مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : الری کوئین
در حال بارگذاری
ده روز شگفت انگیز (به ضمیمه سخنی از نارسژاک:درباره الری کوئین و تحلیل آثارش)،(کتاب های سیاه)
ده روز شگفت انگیز (به ضمیمه سخنی از نارسژاک:درباره الری کوئین و تحلیل آثارش)،(کتاب های سیاه)

کد: 103198

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: طرح نو

مولف: الری کوئین

مترجم: خسرو سمیعی

ده روز شگفت انگیز (به ضمیمه سخنی از نارسژاک:درباره الری کوئین و تحلیل آثارش)،(کتاب های سیاه)

ناشر

طرح نو

مولف

الری کوئین

مترجم

خسرو سمیعی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

راز کلاه رومی 7 (مجموعه کارآگاهی39)
راز کلاه رومی 7 (مجموعه کارآگاهی39)

کد: 44671

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ویدا

مولف: الری کوئین

مترجم: مهسا ملک مرزبان

راز کلاه رومی 7 (مجموعه کارآگاهی39)

ناشر

ویدا

مولف

الری کوئین

مترجم

مهسا ملک مرزبان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

راز کفش هلندی 4 (مجموعه کارآگاهی36)
راز کفش هلندی 4 (مجموعه کارآگاهی36)

کد: 44120

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ویدا

مولف: الری کوئین

مترجم: عاطفه احمدی

راز کفش هلندی 4 (مجموعه کارآگاهی36)

ناشر

ویدا

مولف

الری کوئین

مترجم

عاطفه احمدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

810000ریال

راز خانه اسپانیایی 5 (مجموعه کارآگاهی37)
راز خانه اسپانیایی 5 (مجموعه کارآگاهی37)

کد: 44118

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ویدا

مولف: الری کوئین

مترجم: محبوبه موسوی

راز خانه اسپانیایی 5 (مجموعه کارآگاهی37)

ناشر

ویدا

مولف

الری کوئین

مترجم

محبوبه موسوی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

راز پرتقال چینی 6 (مجموعه کارآگاهی38)
راز پرتقال چینی 6 (مجموعه کارآگاهی38)

کد: 44119

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ویدا

مولف: الری کوئین

مترجم: محبوبه موسوی

راز پرتقال چینی 6 (مجموعه کارآگاهی38)

ناشر

ویدا

مولف

الری کوئین

مترجم

محبوبه موسوی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال