مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : رسول جعفریان
در حال بارگذاری
بر بال ملائک (جشن نامه سیدعلی قاضی عسکر)
بر بال ملائک (جشن نامه سیدعلی قاضی عسکر)

کد: 99487

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

بر بال ملائک (جشن نامه سیدعلی قاضی عسکر)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

2250000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 9 (بیست و یک مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 9 (بیست و یک مقاله و رساله تاریخی)

کد: 97005

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 9 (بیست و یک مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1550000ریال

تاملی در نهضت عاشورا
تاملی در نهضت عاشورا

کد: 93364

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاملی در نهضت عاشورا

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

وزیری

قیمت

2550000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)

کد: 92296

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 7 (17 مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 7 (17 مقاله و رساله تاریخی)

کد: 87825

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 7 (17 مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی (شامل چهارده کتاب و چندین متن دیگر)
متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی (شامل چهارده کتاب و چندین متن دیگر)

کد: 82917

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی (شامل چهارده کتاب و چندین متن دیگر)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

4500000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)

کد: 73115

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

950000ریال

نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی

کد: 17006

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

مهدیان دروغین (به ضمیمه هفت رساله)
مهدیان دروغین (به ضمیمه هفت رساله)

کد: 70181

گروه بندی: عرفان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مهدیان دروغین (به ضمیمه هفت رساله)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

عرفان

قطع

وزیری

قیمت

2550000ریال

چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر
چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر

کد: 69765

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

سفرنامه

قطع

وزیری

قیمت

2850000ریال

نگار و نگاره (نقاشی هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین)،(گلاسه)
نگار و نگاره (نقاشی هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین)،(گلاسه)

کد: 69807

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

نگار و نگاره (نقاشی هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین)،(گلاسه)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمان (عج)،(به ضمیمه رساله شرح حدیث دولتنا فی آخرالزمان)
نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمان (عج)،(به ضمیمه رساله شرح حدیث دولتنا فی آخرالزمان)

کد: 31621

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمان (عج)،(به ضمیمه رساله شرح حدیث دولتنا فی آخرالزمان)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

کد: 68886

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1150000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68888

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1350000ریال

منابع تاریخ اسلام
منابع تاریخ اسلام

کد: 68793

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

منابع تاریخ اسلام

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

2450000ریال

مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی
مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی

کد: 68720

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68433

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)
تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

کد: 68406

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2250000ریال

مناظره مسلمان و مسیحی (در نقد کتاب مشکوه صدق)
مناظره مسلمان و مسیحی (در نقد کتاب مشکوه صدق)

کد: 68215

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مناظره مسلمان و مسیحی (در نقد کتاب مشکوه صدق)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

تاملی در نهضت عاشورا
تاملی در نهضت عاشورا

کد: 20545

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاملی در نهضت عاشورا

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)
تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

کد: 17285

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

4500000ریال

جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی)
جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی)

کد: 26776

گروه بندی: سیاسی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

4250000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

کد: 67635

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 5 (بیست و نه مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 5 (بیست و نه مقاله و رساله تاریخی)

کد: 67585

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 5 (بیست و نه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی (2جلدی)
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی (2جلدی)

کد: 19540

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی (2جلدی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

3500000ریال

حیات فکری-سیاسی امامان شیعه
حیات فکری-سیاسی امامان شیعه

کد: 29916

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

حیات فکری-سیاسی امامان شیعه

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

وزیری

قیمت

2650000ریال