مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : اندیشه احسان
در حال بارگذاری
موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)
موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

کد: 104059

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مهدی غیاثی

موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مهدی غیاثی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

840000ریال

تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)
تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)

کد: 103604

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مسعود غفاری و دیگران

تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مسعود غفاری و دیگران

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تغییر اجتماعی و نوگرایی
تغییر اجتماعی و نوگرایی

کد: 103605

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: هانس هافرکمپ،نیلجی.اسملسر

مترجم: اسماعیل شیرعلی

تغییر اجتماعی و نوگرایی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

هانس هافرکمپ،نیلجی.اسملسر

مترجم

اسماعیل شیرعلی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

1680000ریال

هم کنش گرایی نمادی
هم کنش گرایی نمادی

کد: 103409

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: هربرت بلومر

مترجم: ح.ا.تنهایی

هم کنش گرایی نمادی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

هربرت بلومر

مترجم

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103384

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103307

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 103246

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 102979

گروه بندی: سیاسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)
دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

کد: 102807

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

معجزه هلدینگ ها (تشکیل و راه اندازی و مدیریت هلدینگ ها)
معجزه هلدینگ ها (تشکیل و راه اندازی و مدیریت هلدینگ ها)

کد: 102629

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ناصر آخوندی و دیگران

معجزه هلدینگ ها (تشکیل و راه اندازی و مدیریت هلدینگ ها)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ناصر آخوندی و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

730000ریال

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)
تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

کد: 101045

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: شاپور سلمانوندی و دیگران

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

شاپور سلمانوندی و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)
مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)

کد: 100940

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کلیفتون میچل

مترجم: علی صاحبی و دیگران

مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کلیفتون میچل

مترجم

علی صاحبی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)
فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

کد: 99488

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

زندگی پاک و سالم (حیات طیبه)
زندگی پاک و سالم (حیات طیبه)

کد: 99342

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: اندیشه احسان

مولف: علی اصغر فیاضی نیا

زندگی پاک و سالم (حیات طیبه)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

علی اصغر فیاضی نیا

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت
استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

کد: 99101

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: دیوید برکس

مترجم: حسن ولیان و دیگران

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

ناشر

اندیشه احسان

مولف

دیوید برکس

مترجم

حسن ولیان و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

افراط در مصرف گرایی
افراط در مصرف گرایی

کد: 99105

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کیم هامفری

مترجم: محمد نظریان،مجید میرویسی

افراط در مصرف گرایی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کیم هامفری

مترجم

محمد نظریان،مجید میرویسی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

حکایت کاکتوس (شیوه های رهایی از افسردگی،اضطراب،خشم و حسادت با تئوری انتخاب)
حکایت کاکتوس (شیوه های رهایی از افسردگی،اضطراب،خشم و حسادت با تئوری انتخاب)

کد: 98939

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: علی صاحبی

حکایت کاکتوس (شیوه های رهایی از افسردگی،اضطراب،خشم و حسادت با تئوری انتخاب)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)
بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)

کد: 98745

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مری ال.ترامپ

مترجم: عباس لطفی زاده

بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مری ال.ترامپ

مترجم

عباس لطفی زاده

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

در خود گره خوردگی
در خود گره خوردگی

کد: 98740

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمد زینالی اناری

در خود گره خوردگی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمد زینالی اناری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

محرک ها (خلق رفتاری ماندگار برای تبدیل شدن به آن کسی که می خواهید باشید)
محرک ها (خلق رفتاری ماندگار برای تبدیل شدن به آن کسی که می خواهید باشید)

کد: 98486

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مارشال گلداسمیت،مارک ریتر

مترجم: بهنام براتی

محرک ها (خلق رفتاری ماندگار برای تبدیل شدن به آن کسی که می خواهید باشید)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مارشال گلداسمیت،مارک ریتر

مترجم

بهنام براتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

710000ریال

معمای فقر و توسعه از شعبده بازی تا واقع گرایی
معمای فقر و توسعه از شعبده بازی تا واقع گرایی

کد: 98381

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: سامان یوسف وند

معمای فقر و توسعه از شعبده بازی تا واقع گرایی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

سامان یوسف وند

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

نمایش رنج تهران در سینمای ایران
نمایش رنج تهران در سینمای ایران

کد: 97289

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان

مولف: بهارک محمودی

نمایش رنج تهران در سینمای ایران

ناشر

اندیشه احسان

مولف

بهارک محمودی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

660000ریال

روان شناسی مصرف کننده
روان شناسی مصرف کننده

کد: 96678

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کاترین جانسون بوی

مترجم: مجید میرویسی

روان شناسی مصرف کننده

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کاترین جانسون بوی

مترجم

مجید میرویسی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

770000ریال

جامعه شناسی تکنولوژی
جامعه شناسی تکنولوژی

کد: 95338

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: اسماعیل شیرعلی

جامعه شناسی تکنولوژی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

اسماعیل شیرعلی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)
پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

کد: 94272

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: آنجل گاریه

مترجم: موسی عنبری،حسن مومنی

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

آنجل گاریه

مترجم

موسی عنبری،حسن مومنی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)
مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)

کد: 93100

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: اندیشه احسان

مولف: گیل هاسون

مترجم: سجاد مجیدی پرست،حوریه حاجیلو

مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

گیل هاسون

مترجم

سجاد مجیدی پرست،حوریه حاجیلو

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

نظریه های توسعه
نظریه های توسعه

کد: 92738

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مصطفی ازکیا،رشید احمدرش

نظریه های توسعه

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مصطفی ازکیا،رشید احمدرش

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

گفتمان
گفتمان

کد: 91816

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اندیشه احسان

مولف: دیوید هوارث

مترجم: روح الله قاسمی

گفتمان
440000ریال

گفتمان

ناشر

اندیشه احسان

مولف

دیوید هوارث

مترجم

روح الله قاسمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی
روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی

کد: 91758

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: هدی ضیاغم

روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

هدی ضیاغم

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

رهبری و اداره امور دانشگاه ها
رهبری و اداره امور دانشگاه ها

کد: 91380

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: حسین احمدی رضایی

رهبری و اداره امور دانشگاه ها

ناشر

اندیشه احسان

مولف

حسین احمدی رضایی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

810000ریال

خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها
خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها

کد: 91161

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: حسین احمدی رضایی

خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها

ناشر

اندیشه احسان

مولف

حسین احمدی رضایی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

610000ریال

نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)
نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)

کد: 91016

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: توماس تئو

مترجم: تورج سلحشور

نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

توماس تئو

مترجم

تورج سلحشور

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال