مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : شبنم حیدری پور
در حال بارگذاری
من بیلی جین کینگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)
من بیلی جین کینگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

کد: 110125

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: برد ملتسر

مترجم: شبنم حیدری پور

من بیلی جین کینگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

برد ملتسر

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

195000ریال

من ماری کوری هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)
من ماری کوری هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

کد: 108317

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: برد ملتسر

مترجم: شبنم حیدری پور

من ماری کوری هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

ناشر

پرتقال

مولف

برد ملتسر

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

195000ریال

من لئوناردو داوینچی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)
من لئوناردو داوینچی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

کد: 108320

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: برد ملتسر

مترجم: شبنم حیدری پور

من لئوناردو داوینچی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

برد ملتسر

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

195000ریال

من نیل آرمسترانگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)
من نیل آرمسترانگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

کد: 108315

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: برد ملتسر

مترجم: شبنم حیدری پور

من نیل آرمسترانگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

برد ملتسر

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

195000ریال

من گاندی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)
من گاندی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

کد: 108318

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: برد ملتسر

مترجم: شبنم حیدری پور

من گاندی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)،(گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

برد ملتسر

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

195000ریال

هنوز ناراحتی؟ (گلاسه)
هنوز ناراحتی؟ (گلاسه)

کد: 107621

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: مایکل یان بلک

مترجم: شبنم حیدری پور

هنوز ناراحتی؟ (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

مایکل یان بلک

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

صدای رنگ ها (گلاسه)
صدای رنگ ها (گلاسه)

کد: 110138

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: بارب روزنستاک

مترجم: شبنم حیدری پور

موجودی5 جلد

صدای رنگ ها (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

بارب روزنستاک

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

390000ریال

صدای رنگ ها (گلاسه)
صدای رنگ ها (گلاسه)

کد: 99634

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: بارب روزنستاک

مترجم: شبنم حیدری پور

صدای رنگ ها (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

بارب روزنستاک

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

چند کلمه حرف حساب درباره ی بدن
چند کلمه حرف حساب درباره ی بدن

کد: 99574

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جینین ساندرز

مترجم: شبنم حیدری پور

چند کلمه حرف حساب درباره ی بدن

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جینین ساندرز

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رحلی

قیمت

290000ریال

من مراقب حالم هستم! (زمزمه های مثبت ذهنی)،(گلاسه)
من مراقب حالم هستم! (زمزمه های مثبت ذهنی)،(گلاسه)

کد: 98444

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من مراقب حالم هستم! (زمزمه های مثبت ذهنی)،(گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

دری پهلوان پنبه ای
دری پهلوان پنبه ای

کد: 95095

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: ابی هنلن

مترجم: شبنم حیدری پور

دری پهلوان پنبه ای

ناشر

پرتقال

مولف

ابی هنلن

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تا همیشه دوستت می مانم (گلاسه)
تا همیشه دوستت می مانم (گلاسه)

کد: 94341

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: هانا ای.هریسون

مترجم: شبنم حیدری پور

تا همیشه دوستت می مانم (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

هانا ای.هریسون

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

490000ریال

تک شاخ سفارشی (گلاسه)
تک شاخ سفارشی (گلاسه)

کد: 94105

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: ایمی یانگ

مترجم: شبنم حیدری پور

تک شاخ سفارشی (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

ایمی یانگ

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

بچه ها از کجا می آیند؟ (گلاسه)
بچه ها از کجا می آیند؟ (گلاسه)

کد: 93959

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: سوفی بلکال

مترجم: شبنم حیدری پور

بچه ها از کجا می آیند؟ (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

سوفی بلکال

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

ما این جا زندگی می کنیم (گلاسه)
ما این جا زندگی می کنیم (گلاسه)

کد: 93960

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: الیور جفرز

مترجم: شبنم حیدری پور

ما این جا زندگی می کنیم (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

الیور جفرز

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

سنگ،کاغذ،قیچی (گلاسه)
سنگ،کاغذ،قیچی (گلاسه)

کد: 93932

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: درو دیوالت

مترجم: شبنم حیدری پور

سنگ،کاغذ،قیچی (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

درو دیوالت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

490000ریال

دنیا از آن بالا (گلاسه)
دنیا از آن بالا (گلاسه)

کد: 92107

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: هانا ای.هریسون

مترجم: شبنم حیدری پور

دنیا از آن بالا (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

هانا ای.هریسون

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

تقصیر باران نیست
تقصیر باران نیست

کد: 91861

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: لیندا موللی هانت

مترجم: شبنم حیدری پور

تقصیر باران نیست

ناشر

پرتقال

مولف

لیندا موللی هانت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

ساختن فوق العاده است (گلاسه)
ساختن فوق العاده است (گلاسه)

کد: 90982

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: اشلی اسپایرز

مترجم: شبنم حیدری پور

ساختن فوق العاده است (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

اشلی اسپایرز

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

رویای امانوئل (گلاسه)
رویای امانوئل (گلاسه)

کد: 90569

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: لاری تامپسون

مترجم: شبنم حیدری پور

رویای امانوئل (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

لاری تامپسون

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

دونده ی دوم:پاتینا
دونده ی دوم:پاتینا

کد: 86748

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جیسون رینولدز

مترجم: شبنم حیدری پور

دونده ی دوم:پاتینا

ناشر

پرتقال

مولف

جیسون رینولدز

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

این کتاب پر از اشتباه است (گلاسه)
این کتاب پر از اشتباه است (گلاسه)

کد: 85798

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: کورینا لویکن

مترجم: شبنم حیدری پور

این کتاب پر از اشتباه است (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

کورینا لویکن

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

490000ریال

آن دور دورها (گلاسه)
آن دور دورها (گلاسه)

کد: 83879

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پرتقال

مولف: کیل اتکینسن

مترجم: شبنم حیدری پور

آن دور دورها (گلاسه)

ناشر

پرتقال

مولف

کیل اتکینسن

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دونده ی اول (روح)
دونده ی اول (روح)

کد: 82845

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جیسون رینولدز

مترجم: شبنم حیدری پور

دونده ی اول (روح)

ناشر

پرتقال

مولف

جیسون رینولدز

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

من می توانم!
من می توانم!

کد: 82236

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری لایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من می توانم!
250000ریال

من می توانم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری لایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

من بهترین رفتار را می کنم! (گلاسه)
من بهترین رفتار را می کنم! (گلاسه)

کد: 82235

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من بهترین رفتار را می کنم! (گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

من می توانم! (گلاسه)
من می توانم! (گلاسه)

کد: 100797

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری لایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من می توانم! (گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری لایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

من از پسش بر می آیم!
من از پسش بر می آیم!

کد: 82238

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من از پسش بر می آیم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

من مهم هستم! (گلاسه)
من مهم هستم! (گلاسه)

کد: 82240

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من مهم هستم! (گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

من خودم را باور دارم!
من خودم را باور دارم!

کد: 82239

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من خودم را باور دارم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

من امتحانش می کنم!
من امتحانش می کنم!

کد: 82237

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: لوری رایت

مترجم: شبنم حیدری پور

من امتحانش می کنم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

لوری رایت

مترجم

شبنم حیدری پور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال