مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مجتبی عبدالله نژاد
در حال بارگذاری
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)

کد: 86464

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کیمیا

مولف: رابرت آرتور

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)

ناشر

کیمیا

مولف

رابرت آرتور

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

90000ریال

گرگ در لباس میش
گرگ در لباس میش

کد: 56979

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

گرگ در لباس میش

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

قضیه نامه های عاشقانه
قضیه نامه های عاشقانه

کد: 51543

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

قضیه نامه های عاشقانه

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

520000ریال

نوشابه با سیانور
نوشابه با سیانور

کد: 50705

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

نوشابه با سیانور

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

معمای کاراییب
معمای کاراییب

کد: 50609

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

معمای کاراییب
400000ریال

معمای کاراییب

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

موج سواری
موج سواری

کد: 50591

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

موج سواری
390000ریال

موج سواری

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

ورق ها روی میز
ورق ها روی میز

کد: 50594

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

ورق ها روی میز
350000ریال

ورق ها روی میز

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

مقصد نامعلوم
مقصد نامعلوم

کد: 50603

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

مقصد نامعلوم
390000ریال

مقصد نامعلوم

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

مصیبت بی گناهی
مصیبت بی گناهی

کد: 49981

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

مصیبت بی گناهی

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)

کد: 48883

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: رابرت آرتور

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)

ناشر

هرمس

مولف

رابرت آرتور

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

110000ریال

قتل در تعطیلات
قتل در تعطیلات

کد: 48853

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

قتل در تعطیلات

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

460000ریال

قتل آسان است
قتل آسان است

کد: 48852

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

قتل آسان است
390000ریال

قتل آسان است

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

قتل در خانه کشیش
قتل در خانه کشیش

کد: 48854

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

قتل در خانه کشیش

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

440000ریال

قتل در خوابگاه دانشجویی
قتل در خوابگاه دانشجویی

کد: 48861

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

قتل در خوابگاه دانشجویی

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

عرفان و فیزیک جدید
عرفان و فیزیک جدید

کد: 48779

گروه بندی: عرفان

ناشر: هرمس

مولف: مایکل تالبوت

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

عرفان و فیزیک جدید

ناشر

هرمس

مولف

مایکل تالبوت

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

شب بی پایان
شب بی پایان

کد: 48705

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

شب بی پایان
420000ریال

شب بی پایان

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

420000ریال

ساعتها
ساعتها

کد: 48709

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

ساعتها
450000ریال

ساعتها

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

شرارتی زیر آفتاب
شرارتی زیر آفتاب

کد: 48699

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

شرارتی زیر آفتاب

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

320000ریال

شاهد خاموش
شاهد خاموش

کد: 48700

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

شاهد خاموش
390000ریال

شاهد خاموش

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

راز سیتافورد
راز سیتافورد

کد: 48658

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

راز سیتافورد
440000ریال

راز سیتافورد

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

440000ریال

دست پنهان
دست پنهان

کد: 48626

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

دست پنهان
330000ریال

دست پنهان

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

در هتل برترام
در هتل برترام

کد: 48628

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

در هتل برترام
390000ریال

در هتل برترام

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

جیب پر از چاودار
جیب پر از چاودار

کد: 48564

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

جیب پر از چاودار

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

جشن هالووین
جشن هالووین

کد: 48571

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

جشن هالووین
340000ریال

جشن هالووین

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

چهار غول بزرگ
چهار غول بزرگ

کد: 48502

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

چهار غول بزرگ
330000ریال

چهار غول بزرگ

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

چشم بندی
چشم بندی

کد: 48504

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

چشم بندی
330000ریال

چشم بندی

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

چرا از ایوانز نخواستند؟
چرا از ایوانز نخواستند؟

کد: 48520

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

چرا از ایوانز نخواستند؟

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

420000ریال

جسدی در کتابخانه
جسدی در کتابخانه

کد: 48519

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

جسدی در کتابخانه

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

به طرف صفر
به طرف صفر

کد: 48332

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

به طرف صفر
380000ریال

به طرف صفر

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

الهه انتقام
الهه انتقام

کد: 48219

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

الهه انتقام
450000ریال

الهه انتقام

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

آیینه سرتاسر ترک برداشت
آیینه سرتاسر ترک برداشت

کد: 48230

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

آیینه سرتاسر ترک برداشت

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

440000ریال