مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مسعود امیدی
در حال بارگذاری
افسانه طبقه متوسط (پیرامون کار،فناوری،طبقه اجتماعی و مبارزه طبقاتی)
افسانه طبقه متوسط (پیرامون کار،فناوری،طبقه اجتماعی و مبارزه طبقاتی)

کد: 77592

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: گل آذین

مولف: هری مگداف و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

افسانه طبقه متوسط (پیرامون کار،فناوری،طبقه اجتماعی و مبارزه طبقاتی)

ناشر

گل آذین

مولف

هری مگداف و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم
رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم

کد: 65439

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گل آذین

مولف: جرج لوکاچ و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم

ناشر

گل آذین

مولف

جرج لوکاچ و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

سرمایه داری یا سوسیالیسم (مسیر توسعه انسانی)
سرمایه داری یا سوسیالیسم (مسیر توسعه انسانی)

کد: 60429

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: گل آذین

مولف: آدام بوث و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

سرمایه داری یا سوسیالیسم (مسیر توسعه انسانی)

ناشر

گل آذین

مولف

آدام بوث و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)
در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

کد: 57684

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گل آذین

مولف: کلیم صدیقی و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

ناشر

گل آذین

مولف

کلیم صدیقی و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال