مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : اندیشه احسان
در حال بارگذاری
نظریه فساد؛از کنش تا ساختار
نظریه فساد؛از کنش تا ساختار

کد: 108989

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمدرضا محمدی

نظریه فساد؛از کنش تا ساختار

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمدرضا محمدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانی-اجتماعی (انگلیسی به فارسی)،(2زبانه)
فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانی-اجتماعی (انگلیسی به فارسی)،(2زبانه)

کد: 108939

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: اندیشه احسان

مولف: خلیل میرزایی

فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانی-اجتماعی (انگلیسی به فارسی)،(2زبانه)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

خلیل میرزایی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

2600000ریال

راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت
راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت

کد: 107938

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: سارا گهلرت،تری براونه

مترجم: زلیخا عربگری و دیگران

راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت

ناشر

اندیشه احسان

مولف

سارا گهلرت،تری براونه

مترجم

زلیخا عربگری و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

3000000ریال

بهره وری در اسلام
بهره وری در اسلام

کد: 106868

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمدتقی دباغیان

بهره وری در اسلام

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمدتقی دباغیان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

انسان شناسی و توسعه (چالش های توسعه در قرن 21)
انسان شناسی و توسعه (چالش های توسعه در قرن 21)

کد: 105584

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کتی گاردنر،دیوید لویس

مترجم: قاسم حسنی،عاطفه ناصری نیا

انسان شناسی و توسعه (چالش های توسعه در قرن 21)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کتی گاردنر،دیوید لویس

مترجم

قاسم حسنی،عاطفه ناصری نیا

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)
موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

کد: 104059

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مهدی غیاثی

موج چهارم عصر فضای مجازی (معرفی 13 موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مهدی غیاثی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

840000ریال

تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)
تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)

کد: 103604

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مسعود غفاری و دیگران

تاب آوری تحصیلی (گذرگاه های بهبودی و ترمیم)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مسعود غفاری و دیگران

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

هم کنش گرایی نمادی
هم کنش گرایی نمادی

کد: 103409

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: هربرت بلومر

مترجم: ح.ا.تنهایی

هم کنش گرایی نمادی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

هربرت بلومر

مترجم

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103384

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103307

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 103246

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 102979

گروه بندی: سیاسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)
دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

کد: 102807

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)
تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

کد: 101045

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: شاپور سلمانوندی و دیگران

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

شاپور سلمانوندی و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)
مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)

کد: 100940

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کلیفتون میچل

مترجم: علی صاحبی و دیگران

مراجع مقاوم و هنر روان درمانی (کار با مراجعان بسیار مقاوم)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کلیفتون میچل

مترجم

علی صاحبی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

زندگی متعادل (داشتن یا شدن)
زندگی متعادل (داشتن یا شدن)

کد: 100372

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: اندیشه احسان

مولف: لیندا آیر،یچارد آیر

مترجم: علی صاحبی،امیرمحمد پهلوانژاد

زندگی متعادل (داشتن یا شدن)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

لیندا آیر،یچارد آیر

مترجم

علی صاحبی،امیرمحمد پهلوانژاد

گروه بندی

خودشناسي

قطع

رقعی

قیمت

980000ریال

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)
فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

کد: 99488

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت
استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

کد: 99101

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: دیوید برکس

مترجم: حسن ولیان و دیگران

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

ناشر

اندیشه احسان

مولف

دیوید برکس

مترجم

حسن ولیان و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

افراط در مصرف گرایی
افراط در مصرف گرایی

کد: 99105

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کیم هامفری

مترجم: محمد نظریان،مجید میرویسی

افراط در مصرف گرایی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کیم هامفری

مترجم

محمد نظریان،مجید میرویسی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)
بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)

کد: 98745

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مری ال.ترامپ

مترجم: عباس لطفی زاده

بیش از حد و همیشه ناکافی (خطرناک ترین مرد جهان چگونه از خانواده ما سر برآورد)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مری ال.ترامپ

مترجم

عباس لطفی زاده

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

در خود گره خوردگی
در خود گره خوردگی

کد: 98740

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمد زینالی اناری

در خود گره خوردگی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمد زینالی اناری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

نمایش رنج تهران در سینمای ایران
نمایش رنج تهران در سینمای ایران

کد: 97289

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان

مولف: بهارک محمودی

نمایش رنج تهران در سینمای ایران

ناشر

اندیشه احسان

مولف

بهارک محمودی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

660000ریال

روان شناسی مصرف کننده
روان شناسی مصرف کننده

کد: 96678

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: کاترین جانسون بوی

مترجم: مجید میرویسی

روان شناسی مصرف کننده

ناشر

اندیشه احسان

مولف

کاترین جانسون بوی

مترجم

مجید میرویسی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

770000ریال

جامعه شناسی تکنولوژی
جامعه شناسی تکنولوژی

کد: 95338

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: اسماعیل شیرعلی

جامعه شناسی تکنولوژی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

اسماعیل شیرعلی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)
پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

کد: 94272

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: آنجل گاریه

مترجم: موسی عنبری،حسن مومنی

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

آنجل گاریه

مترجم

موسی عنبری،حسن مومنی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)
مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)

کد: 93100

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: اندیشه احسان

مولف: گیل هاسون

مترجم: سجاد مجیدی پرست،حوریه حاجیلو

مهربانی (زندگی تان را تغییر دهید و دنیا را به جای مهربان تری تبدیل کنید)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

گیل هاسون

مترجم

سجاد مجیدی پرست،حوریه حاجیلو

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

گفتمان
گفتمان

کد: 91816

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اندیشه احسان

مولف: دیوید هوارث

مترجم: روح الله قاسمی

گفتمان
440000ریال

گفتمان

ناشر

اندیشه احسان

مولف

دیوید هوارث

مترجم

روح الله قاسمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی
روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی

کد: 91758

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: هدی ضیاغم

روانشناسی و مدیریت داوری در رویدادهای ورزشی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

هدی ضیاغم

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

رهبری و اداره امور دانشگاه ها
رهبری و اداره امور دانشگاه ها

کد: 91380

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: حسین احمدی رضایی

رهبری و اداره امور دانشگاه ها

ناشر

اندیشه احسان

مولف

حسین احمدی رضایی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

810000ریال

خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها
خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها

کد: 91161

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: حسین احمدی رضایی

خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها

ناشر

اندیشه احسان

مولف

حسین احمدی رضایی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

610000ریال

نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)
نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)

کد: 91016

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: توماس تئو

مترجم: تورج سلحشور

نقدی بر روان شناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

توماس تئو

مترجم

تورج سلحشور

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

بهترین داستان زندگی ات را برایم تعریف کن
بهترین داستان زندگی ات را برایم تعریف کن

کد: 90988

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: جیمز پترسون،امیلی ریموند

مترجم: علی قنبرزاده

بهترین داستان زندگی ات را برایم تعریف کن

ناشر

اندیشه احسان

مولف

جیمز پترسون،امیلی ریموند

مترجم

علی قنبرزاده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال