مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : یوکیو می شیما
در حال بارگذاری
زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)
زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)

کد: 48461

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: یوکیو می شیما

مترجم: غلامحسین سالمی

زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)

ناشر

نگاه

مولف

یوکیو می شیما

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

اسبهای لگام گسیخته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ21)
اسبهای لگام گسیخته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ21)

کد: 43919

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: یوکیو می شیما

مترجم: غلامحسین سالمی

اسبهای لگام گسیخته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ21)

ناشر

نگاه

مولف

یوکیو می شیما

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال