مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : عباس علی عزتی
در حال بارگذاری
دن کیشوت (نمایشنامه های برتر جهان77)
دن کیشوت (نمایشنامه های برتر جهان77)

کد: 76211

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: میخاییل بولگاکف

مترجم: عباس علی عزتی

دن کیشوت (نمایشنامه های برتر جهان77)

ناشر

افراز

مولف

میخاییل بولگاکف

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ارباب (نمایشنامه های برتر جهان92)
ارباب (نمایشنامه های برتر جهان92)

کد: 75389

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: کارلو گولدونی

مترجم: عباس علی عزتی

ارباب (نمایشنامه های برتر جهان92)

ناشر

افراز

مولف

کارلو گولدونی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خانه زویا (نمایشنامه های برتر جهان166)
خانه زویا (نمایشنامه های برتر جهان166)

کد: 74339

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: میخاییل بولگاکف

مترجم: عباس علی عزتی

خانه زویا (نمایشنامه های برتر جهان166)

ناشر

افراز

مولف

میخاییل بولگاکف

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

قانون شکن (نمایشنامه های برتر جهان121)
قانون شکن (نمایشنامه های برتر جهان121)

کد: 45099

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: پائولو جاکومتی

مترجم: عباس علی عزتی

قانون شکن (نمایشنامه های برتر جهان121)

ناشر

افراز

مولف

پائولو جاکومتی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ژوردن کم عقل (نمایشنامه های برتر جهان120)
ژوردن کم عقل (نمایشنامه های برتر جهان120)

کد: 44987

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: میخاییل بولگاکف

مترجم: عباس علی عزتی

ژوردن کم عقل (نمایشنامه های برتر جهان120)

ناشر

افراز

مولف

میخاییل بولگاکف

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مهمان خانه چی (نمایشنامه های برتر جهان105)
مهمان خانه چی (نمایشنامه های برتر جهان105)

کد: 41563

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: کارلو گولدونی

مترجم: عباس علی عزتی

مهمان خانه چی (نمایشنامه های برتر جهان105)

ناشر

افراز

مولف

کارلو گولدونی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

قهوه خانه (نمایشنامه های برتر جهان106)
قهوه خانه (نمایشنامه های برتر جهان106)

کد: 41564

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: کارلو گولدونی

مترجم: عباس علی عزتی

قهوه خانه (نمایشنامه های برتر جهان106)

ناشر

افراز

مولف

کارلو گولدونی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

بادبزن (نمایشنامه های برتر جهان87)
بادبزن (نمایشنامه های برتر جهان87)

کد: 37948

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: کارلو گولدونی

مترجم: عباس علی عزتی

بادبزن (نمایشنامه های برتر جهان87)

ناشر

افراز

مولف

کارلو گولدونی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

عروس بی نوا (نمایشنامه)
عروس بی نوا (نمایشنامه)

کد: 35265

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: الکساندر آستروفسکی

مترجم: عباس علی عزتی

عروس بی نوا (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

الکساندر آستروفسکی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های برتر جهان78)
نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های برتر جهان78)

کد: 33963

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: لئو نیکلایویچ تولستوی

مترجم: عباس علی عزتی

نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های برتر جهان78)

ناشر

افراز

مولف

لئو نیکلایویچ تولستوی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جنگ و صلح (نمایشنامه های برتر جهان81)
جنگ و صلح (نمایشنامه های برتر جهان81)

کد: 33965

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: میخاییل بولگاکف

مترجم: عباس علی عزتی

جنگ و صلح (نمایشنامه های برتر جهان81)

ناشر

افراز

مولف

میخاییل بولگاکف

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

دعواهای کیوتزا و نوکر دو ارباب
دعواهای کیوتزا و نوکر دو ارباب

کد: 31444

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چشمه

مولف: کارلوس گلدونی

مترجم: عباس علی عزتی

دعواهای کیوتزا و نوکر دو ارباب

ناشر

چشمه

مولف

کارلوس گلدونی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

56000ریال

بار دانش (کمدی در چهار پرده)
بار دانش (کمدی در چهار پرده)

کد: 31302

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چشمه

مولف: لف تالستوی

مترجم: عباس علی عزتی

بار دانش (کمدی در چهار پرده)

ناشر

چشمه

مولف

لف تالستوی

مترجم

عباس علی عزتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

38000ریال