مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : لیز پیشون
در حال بارگذاری
تام گیتس 2 (بهانه ها و چیزهای فوق العاده)
تام گیتس 2 (بهانه ها و چیزهای فوق العاده)

کد: 93105

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: لنجوان

مولف: لیز پیشون

مترجم: داود محمدی فرد،فاطمه طالبی

تام گیتس 2 (بهانه ها و چیزهای فوق العاده)

ناشر

لنجوان

مولف

لیز پیشون

مترجم

داود محمدی فرد،فاطمه طالبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

تام گیتس14:بیسکویت،گروه های موسیقی و نقشه های خیلی بزرگ (گرافیک رمان14)
تام گیتس14:بیسکویت،گروه های موسیقی و نقشه های خیلی بزرگ (گرافیک رمان14)

کد: 93087

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس14:بیسکویت،گروه های موسیقی و نقشه های خیلی بزرگ (گرافیک رمان14)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تام گیتس15 (کدام هیولا؟)
تام گیتس15 (کدام هیولا؟)

کد: 89558

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس15 (کدام هیولا؟)

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

تام گیتس13:ماجراجویی تاریخی (گرافیک رمان13)
تام گیتس13:ماجراجویی تاریخی (گرافیک رمان13)

کد: 81852

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس13:ماجراجویی تاریخی (گرافیک رمان13)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

تام گیتس14 (بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی))
تام گیتس14 (بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی))

کد: 76605

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس14 (بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تام گیتس12:خانوداه،دوستان و جانورهای پشمالو (پروژه ی کلاسی من)،(گرافیک رمان12)
تام گیتس12:خانوداه،دوستان و جانورهای پشمالو (پروژه ی کلاسی من)،(گرافیک رمان12)

کد: 73631

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس12:خانوداه،دوستان و جانورهای پشمالو (پروژه ی کلاسی من)،(گرافیک رمان12)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

تام گیتس11:سگ زامبی می تازد (به زودی)،(گرافیک رمان11)
تام گیتس11:سگ زامبی می تازد (به زودی)،(گرافیک رمان11)

کد: 69657

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس11:سگ زامبی می تازد (به زودی)،(گرافیک رمان11)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تام گیتس13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))
تام گیتس13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))

کد: 69436

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

تام گیتس12 (کار کلاسی ام (خانواده،دوستان و موجودات پشمالو))
تام گیتس12 (کار کلاسی ام (خانواده،دوستان و موجودات پشمالو))

کد: 63973

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس12 (کار کلاسی ام (خانواده،دوستان و موجودات پشمالو))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مجموعه تام گیتس (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)
مجموعه تام گیتس (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

کد: 63258

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

مجموعه تام گیتس (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

تام گیتس11 (قانون سگ های آدمخوار (فعلا))
تام گیتس11 (قانون سگ های آدمخوار (فعلا))

کد: 62641

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس11 (قانون سگ های آدمخوار (فعلا))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تام گیتس10:مهارت های فوق حرفه ای (ولی نه همیشه...)،(گرافیک رمان10)
تام گیتس10:مهارت های فوق حرفه ای (ولی نه همیشه...)،(گرافیک رمان10)

کد: 62572

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس10:مهارت های فوق حرفه ای (ولی نه همیشه...)،(گرافیک رمان10)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تام گیتس10 (مهارت های خفن (تقریبا))
تام گیتس10 (مهارت های خفن (تقریبا))

کد: 61239

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس10 (مهارت های خفن (تقریبا))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تام گیتس 9: شاگرد اول کلاس (بگی نگی)،(گرافیک رمان 9)
تام گیتس 9: شاگرد اول کلاس (بگی نگی)،(گرافیک رمان 9)

کد: 61154

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 9: شاگرد اول کلاس (بگی نگی)،(گرافیک رمان 9)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تام گیتس 8: بعله! (شاید هم نه...)،(گرافیک رمان 8)
تام گیتس 8: بعله! (شاید هم نه...)،(گرافیک رمان 8)

کد: 60323

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 8: بعله! (شاید هم نه...)،(گرافیک رمان 8)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

تام گیتس 9 (بهترین کلاس (تقریبا))
تام گیتس 9 (بهترین کلاس (تقریبا))

کد: 59045

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 9 (بهترین کلاس (تقریبا))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تام گیتس 7:یک کوچولو خوش شانسی (گرافیک رمان 7)
تام گیتس 7:یک کوچولو خوش شانسی (گرافیک رمان 7)

کد: 57482

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 7:یک کوچولو خوش شانسی (گرافیک رمان 7)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تام گیتس 8 (آره!نه (شاید...))
تام گیتس 8 (آره!نه (شاید...))

کد: 57247

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 8 (آره!نه (شاید...))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

تام گیتس 6:جایزه های خیلی خفن (حالا نه خیلی...)،(گرافیک رمان 6)
تام گیتس 6:جایزه های خیلی خفن (حالا نه خیلی...)،(گرافیک رمان 6)

کد: 56738

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 6:جایزه های خیلی خفن (حالا نه خیلی...)،(گرافیک رمان 6)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

تام گیتس 7 (یک کم بختم گفته)
تام گیتس 7 (یک کم بختم گفته)

کد: 56190

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 7 (یک کم بختم گفته)

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

تام گیتس 5:لنگه ندارد (البته بعضی وقت ها)،(گرافیک رمان 5)
تام گیتس 5:لنگه ندارد (البته بعضی وقت ها)،(گرافیک رمان 5)

کد: 56167

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 5:لنگه ندارد (البته بعضی وقت ها)،(گرافیک رمان 5)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تام گیتس 6 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))
تام گیتس 6 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))

کد: 55650

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 6 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

تام گیتس 2 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))
تام گیتس 2 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))

کد: 55140

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 2 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

تام گیتس 5 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))
تام گیتس 5 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))

کد: 55144

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: لیز پیشون

مترجم: بهرنگ رجبی

تام گیتس 5 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))

ناشر

هوپا

مولف

لیز پیشون

مترجم

بهرنگ رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

تام گیتس 4:ایده های بیست (حالا بگو نوزده)،(گرافیک رمان 4)
تام گیتس 4:ایده های بیست (حالا بگو نوزده)،(گرافیک رمان 4)

کد: 52974

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 4:ایده های بیست (حالا بگو نوزده)،(گرافیک رمان 4)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

تام گیتس 3:همه چیز عالی است (یک جورهایی)،(گرافیک رمان 3)
تام گیتس 3:همه چیز عالی است (یک جورهایی)،(گرافیک رمان 3)

کد: 46901

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 3:همه چیز عالی است (یک جورهایی)،(گرافیک رمان 3)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

410000ریال

تام گیتس 2:(بهانه های با حال و ماجراهای جالب دیگر)،(گرافیک رمان 2)
تام گیتس 2:(بهانه های با حال و ماجراهای جالب دیگر)،(گرافیک رمان 2)

کد: 45245

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 2:(بهانه های با حال و ماجراهای جالب دیگر)،(گرافیک رمان 2)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تام گیتس 1:دنیای معرکه ی تام گیتس (گرافیک رمان 1)
تام گیتس 1:دنیای معرکه ی تام گیتس (گرافیک رمان 1)

کد: 44179

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: لیز پیشون

مترجم: آتوسا صالحی

تام گیتس 1:دنیای معرکه ی تام گیتس (گرافیک رمان 1)

ناشر

افق

مولف

لیز پیشون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال