)

کد: 77648

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

از ظهور تا سقوط (ساسانیان)

ناشر

آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

از ظهور تا سقوط (اشکانیان)
از ظهور تا سقوط (اشکانیان)

کد: 77651

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

از ظهور تا سقوط (اشکانیان)

ناشر

آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

کد: 71150

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

1200000ریال

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)
فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

کد: 71145

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)
بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

کد: 71139

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)
اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

کد: 71134

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)

کد: 71151

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

1200000ریال

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)
فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

کد: 71146

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)
هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

کد: 71140

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)
شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

کد: 71135

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)
ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

کد: 71147

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)
قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

کد: 71141

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)
هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

کد: 71136

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)
بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

کد: 71148

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)
ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

کد: 71142

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)
شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

کد: 71137

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)
خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

کد: 71149

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)
مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

کد: 71143

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)
یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

کد: 71138

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)

کد: 69275

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

مجموعه عکس های تاریخی ایران (چهار هزار تصویر)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)
مجموعه عکس های تاریخی ایران (چهار هزار تصویر)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)

کد: 64196

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

مجموعه عکس های تاریخی ایران (چهار هزار تصویر)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

3600000ریال

عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)
عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)

کد: 60722

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران11 (شاهان قاجار بروایت تصویر)
عکس های تاریخی ایران11 (شاهان قاجار بروایت تصویر)

کد: 59875

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران11 (شاهان قاجار بروایت تصویر)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران12 (زنان قاجار بروایت تصویر)
عکس های تاریخی ایران12 (زنان قاجار بروایت تصویر)

کد: 59882

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران12 (زنان قاجار بروایت تصویر)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران 9 (گیلان قدیم)
عکس های تاریخی ایران 9 (گیلان قدیم)

کد: 59873

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران 9 (گیلان قدیم)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

طهران قدیم
طهران قدیم

کد: 54827

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

طهران قدیم
1200000ریال

طهران قدیم

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

عکس های تاریخی ایران 8 (کرمان قدیم،به همراه عکس های بلوچستان قدیم)
عکس های تاریخی ایران 8 (کرمان قدیم،به همراه عکس های بلوچستان قدیم)

کد: 54614

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

عکس های تاریخی ایران 8 (کرمان قدیم،به همراه عکس های بلوچستان قدیم)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران 2 (طهران قدیم)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران 2 (طهران قدیم)،(2زبانه)

کد: 54609

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران 2 (طهران قدیم)،(2زبانه)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)
عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)

کد: 54611

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

عکس های تاریخی ایران 6 (مشهد قدیم)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران 6 (مشهد قدیم)،(2زبانه)

کد: 54612

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

عکس های تاریخی ایران 6 (مشهد قدیم)،(2زبانه)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

قاجار بروایتی دیگر
قاجار بروایتی دیگر

کد: 48066

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

قاجار بروایتی دیگر

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال