مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ایران شناسی
در حال بارگذاری
راهنمای میدانی قارچ های ایران (گلاسه)
راهنمای میدانی قارچ های ایران (گلاسه)

کد: 99006

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ایران شناسی

مولف: محمدرضا آصف شایان

راهنمای میدانی قارچ های ایران (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

محمدرضا آصف شایان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

پالتوئی

قیمت

1500000ریال

از چوبه دار تا سایه مجنون (71 خاطره از 46 محیط بان)
از چوبه دار تا سایه مجنون (71 خاطره از 46 محیط بان)

کد: 92314

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: ایران شناسی

مولف: بهمن نجفی و دیگران

از چوبه دار تا سایه مجنون (71 خاطره از 46 محیط بان)

ناشر

ایران شناسی

مولف

بهمن نجفی و دیگران

گروه بندی

محیط زیست

قطع

پالتوئی

قیمت

550000ریال

همراهی ساز و سفر
همراهی ساز و سفر

کد: 91769

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ایران شناسی

مولف: حامد الماسی

همراهی ساز و سفر

ناشر

ایران شناسی

مولف

حامد الماسی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان (گلاسه)
اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان (گلاسه)

کد: 90200

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

850000ریال

سفرنامه کلودیوس جیمزریچ «بخش کردستان »
سفرنامه کلودیوس جیمزریچ «بخش کردستان »

کد: 89135

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ایران شناسی

مولف: کلودیوس جیمزریچ

مترجم: حسن جاف

سفرنامه کلودیوس جیمزریچ «بخش کردستان »

ناشر

ایران شناسی

مولف

کلودیوس جیمزریچ

مترجم

حسن جاف

گروه بندی

سفرنامه

قطع

پالتوئی

قیمت

650000ریال

تاریخ نان در ایران
تاریخ نان در ایران

کد: 89136

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ایران شناسی

مولف: ویلم فلور

مترجم: صبا کارخیران

تاریخ نان در ایران

ناشر

ایران شناسی

مولف

ویلم فلور

مترجم

صبا کارخیران

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نقشه مناطق شهرداری تهران (گلاسه)
نقشه مناطق شهرداری تهران (گلاسه)

کد: 88434

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

نقشه مناطق شهرداری تهران (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

نقشه سیاحتی استان همدان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان همدان (گلاسه)

کد: 88404

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان همدان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان گیلان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان گیلان (گلاسه)

کد: 88430

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان گیلان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان سمنان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان سمنان (گلاسه)

کد: 88375

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان سمنان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)

کد: 88394

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)

کد: 88390

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان کرمانشاه (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان کرمانشاه (گلاسه)

کد: 88374

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان کرمانشاه (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)

کد: 88392

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان اصفهان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان اصفهان (گلاسه)

کد: 88377

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان اصفهان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)

کد: 88399

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)

کد: 88373

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان قم (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان قم (گلاسه)

کد: 88378

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان قم (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)
رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)

کد: 88395

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: ایران شناسی

مولف: محمدرضا نوروزی

رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

محمدرضا نوروزی

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان تهران (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان تهران (گلاسه)

کد: 88382

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان تهران (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان چهارمحال و بختیاری (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان چهارمحال و بختیاری (گلاسه)

کد: 88371

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان چهارمحال و بختیاری (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان فارس (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان فارس (گلاسه)

کد: 88397

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان فارس (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

سفرنامه ی کارستن نیبور
سفرنامه ی کارستن نیبور

کد: 88386

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ایران شناسی

مولف: کارستن نیبور

مترجم: پرویز رجبی

سفرنامه ی کارستن نیبور

ناشر

ایران شناسی

مولف

کارستن نیبور

مترجم

پرویز رجبی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نقشه سیاحتی استان بوشهر (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان بوشهر (گلاسه)

کد: 88400

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان بوشهر (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

هفت پیکر
هفت پیکر

کد: 88398

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: ایران شناسی

مولف: فریده گلبو

هفت پیکر
515000ریال

هفت پیکر

ناشر

ایران شناسی

مولف

فریده گلبو

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

رقعی

قیمت

515000ریال

نقشه سیاحتی استان سیستان و بلوچستان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان سیستان و بلوچستان (گلاسه)

کد: 88376

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان سیستان و بلوچستان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان خراسان رضوی (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان خراسان رضوی (گلاسه)

کد: 88380

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان خراسان رضوی (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

خسرو و شیرین
خسرو و شیرین

کد: 88393

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ایران شناسی

مولف: فریده گلبو

خسرو و شیرین
450000ریال

خسرو و شیرین

ناشر

ایران شناسی

مولف

فریده گلبو

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نقشه گردشگری ایران (انگلیسی)،(تک زبانه،گلاسه)
نقشه گردشگری ایران (انگلیسی)،(تک زبانه،گلاسه)

کد: 88383

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

نقشه گردشگری ایران (انگلیسی)،(تک زبانه،گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)

کد: 88379

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه راه های ایران (گلاسه)
نقشه راه های ایران (گلاسه)

کد: 88403

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: داحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه راه های ایران (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

داحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

نقشه سیاحتی استان مازندران (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان مازندران (گلاسه)

کد: 88372

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان مازندران (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال