مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : بهزاد قادری
در حال بارگذاری
نخستین آدم (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 5)
نخستین آدم (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 5)

کد: 86690

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: یوجین اونیل

مترجم: بهزاد قادری

نخستین آدم (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 5)

ناشر

بیدگل

مولف

یوجین اونیل

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

کد: 80845

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)
عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

کد: 71164

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)
استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

کد: 66124

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

گوریل پشمالو (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 1)
گوریل پشمالو (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 1)

کد: 65231

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: یوجین اونیل

مترجم: بهزاد قادری

گوریل پشمالو (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 1)

ناشر

بیدگل

مولف

یوجین اونیل

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)
دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

کد: 60468

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)
جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

کد: 59480

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)
وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)

کد: 52318

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)
روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)

کد: 50488

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)
نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)

کد: 47885

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال