مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : اشاره
در حال بارگذاری
استتیک رمانتیسم
استتیک رمانتیسم

کد: 82691

گروه بندی: هنر

ناشر: اشاره

مولف: ویکتور ولادیمیر وویچ وانسلوف

مترجم: بابل دهقان

استتیک رمانتیسم

ناشر

اشاره

مولف

ویکتور ولادیمیر وویچ وانسلوف

مترجم

بابل دهقان

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

جهان داستان ایران 1 (نویسنده های نسل اول از آغاز تا 1332)
جهان داستان ایران 1 (نویسنده های نسل اول از آغاز تا 1332)

کد: 80643

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی

جهان داستان ایران 1 (نویسنده های نسل اول از آغاز تا 1332)

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

جهان داستان ایران 2 (نویسنده های نسل دوم 1332تا1357)
جهان داستان ایران 2 (نویسنده های نسل دوم 1332تا1357)

کد: 8600

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی

جهان داستان ایران 2 (نویسنده های نسل دوم 1332تا1357)

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

پشه ها (مجموعه داستان)
پشه ها (مجموعه داستان)

کد: 79733

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی

پشه ها (مجموعه داستان)

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دندان گرگ
دندان گرگ

کد: 79326

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی

دندان گرگ
300000ریال

دندان گرگ

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

کلاغ ها و آدم ها
کلاغ ها و آدم ها

کد: 78544

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی

کلاغ ها و آدم ها

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

انتخاب آخر
انتخاب آخر

کد: 77531

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: اسدالله عمادی

انتخاب آخر
300000ریال

انتخاب آخر

ناشر

اشاره

مولف

اسدالله عمادی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

حکم با نقد و تفسیر
حکم با نقد و تفسیر

کد: 71338

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: اشاره

مولف: فرانتس کافکا

مترجم: کامل روزدار

حکم با نقد و تفسیر

ناشر

اشاره

مولف

فرانتس کافکا

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

حقیقت ژوزف استالین (استالین واقعی تاریخ)
حقیقت ژوزف استالین (استالین واقعی تاریخ)

کد: 70972

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: اشاره

مولف: النا پرودنیکووا

مترجم: بابل دهقان

حقیقت ژوزف استالین (استالین واقعی تاریخ)

ناشر

اشاره

مولف

النا پرودنیکووا

مترجم

بابل دهقان

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

پیگرد و رهایی افراشته (برگی از دفتر خودکامگی)
پیگرد و رهایی افراشته (برگی از دفتر خودکامگی)

کد: 70518

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: اشاره

مولف: ماشاءالله ورقا

پیگرد و رهایی افراشته (برگی از دفتر خودکامگی)

ناشر

اشاره

مولف

ماشاءالله ورقا

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

موسی
موسی

کد: 67752

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اشاره

مولف: هوارد فاست

مترجم: مجید امین موید

موسی
450000ریال

موسی

ناشر

اشاره

مولف

هوارد فاست

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

خاورمیانه بزرگ (جنبش های نوین اجتماعی (2010-2017))
خاورمیانه بزرگ (جنبش های نوین اجتماعی (2010-2017))

کد: 65737

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اشاره

مولف: طیار یزدان پناه لموکی

خاورمیانه بزرگ (جنبش های نوین اجتماعی (2010-2017))

ناشر

اشاره

مولف

طیار یزدان پناه لموکی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)
مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

کد: 63855

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: کامل روزدار

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

خانه ای بر بام دنیا
خانه ای بر بام دنیا

کد: 63718

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: اسدالله عمادی

مترجم: زینت سادات موسوی

خانه ای بر بام دنیا

ناشر

اشاره

مولف

اسدالله عمادی

مترجم

زینت سادات موسوی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای جهانی آن
انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای جهانی آن

کد: 63719

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: اشاره

مولف: جرج روده

مترجم: مجید امین موید

انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای جهانی آن

ناشر

اشاره

مولف

جرج روده

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نخستین کارگزاران استعمار (تاریخ معاصر ایران)
نخستین کارگزاران استعمار (تاریخ معاصر ایران)

کد: 63387

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اشاره

مولف: حسین ملکی

نخستین کارگزاران استعمار (تاریخ معاصر ایران)

ناشر

اشاره

مولف

حسین ملکی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

چند و چون فروریزی دولت دکتر مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران
چند و چون فروریزی دولت دکتر مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران

کد: 62438

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اشاره

مولف: ماشاءالله ورقا

چند و چون فروریزی دولت دکتر مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران

ناشر

اشاره

مولف

ماشاءالله ورقا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

یادهای ماندگار (خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی)
یادهای ماندگار (خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی)

کد: 59681

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: اشاره

مولف: فریده کمالوند

یادهای ماندگار (خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی)

ناشر

اشاره

مولف

فریده کمالوند

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)
دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)

کد: 57596

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: مجید امین موید

دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

آدم آدم است (نمایشنامه)
آدم آدم است (نمایشنامه)

کد: 57595

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: مجید امین موید

آدم آدم است (نمایشنامه)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

محاکمه (با نقد و تفسیر محاکمه،قصر و گمشده)،(ادبیات معاصر54)
محاکمه (با نقد و تفسیر محاکمه،قصر و گمشده)،(ادبیات معاصر54)

کد: 56479

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اشاره

مولف: فرانتس کافکا

مترجم: کامل روزدار

محاکمه (با نقد و تفسیر محاکمه،قصر و گمشده)،(ادبیات معاصر54)

ناشر

اشاره

مولف

فرانتس کافکا

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

ریشه های عمیق (نمایشنامه)
ریشه های عمیق (نمایشنامه)

کد: 50388

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: اشاره

مولف: ج.گئوآ.دیوسو

مترجم: امین موید،ک.پرکار

ریشه های عمیق (نمایشنامه)

ناشر

اشاره

مولف

ج.گئوآ.دیوسو

مترجم

امین موید،ک.پرکار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

باورها
باورها

کد: 48101

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اشاره

مولف: و.و.کو آین،ج.س.یولیان

مترجم: پرژاد طرفه نژاد

باورها
75000ریال

باورها

ناشر

اشاره

مولف

و.و.کو آین،ج.س.یولیان

مترجم

پرژاد طرفه نژاد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

چگونه با زبان بدن حرف می زنیم (از روی رفتار آدم ها می شود افکار آن ها را خواند)
چگونه با زبان بدن حرف می زنیم (از روی رفتار آدم ها می شود افکار آن ها را خواند)

کد: 48086

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: اشاره

مولف: آلن پیز،باربارا پیز

مترجم: آذر محمودی،محسن جده دوست

چگونه با زبان بدن حرف می زنیم (از روی رفتار آدم ها می شود افکار آن ها را خواند)

ناشر

اشاره

مولف

آلن پیز،باربارا پیز

مترجم

آذر محمودی،محسن جده دوست

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

کامل ترین خودآموز و دستور زبان انگلیسی از راهنمائی تا دانشگاه
کامل ترین خودآموز و دستور زبان انگلیسی از راهنمائی تا دانشگاه

کد: 48072

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: اشاره

مولف: حبیب الله شریفی

کامل ترین خودآموز و دستور زبان انگلیسی از راهنمائی تا دانشگاه

ناشر

اشاره

مولف

حبیب الله شریفی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

قصه های عامیانه مردم کره (قصه های ملل 2)
قصه های عامیانه مردم کره (قصه های ملل 2)

کد: 48087

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: اشاره

مولف: زونگ این سوب

مترجم: محمد نجاری،سیاوش مرشدی

قصه های عامیانه مردم کره (قصه های ملل 2)

ناشر

اشاره

مولف

زونگ این سوب

مترجم

محمد نجاری،سیاوش مرشدی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال

مردگان
مردگان

کد: 48079

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اشاره

مولف: جیمز جویس

مترجم: مجید امین موید

مردگان
150000ریال

مردگان

ناشر

اشاره

مولف

جیمز جویس

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

بلندیهای ماچوپیچو
بلندیهای ماچوپیچو

کد: 48090

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: اشاره

مولف: پابلو نرودا

مترجم: جیران مقدم

بلندیهای ماچوپیچو

ناشر

اشاره

مولف

پابلو نرودا

مترجم

جیران مقدم

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

35000ریال

چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند
چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند

کد: 48080

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اشاره

مولف: آلن پیز،باربارا پیز

مترجم: محسن جده دوست،آذر محمودی

چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند

ناشر

اشاره

مولف

آلن پیز،باربارا پیز

مترجم

محسن جده دوست،آذر محمودی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

سرگذشت مهاتما گاندی (همراه با تاریخچه هند و ترورهای سیاسی)
سرگذشت مهاتما گاندی (همراه با تاریخچه هند و ترورهای سیاسی)

کد: 48091

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: اشاره

مولف: کیانا ملکی

سرگذشت مهاتما گاندی (همراه با تاریخچه هند و ترورهای سیاسی)

ناشر

اشاره

مولف

کیانا ملکی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

وزیری

قیمت

13000ریال

داستان های دوشنبه (ادبیات معاصر ایران18)
داستان های دوشنبه (ادبیات معاصر ایران18)

کد: 48082

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: اشاره

مولف: جمال میرصادقی و دیگران

داستان های دوشنبه (ادبیات معاصر ایران18)

ناشر

اشاره

مولف

جمال میرصادقی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

صدای تنها (مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه)
صدای تنها (مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه)

کد: 48092

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: اشاره

مولف: فرانک اوکانر

مترجم: شهلا فیلسوفی

صدای تنها (مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه)

ناشر

اشاره

مولف

فرانک اوکانر

مترجم

شهلا فیلسوفی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال