مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جواد مهدی زاده
در حال بارگذاری
اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری
اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

کد: 55530

گروه بندی: مدیریت

ناشر: آگاه

مولف: جواد مهدی زاده

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

ناشر

آگاه

مولف

جواد مهدی زاده

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

زنان،شهر و شهرسازی
زنان،شهر و شهرسازی

کد: 55531

گروه بندی: مدیریت

ناشر: آگاه

مولف: جواد مهدی زاده

زنان،شهر و شهرسازی

ناشر

آگاه

مولف

جواد مهدی زاده

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال