مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ترجمان
در حال بارگذاری
پایان جهان:آن گونه که آن را می شناسیم (علم اجتماعی برای قرن بیست و یکم)
پایان جهان:آن گونه که آن را می شناسیم (علم اجتماعی برای قرن بیست و یکم)

کد: 108890

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: امانوئل والرشتاین

مترجم: حسین حسنی

پایان جهان:آن گونه که آن را می شناسیم (علم اجتماعی برای قرن بیست و یکم)

ناشر

ترجمان

مولف

امانوئل والرشتاین

مترجم

حسین حسنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

990000ریال

راهنمای خواندن (قرارداد اجتماعی:روسو)
راهنمای خواندن (قرارداد اجتماعی:روسو)

کد: 108874

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ترجمان

مولف: کریستوفر دی.ریت

مترجم: محمدمهدی ذوالقدری

راهنمای خواندن (قرارداد اجتماعی:روسو)

ناشر

ترجمان

مولف

کریستوفر دی.ریت

مترجم

محمدمهدی ذوالقدری

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

تصور عصر پساتوسعه (مقالاتی درباره توسعه)
تصور عصر پساتوسعه (مقالاتی درباره توسعه)

کد: 108877

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: ترجمان

مولف: گونار میردال و دیگران

مترجم: علی سلیمیان ریزی و دیگران

تصور عصر پساتوسعه (مقالاتی درباره توسعه)

ناشر

ترجمان

مولف

گونار میردال و دیگران

مترجم

علی سلیمیان ریزی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

990000ریال

فلسفه به وقت سه صبح (مصاحبه های ریچارد مارشال با فیلسوفان پیشرو معاصر)
فلسفه به وقت سه صبح (مصاحبه های ریچارد مارشال با فیلسوفان پیشرو معاصر)

کد: 108878

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: ریچارد مارشال

مترجم: مهدی رعنائی

فلسفه به وقت سه صبح (مصاحبه های ریچارد مارشال با فیلسوفان پیشرو معاصر)

ناشر

ترجمان

مولف

ریچارد مارشال

مترجم

مهدی رعنائی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

راهنمای خواندن (شهریار ماکیاوللی)
راهنمای خواندن (شهریار ماکیاوللی)

کد: 108887

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: میگل وتر

مترجم: محمد ملاعباسی

راهنمای خواندن (شهریار ماکیاوللی)

ناشر

ترجمان

مولف

میگل وتر

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

شغل خوب،شغل پوچ (رهبری،غرقگی و خلق معنا)
شغل خوب،شغل پوچ (رهبری،غرقگی و خلق معنا)

کد: 108889

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: ترجمان

مولف: میهای چیکسنت میهای

مترجم: بهروز نوری

شغل خوب،شغل پوچ (رهبری،غرقگی و خلق معنا)

ناشر

ترجمان

مولف

میهای چیکسنت میهای

مترجم

بهروز نوری

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

اسطوره خشونت مذهبی (ایدئولوژی عرفی و ریشه های تعارض مدرن)
اسطوره خشونت مذهبی (ایدئولوژی عرفی و ریشه های تعارض مدرن)

کد: 108451

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: ویلیام تی.کاوانا

مترجم: سجاد صفارهرندی

اسطوره خشونت مذهبی (ایدئولوژی عرفی و ریشه های تعارض مدرن)

ناشر

ترجمان

مولف

ویلیام تی.کاوانا

مترجم

سجاد صفارهرندی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

کمتر بیشتر است![پرونده ای درباره مینیمالیسم و زندگی مینیمال]،(فصلنامه16)
کمتر بیشتر است![پرونده ای درباره مینیمالیسم و زندگی مینیمال]،(فصلنامه16)

کد: 106741

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: جف وایز و دیگران

مترجم: گروه مترجمین

کمتر بیشتر است![پرونده ای درباره مینیمالیسم و زندگی مینیمال]،(فصلنامه16)

ناشر

ترجمان

مولف

جف وایز و دیگران

مترجم

گروه مترجمین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

بکش و بپوش [یادداشت هایی درباره مصرف اخلاقی]،(فصلنامه17)
بکش و بپوش [یادداشت هایی درباره مصرف اخلاقی]،(فصلنامه17)

کد: 106742

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: فرانک مارتلا و دیگران

مترجم: گروه مترجمین

بکش و بپوش [یادداشت هایی درباره مصرف اخلاقی]،(فصلنامه17)

ناشر

ترجمان

مولف

فرانک مارتلا و دیگران

مترجم

گروه مترجمین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

بچه؛بیاید یا نیاید؟[چرا بچه دار شدن به چنین انتخاب دشواری تبدیل شد؟]،(فصلنامه18)
بچه؛بیاید یا نیاید؟[چرا بچه دار شدن به چنین انتخاب دشواری تبدیل شد؟]،(فصلنامه18)

کد: 106743

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: اگنس کالارد و دیگران

مترجم: گروه مترجمین

بچه؛بیاید یا نیاید؟[چرا بچه دار شدن به چنین انتخاب دشواری تبدیل شد؟]،(فصلنامه18)

ناشر

ترجمان

مولف

اگنس کالارد و دیگران

مترجم

گروه مترجمین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

به قربانی ات پشت نکن![وقتی همه می خواهند قربانی باشند،چه می شود؟] (فصلنامه14)
به قربانی ات پشت نکن![وقتی همه می خواهند قربانی باشند،چه می شود؟] (فصلنامه14)

کد: 108313

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: سوند بریکمن و دیگران

مترجم: گروه مترجمین

به قربانی ات پشت نکن![وقتی همه می خواهند قربانی باشند،چه می شود؟] (فصلنامه14)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند بریکمن و دیگران

مترجم

گروه مترجمین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

از اخبار فرار کنید [پیگیری شبانه روزی اخبار چه بر سرمان می آورد؟]،(فصلنامه15)
از اخبار فرار کنید [پیگیری شبانه روزی اخبار چه بر سرمان می آورد؟]،(فصلنامه15)

کد: 108314

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ترجمان

مولف: جروم گروپمن و دیگران

مترجم: گروه مترجمین

از اخبار فرار کنید [پیگیری شبانه روزی اخبار چه بر سرمان می آورد؟]،(فصلنامه15)

ناشر

ترجمان

مولف

جروم گروپمن و دیگران

مترجم

گروه مترجمین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)
محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)

کد: 104190

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ترجمان

مولف: سوند برینکمن

مترجم: عرفانه محبی جهرمی

محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

عرفانه محبی جهرمی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)
ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)

کد: 104191

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ترجمان

مولف: سوند برینکمن

مترجم: علیرضا صالحی

ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

علیرضا صالحی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

سلطنت ترس (نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی مان)
سلطنت ترس (نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی مان)

کد: 103978

گروه بندی: سیاسی

ناشر: ترجمان

مولف: مارتا سی.نوسبام

مترجم: حامد قدیری

سلطنت ترس (نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی مان)

ناشر

ترجمان

مولف

مارتا سی.نوسبام

مترجم

حامد قدیری

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

وسعت یا عمق؟ (چرا در جهانی تخصص گرا از شاخه ای به شاخه ای پریدن بهتر است؟)
وسعت یا عمق؟ (چرا در جهانی تخصص گرا از شاخه ای به شاخه ای پریدن بهتر است؟)

کد: 103980

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: ترجمان

مولف: دیوید اپستین

مترجم: عرفانه محبی جهرمی

وسعت یا عمق؟ (چرا در جهانی تخصص گرا از شاخه ای به شاخه ای پریدن بهتر است؟)

ناشر

ترجمان

مولف

دیوید اپستین

مترجم

عرفانه محبی جهرمی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

لیبرالیسم و مسئله عدالت
لیبرالیسم و مسئله عدالت

کد: 103501

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: ترجمان

مولف: رابرت نوزیک و دیگران

مترجم: محمد ملاعباسی

لیبرالیسم و مسئله عدالت

ناشر

ترجمان

مولف

رابرت نوزیک و دیگران

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

شکست هژمونی (چهار مقاله درباره اسلام،انقلاب ایران و تسخیر سفارت آمریکا در رسانه های آمریکایی)
شکست هژمونی (چهار مقاله درباره اسلام،انقلاب ایران و تسخیر سفارت آمریکا در رسانه های آمریکایی)

کد: 103505

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ترجمان

مولف: ادوارد سعید

مترجم: حسین نظری

شکست هژمونی (چهار مقاله درباره اسلام،انقلاب ایران و تسخیر سفارت آمریکا در رسانه های آمریکایی)

ناشر

ترجمان

مولف

ادوارد سعید

مترجم

حسین نظری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فوکو در ایران
فوکو در ایران

کد: 103510

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ترجمان

مولف: بهروز قمری تبریزی

مترجم: سارا زمانی

فوکو در ایران
470000ریال

فوکو در ایران

ناشر

ترجمان

مولف

بهروز قمری تبریزی

مترجم

سارا زمانی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

الهیات و نظریه اجتماعی (فراسوی عقل سکولار)
الهیات و نظریه اجتماعی (فراسوی عقل سکولار)

کد: 103512

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: ترجمان

مولف: جان میلبنک

مترجم: شهناز مسمی پرست،شهرزاد قانونی

الهیات و نظریه اجتماعی (فراسوی عقل سکولار)

ناشر

ترجمان

مولف

جان میلبنک

مترجم

شهناز مسمی پرست،شهرزاد قانونی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

روشنفکران جهان عرب (معرفی آرا و آثار یکصد چهره فرهنگی-فکری معاصر جهان عرب)
روشنفکران جهان عرب (معرفی آرا و آثار یکصد چهره فرهنگی-فکری معاصر جهان عرب)

کد: 103514

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ترجمان

مولف: مسعود فکری و دیگران

روشنفکران جهان عرب (معرفی آرا و آثار یکصد چهره فرهنگی-فکری معاصر جهان عرب)

ناشر

ترجمان

مولف

مسعود فکری و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

وزیری

قیمت

1190000ریال

گم شدن در انفرادی (جستارهای برگزیده 2)
گم شدن در انفرادی (جستارهای برگزیده 2)

کد: 103495

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ترجمان

مولف: ریچل اویو

مترجم: علی امیری،آرش رضاپور

گم شدن در انفرادی (جستارهای برگزیده 2)

ناشر

ترجمان

مولف

ریچل اویو

مترجم

علی امیری،آرش رضاپور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

کاری را بکن که دوست داری (و دروغ های دیگر درباره موفقیت و خوشبختی)
کاری را بکن که دوست داری (و دروغ های دیگر درباره موفقیت و خوشبختی)

کد: 102966

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ترجمان

مولف: میا توکومیتسو

مترجم: آرش رضاپور

کاری را بکن که دوست داری (و دروغ های دیگر درباره موفقیت و خوشبختی)

ناشر

ترجمان

مولف

میا توکومیتسو

مترجم

آرش رضاپور

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مادری که کم داشتم (راهنمایی برای خودسازی و یافتن عشق گم شده)
مادری که کم داشتم (راهنمایی برای خودسازی و یافتن عشق گم شده)

کد: 102428

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: ترجمان

مولف: جاسمین لی کوری

مترجم: فهیمه سادات کمالی

مادری که کم داشتم (راهنمایی برای خودسازی و یافتن عشق گم شده)

ناشر

ترجمان

مولف

جاسمین لی کوری

مترجم

فهیمه سادات کمالی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

فیلسوفی در تعمیرگاه (تحقیقی درباره ارزش کار)
فیلسوفی در تعمیرگاه (تحقیقی درباره ارزش کار)

کد: 101497

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: متیو بی.کرافورد

مترجم: کمیل سوهانی

فیلسوفی در تعمیرگاه (تحقیقی درباره ارزش کار)

ناشر

ترجمان

مولف

متیو بی.کرافورد

مترجم

کمیل سوهانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

مثبت فکر نکنید (بصیرت هایی از دانش جدید انگیزش)
مثبت فکر نکنید (بصیرت هایی از دانش جدید انگیزش)

کد: 100690

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: ترجمان

مولف: گابریله اوتیگن

مترجم: حسین رحمانی

مثبت فکر نکنید (بصیرت هایی از دانش جدید انگیزش)

ناشر

ترجمان

مولف

گابریله اوتیگن

مترجم

حسین رحمانی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)
فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)

کد: 97692

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ترجمان

مولف: سوند برینکمن

مترجم: محمد ملاعباسی

فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

راهنمای خواندن (بنیاد گذاری مابعدالطبیعه اخلاق:کانت)
راهنمای خواندن (بنیاد گذاری مابعدالطبیعه اخلاق:کانت)

کد: 86931

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: پل گایر

مترجم: علی تقوی نسب

راهنمای خواندن (بنیاد گذاری مابعدالطبیعه اخلاق:کانت)

ناشر

ترجمان

مولف

پل گایر

مترجم

علی تقوی نسب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشه اسلامی معاصر
خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشه اسلامی معاصر

کد: 86928

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: ترجمان

مولف: طاها جابرالعلوانی

مترجم: محمدحسین میرفخرائی

خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشه اسلامی معاصر

ناشر

ترجمان

مولف

طاها جابرالعلوانی

مترجم

محمدحسین میرفخرائی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

وزیری

قیمت

270000ریال

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)
راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

کد: 86929

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: دیوید رز

مترجم: احمد موسوی خوئینی

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

ناشر

ترجمان

مولف

دیوید رز

مترجم

احمد موسوی خوئینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)
حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)

کد: 86417

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: کوستاس دوزیناس

مترجم: علی صابری تولایی

حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)

ناشر

ترجمان

مولف

کوستاس دوزیناس

مترجم

علی صابری تولایی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

410000ریال

فلسفه تحلیلی چیست؟
فلسفه تحلیلی چیست؟

کد: 86402

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: هانس یوهان گلوک

مترجم: یاسر خوشنویس

فلسفه تحلیلی چیست؟

ناشر

ترجمان

مولف

هانس یوهان گلوک

مترجم

یاسر خوشنویس

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال