مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ح.ا.تنهایی
در حال بارگذاری
دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103384

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری جرج هربرت مید 3 (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 103246

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری تفسیرگرایی پرگمتیستی (جامعه درون ساخت/برون ساخت)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)
دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

کد: 103307

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری وبر (تفسیرگرایی اروپایی)،(دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)
دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

کد: 102979

گروه بندی: سیاسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری مارکس (تفسیرگرایی آلمانی)،(کتاب های دستگاه نظری)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)
دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

کد: 102807

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری بلومر (بنیان گزار هم کنش گرایی نمادی)،(کتاب های دستگاه نظری 4)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

جامعه شناسی (مبانی،اصول و مفاهیم)
جامعه شناسی (مبانی،اصول و مفاهیم)

کد: 85725

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا،دریای تنهایی

مولف: ح.ا.تنهایی

جامعه شناسی (مبانی،اصول و مفاهیم)

ناشر

بهمن برنا،دریای تنهایی

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

بلومر (جامعه شناسی نامتعارف)
بلومر (جامعه شناسی نامتعارف)

کد: 84580

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ح.ا.تنهایی

بلومر (جامعه شناسی نامتعارف)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

دستگاه نظری جرج هربرت مید (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)
دستگاه نظری جرج هربرت مید (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)

کد: 77738

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا،دریای تنهایی

مولف: ح.ا.تنهایی

دستگاه نظری جرج هربرت مید (بنیان گزار تفسیرگرایی آمریکایی)

ناشر

بهمن برنا،دریای تنهایی

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی مدرنیته ی در گذار:نسل دوم (1960-1918)
بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی مدرنیته ی در گذار:نسل دوم (1960-1918)

کد: 69785

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: ح.ا.تنهایی

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی مدرنیته ی در گذار:نسل دوم (1960-1918)

ناشر

علم

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

345000ریال

جامعه شناسی نظری (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 1)
جامعه شناسی نظری (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 1)

کد: 69630

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ح.ا.تنهایی

جامعه شناسی نظری (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 1)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

720000ریال

جامعه شناسی دینی در شرق باستان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 2)
جامعه شناسی دینی در شرق باستان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 2)

کد: 69631

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ح.ا.تنهایی

جامعه شناسی دینی در شرق باستان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 2)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

58000ریال

نگاهی جامعه شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد
نگاهی جامعه شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد

کد: 69613

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ح.ا.تنهایی

نگاهی جامعه شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد

ناشر

بهمن برنا

مولف

ح.ا.تنهایی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال