مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جیمز دشنر
در حال بارگذاری
دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)
دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)

کد: 107205

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آیدا کشوری

دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)

ناشر

باژ

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آیدا کشوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

920000ریال

دونده ی هزارتو 5 (کد تب)
دونده ی هزارتو 5 (کد تب)

کد: 101177

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جیمز دشنر

مترجم: ملیکا خوش نژاد

دونده ی هزارتو 5 (کد تب)

ناشر

افق

مولف

جیمز دشنر

مترجم

ملیکا خوش نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

شکارچیان مجازی 3 (بازی زندگی)
شکارچیان مجازی 3 (بازی زندگی)

کد: 94218

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آرزو مقدس

شکارچیان مجازی 3 (بازی زندگی)

ناشر

پرتقال

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

دونده ی هزارتو 4 (فرمان کشتار)
دونده ی هزارتو 4 (فرمان کشتار)

کد: 93941

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جیمز دشنر

مترجم: مینا موسوی،ملیکا خوش نژاد

دونده ی هزارتو 4 (فرمان کشتار)

ناشر

افق

مولف

جیمز دشنر

مترجم

مینا موسوی،ملیکا خوش نژاد

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

شکارچیان مجازی 2 (قانون فکر)
شکارچیان مجازی 2 (قانون فکر)

کد: 92103

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آرزو مقدس

شکارچیان مجازی 2 (قانون فکر)

ناشر

پرتقال

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

شکارچیان مجازی 1 (چشم ذهن)
شکارچیان مجازی 1 (چشم ذهن)

کد: 78924

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جیمز دشنر

مترجم: فرانک معنوی امین

شکارچیان مجازی 1 (چشم ذهن)

ناشر

پرتقال

مولف

جیمز دشنر

مترجم

فرانک معنوی امین

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

دونده هزارتو 2 (دشت جهنم)
دونده هزارتو 2 (دشت جهنم)

کد: 65180

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آیدا کشوری

دونده هزارتو 2 (دشت جهنم)

ناشر

باژ

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آیدا کشوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

دونده ی هزارتو 3 (علاج مرگ)
دونده ی هزارتو 3 (علاج مرگ)

کد: 60322

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جیمز دشنر

مترجم: مینا موسوی

دونده ی هزارتو 3 (علاج مرگ)

ناشر

افق

مولف

جیمز دشنر

مترجم

مینا موسوی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

دونده ی هزارتو 2 (گذر از جهنم)
دونده ی هزارتو 2 (گذر از جهنم)

کد: 54544

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جیمز دشنر

مترجم: مینا موسوی

دونده ی هزارتو 2 (گذر از جهنم)

ناشر

افق

مولف

جیمز دشنر

مترجم

مینا موسوی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

دونده هزار تو 3 (درمان مرگ)
دونده هزار تو 3 (درمان مرگ)

کد: 45810

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آیدا کشوری

دونده هزار تو 3 (درمان مرگ)

ناشر

باژ

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آیدا کشوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1160000ریال

دونده هزارتو 1
دونده هزارتو 1

کد: 40822

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آیدا کشوری

دونده هزارتو 1
1270000ریال

دونده هزارتو 1

ناشر

باژ

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آیدا کشوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1270000ریال