مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : بهمن نامور مطلق
در حال بارگذاری
اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری12)
اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری12)

کد: 78108

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: سخن

مولف: بهمن نامور مطلق

اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری12)

ناشر

سخن

مولف

بهمن نامور مطلق

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

بینامتنیت:از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 8)
بینامتنیت:از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 8)

کد: 52684

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: سخن

مولف: بهمن نامور مطلق

بینامتنیت:از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 8)

ناشر

سخن

مولف

بهمن نامور مطلق

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

درآمدی بر اسطوره شناسی:نظریه ها و کاربردها (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 6)
درآمدی بر اسطوره شناسی:نظریه ها و کاربردها (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 6)

کد: 47575

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: سخن

مولف: بهمن نامور مطلق

درآمدی بر اسطوره شناسی:نظریه ها و کاربردها (نظریه ها و نقدهای ادبی-هنری 6)

ناشر

سخن

مولف

بهمن نامور مطلق

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال