مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : دیده بان
در حال بارگذاری
فیلم آموزشی فروش و بازاریابی برای شرکت های کوچک و استارتاپ ها (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی فروش و بازاریابی برای شرکت های کوچک و استارتاپ ها (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79317

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: دیده بان

مولف: دیوکر نشاو

فیلم آموزشی فروش و بازاریابی برای شرکت های کوچک و استارتاپ ها (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

دیوکر نشاو

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فیلم آموزشی تحلیل و مدیریت ترافیک سایت برای بازاریاب ها و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی تحلیل و مدیریت ترافیک سایت برای بازاریاب ها و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79324

گروه بندی: آموزشی

ناشر: دیده بان

مولف: برد بیتزول

فیلم آموزشی تحلیل و مدیریت ترافیک سایت برای بازاریاب ها و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

برد بیتزول

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فیلم آموزشی خودتان را بشناسید و برای موفقیت آماده شوید (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی خودتان را بشناسید و برای موفقیت آماده شوید (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79318

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: دیده بان

مولف: دیوکر نشاو

فیلم آموزشی خودتان را بشناسید و برای موفقیت آماده شوید (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

دیوکر نشاو

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79325

گروه بندی: مدیریت

ناشر: دیده بان

مولف: کارول کینسی

فیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

کارول کینسی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلم آموزشی راه اندازی یک کسب و کار جدید ایده،طرح تجاری،شروع (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی راه اندازی یک کسب و کار جدید ایده،طرح تجاری،شروع (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79319

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: دیده بان

مولف: دیوکر نشاو

فیلم آموزشی راه اندازی یک کسب و کار جدید ایده،طرح تجاری،شروع (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

دیوکر نشاو

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فیلم آموزشی مدیریت زمان به روش خودتان! (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی مدیریت زمان به روش خودتان! (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79320

گروه بندی: آموزشی

ناشر: دیده بان

مولف: دیو کرنشاو

فیلم آموزشی مدیریت زمان به روش خودتان! (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

دیو کرنشاو

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلم آموزشی راهنمای موفقیت در محاصبه های شغلی (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی راهنمای موفقیت در محاصبه های شغلی (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79321

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: دیده بان

مولف: والری ساتان

فیلم آموزشی راهنمای موفقیت در محاصبه های شغلی (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

والری ساتان

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلم آموزشی چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟ (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟ (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79322

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: دیده بان

مولف: برد بیتزول

فیلم آموزشی چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟ (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

برد بیتزول

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلم آموزشی استخدام و مدیریت منابع انسانی برای شرکت های کوچک و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی استخدام و مدیریت منابع انسانی برای شرکت های کوچک و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79316

گروه بندی: مدیریت

ناشر: دیده بان

مولف: دیوکر نشاو

فیلم آموزشی استخدام و مدیریت منابع انسانی برای شرکت های کوچک و... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

ناشر

دیده بان

مولف

دیوکر نشاو

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فیلم آموزشی مهندسی اجتماعی و راه های حفاظت در برابر آن در... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)
فیلم آموزشی مهندسی اجتماعی و راه های حفاظت در برابر آن در... (جادوی مدیریت در60 دقیقه)،(باقاب)

کد: 79323

گروه بندی: کامپیوتر

ناشر: دیده بان