مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : وحید مهمان نواز
در حال بارگذاری
رزا پارکس (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)
رزا پارکس (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

کد: 100796

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: لیزابت کایزر

مترجم: وحید مهمان نواز

رزا پارکس (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

ناشر

شهر قلم

مولف

لیزابت کایزر

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

240000ریال

هریت تابمن (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)
هریت تابمن (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

کد: 100802

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: ام.ایزابل سانچزوگارا

مترجم: وحید مهمان نواز

هریت تابمن (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

ناشر

شهر قلم

مولف

ام.ایزابل سانچزوگارا

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

240000ریال

املین پنک هرست (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)
املین پنک هرست (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

کد: 100792

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: لیزبت کایزر

مترجم: وحید مهمان نواز

املین پنک هرست (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

ناشر

شهر قلم

مولف

لیزبت کایزر

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

240000ریال

آملیا ارهارت (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)
آملیا ارهارت (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

کد: 100794

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: ام،ایزابل سانچزوگارا

مترجم: وحید مهمان نواز

آملیا ارهارت (زنان کوچک رویاهای دور و دراز)

ناشر

شهر قلم

مولف

ام،ایزابل سانچزوگارا

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

240000ریال

چه جوری بخوریم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)
چه جوری بخوریم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

کد: 99748

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: جو لاج

مترجم: وحید مهمان نواز

چه جوری بخوریم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

جو لاج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

540000ریال

چه جوری بپوشیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)
چه جوری بپوشیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

کد: 99759

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: جو لاج

مترجم: وحید مهمان نواز

چه جوری بپوشیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

جو لاج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

540000ریال

چه جوری تمیز بمانیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)
چه جوری تمیز بمانیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

کد: 99760

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: جو لاج

مترجم: وحید مهمان نواز

چه جوری تمیز بمانیم؟ (ما و آن ها)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

جو لاج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

540000ریال

خوشبختی با کمک ارسطو (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)
خوشبختی با کمک ارسطو (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

کد: 99392

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: شهر قلم

مولف: مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم: وحید مهمان نواز

خوشبختی با کمک ارسطو (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

ناشر

شهر قلم

مولف

مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

برابری با کمک سیمون دوبووار (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)
برابری با کمک سیمون دوبووار (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

کد: 99398

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: شهر قلم

مولف: مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم: وحید مهمان نواز

برابری با کمک سیمون دوبووار (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

ناشر

شهر قلم

مولف

مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

حقیقت با کمک سقراط (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)
حقیقت با کمک سقراط (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

کد: 99401

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: شهر قلم

مولف: مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم: وحید مهمان نواز

حقیقت با کمک سقراط (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

ناشر

شهر قلم

مولف

مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

تفکر با کمک رنه دکارت (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)
تفکر با کمک رنه دکارت (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

کد: 99403

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: شهر قلم

مولف: مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم: وحید مهمان نواز

تفکر با کمک رنه دکارت (فکرهای بزرگ برای فیلسوف های کوچک)

ناشر

شهر قلم

مولف

مورین مک کوئری،دوئین آرمیتج

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

بابابزرگ باحال و نوه های خوشحال (گلاسه)
بابابزرگ باحال و نوه های خوشحال (گلاسه)

کد: 98151

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: پل مک کارتنی

مترجم: وحید مهمان نواز

بابابزرگ باحال و نوه های خوشحال (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

پل مک کارتنی

مترجم

وحید مهمان نواز

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال