مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جوجو مویز
در حال بارگذاری
جوجو مویز11 (من پیش از تو)
جوجو مویز11 (من پیش از تو)

کد: 92263

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

مترجم: فاطمه بارانی

جوجو مویز11 (من پیش از تو)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

مترجم

فاطمه بارانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز15 (هنوز هم من)
جوجو مویز15 (هنوز هم من)

کد: 92264

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

مترجم: الناز امان زاده

جوجو مویز15 (هنوز هم من)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

مترجم

الناز امان زاده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

جوجو مویز14 (تنها در پاریس و داستان های دیگر)
جوجو مویز14 (تنها در پاریس و داستان های دیگر)

کد: 92265

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

مترجم: ماهان نوری

جوجو مویز14 (تنها در پاریس و داستان های دیگر)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

مترجم

ماهان نوری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی)
جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی)

کد: 92266

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

مترجم: زهرا بهزادی

جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

مترجم

زهرا بهزادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

بخشنده ستارگان
بخشنده ستارگان

کد: 90497

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آموت

مولف: جوجو مویز

مترجم: مریم مفتاحی

بخشنده ستارگان

ناشر

آموت

مولف

جوجو مویز

مترجم

مریم مفتاحی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی:THE GIRL YOU LEFT BEHIND)،(انگلیسی)
جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی:THE GIRL YOU LEFT BEHIND)،(انگلیسی)

کد: 90266

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز10 (دختری که رهایش کردی:THE GIRL YOU LEFT BEHIND)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز 5 (خلیج نقره:SILVER BAY)،(انگلیسی)
جوجو مویز 5 (خلیج نقره:SILVER BAY)،(انگلیسی)

کد: 90260

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 5 (خلیج نقره:SILVER BAY)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز11 (من پیش از تو:ME BEFORE YOU)،(انگلیسی)
جوجو مویز11 (من پیش از تو:ME BEFORE YOU)،(انگلیسی)

کد: 90267

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز11 (من پیش از تو:ME BEFORE YOU)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز 6 (موسیقی شبانه:NIGHT MUSIC)،(انگلیسی)
جوجو مویز 6 (موسیقی شبانه:NIGHT MUSIC)،(انگلیسی)

کد: 90261

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 6 (موسیقی شبانه:NIGHT MUSIC)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز 1 (باران سرپناه:SHELTERING RAIN)،(انگلیسی)
جوجو مویز 1 (باران سرپناه:SHELTERING RAIN)،(انگلیسی)

کد: 90251

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 1 (باران سرپناه:SHELTERING RAIN)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز12 (یک بعلاوه یک:ONE PLUS ONE))،(انگلیسی)
جوجو مویز12 (یک بعلاوه یک:ONE PLUS ONE))،(انگلیسی)

کد: 90268

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز12 (یک بعلاوه یک:ONE PLUS ONE))،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز 7 (آخرین نامه ی معشوقت:THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER)،(انگلیسی)
جوجو مویز 7 (آخرین نامه ی معشوقت:THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER)،(انگلیسی)

کد: 90262

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 7 (آخرین نامه ی معشوقت:THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز 2 (میوه ی خارجی:FOREIGN FRUIT)،(انگلیسی)
جوجو مویز 2 (میوه ی خارجی:FOREIGN FRUIT)،(انگلیسی)

کد: 90257

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 2 (میوه ی خارجی:FOREIGN FRUIT)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز13 (پس از تو:AFTER YOU)،(انگلیسی)
جوجو مویز13 (پس از تو:AFTER YOU)،(انگلیسی)

کد: 90269

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز13 (پس از تو:AFTER YOU)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز 8 (اسب رقصان:THE HORSE DANCER)،(انگلیسی)
جوجو مویز 8 (اسب رقصان:THE HORSE DANCER)،(انگلیسی)

کد: 90263

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 8 (اسب رقصان:THE HORSE DANCER)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز 3 (بازار طاووس:THE PEACOCK EMPORIUM)،(انگلیسی)
جوجو مویز 3 (بازار طاووس:THE PEACOCK EMPORIUM)،(انگلیسی)

کد: 90258

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 3 (بازار طاووس:THE PEACOCK EMPORIUM)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

جوجو مویز14 (تنها در پاریس:PARIS FOR ONE)،(انگلیسی)
جوجو مویز14 (تنها در پاریس:PARIS FOR ONE)،(انگلیسی)

کد: 90270

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز14 (تنها در پاریس:PARIS FOR ONE)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

جوجو مویز 9 (ماه عسل در پاریس:HONYMOON IN PARIS)،(انگلیسی)
جوجو مویز 9 (ماه عسل در پاریس:HONYMOON IN PARIS)،(انگلیسی)

کد: 90265

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 9 (ماه عسل در پاریس:HONYMOON IN PARIS)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جوجو مویز 4 (کشتی تازه عروس ها:THE SHIP OF BRIDES)،(انگلیسی)
جوجو مویز 4 (کشتی تازه عروس ها:THE SHIP OF BRIDES)،(انگلیسی)

کد: 90259

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز 4 (کشتی تازه عروس ها:THE SHIP OF BRIDES)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز15 (هنوز هم من:STILL ME)،(انگلیسی)
جوجو مویز15 (هنوز هم من:STILL ME)،(انگلیسی)

کد: 90271

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز15 (هنوز هم من:STILL ME)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

جوجو مویز16 (طالع ستارگان:THE GIVER OF STARS)،(انگلیسی)
جوجو مویز16 (طالع ستارگان:THE GIVER OF STARS)،(انگلیسی)

کد: 89218

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

جوجو مویز16 (طالع ستارگان:THE GIVER OF STARS)،(انگلیسی)

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

بخشنده ستارگان
بخشنده ستارگان

کد: 89217

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: 360 درجه

مولف: جوجو مویز

مترجم: نسترن حیدری

بخشنده ستارگان

ناشر

360 درجه

مولف

جوجو مویز

مترجم

نسترن حیدری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

آن که به من ستاره بخشید
آن که به من ستاره بخشید

کد: 88439

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نسل نواندیش

مولف: جوجو مویز

مترجم: افسانه مقدم

آن که به من ستاره بخشید

ناشر

نسل نواندیش

مولف

جوجو مویز

مترجم

افسانه مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

569000ریال

دشت ستاره ها
دشت ستاره ها

کد: 85778

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مرو

مولف: جوجو مویز

مترجم: فرناز منوچهری

دشت ستاره ها
490000ریال

دشت ستاره ها

ناشر

مرو

مولف

جوجو مویز

مترجم

فرناز منوچهری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دختری که رهایش کردی
دختری که رهایش کردی

کد: 77042

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مجید

مولف: جوجو مویز

مترجم: سونیا سینگ

دختری که رهایش کردی

ناشر

مجید

مولف

جوجو مویز

مترجم

سونیا سینگ

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

کتاب سخنگو پس از تو (باقاب)
کتاب سخنگو پس از تو (باقاب)

کد: 74540

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آوانامه،آموت

مولف: جوجو مویز

مترجم: مریم مفتاحی

کتاب سخنگو پس از تو (باقاب)

ناشر

آوانامه،آموت

مولف

جوجو مویز

مترجم

مریم مفتاحی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

اسب رقصان (ادبیات داستانی جهان 8)
اسب رقصان (ادبیات داستانی جهان 8)

کد: 69629

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فروزش

مولف: جوجو مویز

مترجم: مهناز سخاوت زاده،نیلوفر صفری

اسب رقصان (ادبیات داستانی جهان 8)

ناشر

فروزش

مولف

جوجو مویز

مترجم

مهناز سخاوت زاده،نیلوفر صفری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

هنوز هم من
هنوز هم من

کد: 67735

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آموت

مولف: جوجو مویز

مترجم: مریم مفتاحی

هنوز هم من
530000ریال

هنوز هم من

ناشر

آموت

مولف

جوجو مویز

مترجم

مریم مفتاحی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

موسیقی شب
موسیقی شب

کد: 66482

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مجید

مولف: جوجو مویز

مترجم: طیبه احمدی

موسیقی شب
330000ریال

موسیقی شب

ناشر

مجید

مولف

جوجو مویز

مترجم

طیبه احمدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

دختری که رهایش کردی (ادبیات داستانی جهان 6)
دختری که رهایش کردی (ادبیات داستانی جهان 6)

کد: 66427

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فروزش

مولف: جوجو مویز

مترجم: فاطمه نفری

دختری که رهایش کردی (ادبیات داستانی جهان 6)

ناشر

فروزش

مولف

جوجو مویز

مترجم

فاطمه نفری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

باز هم من (ادبیات داستانی جهان 7)
باز هم من (ادبیات داستانی جهان 7)

کد: 66428

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فروزش

مولف: جوجو مویز

مترجم: فرانک زرین آبادی

باز هم من (ادبیات داستانی جهان 7)

ناشر

فروزش

مولف

جوجو مویز

مترجم

فرانک زرین آبادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

دختری که رهایش کردی
دختری که رهایش کردی

کد: 66360

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جامی،مصدق

مولف: جوجو مویز

مترجم: شیدا رضایی

دختری که رهایش کردی

ناشر

جامی،مصدق

مولف

جوجو مویز

مترجم

شیدا رضایی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال