مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : زهرا اشرفی
در حال بارگذاری
دو تا قزمیت 4 (دست بالای دست دو تا قزمیت نیست)
دو تا قزمیت 4 (دست بالای دست دو تا قزمیت نیست)

کد: 97314

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جوری جان،مک بارنت

مترجم: زهرا اشرفی

دو تا قزمیت 4 (دست بالای دست دو تا قزمیت نیست)

ناشر

حوض نقره

مولف

جوری جان،مک بارنت

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

برتی شخل پخل 6 (با شرکت شهرت جان)
برتی شخل پخل 6 (با شرکت شهرت جان)

کد: 92453

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: آلن مک دونالد

مترجم: زهرا اشرفی

برتی شخل پخل 6 (با شرکت شهرت جان)

ناشر

حوض نقره

مولف

آلن مک دونالد

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

تیمی شاسکول 7 (گفتم تمام،تمام!)
تیمی شاسکول 7 (گفتم تمام،تمام!)

کد: 91164

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 7 (گفتم تمام،تمام!)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

تیمی شاسکول 2 (ببین کارهاتو)
تیمی شاسکول 2 (ببین کارهاتو)

کد: 77409

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 2 (ببین کارهاتو)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تیمی شاسکول 3 (کوه به کوه نمی رسه)
تیمی شاسکول 3 (کوه به کوه نمی رسه)

کد: 77410

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 3 (کوه به کوه نمی رسه)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تیمی شاسکول 4 (بهداشتی برای تمام فصول)
تیمی شاسکول 4 (بهداشتی برای تمام فصول)

کد: 77411

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 4 (بهداشتی برای تمام فصول)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تیمی شاسکول 5 (کتابی که مثلا نباید داشته باشیدش)
تیمی شاسکول 5 (کتابی که مثلا نباید داشته باشیدش)

کد: 77412

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 5 (کتابی که مثلا نباید داشته باشیدش)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تیمی شاسکول 6 (گربه شلوارم را برده)
تیمی شاسکول 6 (گربه شلوارم را برده)

کد: 77413

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 6 (گربه شلوارم را برده)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تیمی شاسکول 1 (چه غلط ها که نکردیم)
تیمی شاسکول 1 (چه غلط ها که نکردیم)

کد: 77408

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: استفان پاستیس

مترجم: زهرا اشرفی

تیمی شاسکول 1 (چه غلط ها که نکردیم)

ناشر

حوض نقره

مولف

استفان پاستیس

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

دو تا قزمیت 3 (می زنند به سیم آخر)
دو تا قزمیت 3 (می زنند به سیم آخر)

کد: 64885

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: مک بارنت،جوری جان

مترجم: زهرا اشرفی

دو تا قزمیت 3 (می زنند به سیم آخر)

ناشر

حوض نقره

مولف

مک بارنت،جوری جان

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

برتی شخل پخل 5 (با شرکت ترسناک جان)
برتی شخل پخل 5 (با شرکت ترسناک جان)

کد: 64420

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: آلن مک دونالد

مترجم: زهرا اشرفی

برتی شخل پخل 5 (با شرکت ترسناک جان)

ناشر

حوض نقره

مولف

آلن مک دونالد

مترجم

زهرا اشرفی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال