مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : علی صاحبی
در حال بارگذاری
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)

کد: 89608

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اسبار

مولف: علی صاحبی

مترجم: علی صاحبی

پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)

ناشر

اسبار

مولف

علی صاحبی

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

مسئولیت پذیری فضیلت گمشده
مسئولیت پذیری فضیلت گمشده

کد: 81933

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

مسئولیت پذیری فضیلت گمشده

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

دیدن دگرآموز،شنیدن دگرآموز (فرآیندی مبتنی بر تئوری انتخاب برای تبدیل شدن به فردی که همواره…)
دیدن دگرآموز،شنیدن دگرآموز (فرآیندی مبتنی بر تئوری انتخاب برای تبدیل شدن به فردی که همواره…)

کد: 76831

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ذهن آویز

مولف: علی صاحبی

دیدن دگرآموز،شنیدن دگرآموز (فرآیندی مبتنی بر تئوری انتخاب برای تبدیل شدن به فردی که همواره…)

ناشر

ذهن آویز

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

کتاب سخنگو زندگی در اسارت فکر (باقاب)
کتاب سخنگو زندگی در اسارت فکر (باقاب)

کد: 71939

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو زندگی در اسارت فکر (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو هدف گزینی (باقاب)
کتاب سخنگو هدف گزینی (باقاب)

کد: 71945

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو هدف گزینی (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو سپاس از هستی (باقاب)
کتاب سخنگو سپاس از هستی (باقاب)

کد: 71940

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو سپاس از هستی (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو دانش و هنر شاد زیستن (باقاب)
کتاب سخنگو دانش و هنر شاد زیستن (باقاب)

کد: 71946

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو دانش و هنر شاد زیستن (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو فنون تغییر زندگی (باقاب)
کتاب سخنگو فنون تغییر زندگی (باقاب)

کد: 71941

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو فنون تغییر زندگی (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو ملاقات با کودک درون (باقاب)
کتاب سخنگو ملاقات با کودک درون (باقاب)

کد: 71942

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو ملاقات با کودک درون (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو قدرت هدف داشتن (باقاب)
کتاب سخنگو قدرت هدف داشتن (باقاب)

کد: 71943

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو قدرت هدف داشتن (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو من زندگی خود را انتخاب می کنم (باقاب)
کتاب سخنگو من زندگی خود را انتخاب می کنم (باقاب)

کد: 71938

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو من زندگی خود را انتخاب می کنم (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کتاب سخنگو مرجع ضمیر زندگی کجاست؟ (باقاب)
کتاب سخنگو مرجع ضمیر زندگی کجاست؟ (باقاب)

کد: 71944

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

کتاب سخنگو مرجع ضمیر زندگی کجاست؟ (باقاب)

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

انسان و انتخاب دشوار (مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی)
انسان و انتخاب دشوار (مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی)

کد: 70390

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: ذهن آویز

مولف: علی صاحبی

انسان و انتخاب دشوار (مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی)

ناشر

ذهن آویز

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مدیریت اضطراب
مدیریت اضطراب

کد: 66365

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

مدیریت اضطراب
190000ریال

مدیریت اضطراب

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های 9 گانه زندگی)،همراه با سی دی صوتی
بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های 9 گانه زندگی)،همراه با سی دی صوتی

کد: 65150

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: علی صاحبی

بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های 9 گانه زندگی)،همراه با سی دی صوتی

ناشر

آرمان رشد

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن (همراه با سی دی)
احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن (همراه با سی دی)

کد: 49119

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن (همراه با سی دی)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تئوری انتخاب در مدرسه
تئوری انتخاب در مدرسه

کد: 43245

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

تئوری انتخاب در مدرسه

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

ویلیام گلسر،بنیان گذار واقعیت درمانی و تئوری انتخاب (بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت26)
ویلیام گلسر،بنیان گذار واقعیت درمانی و تئوری انتخاب (بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت26)

کد: 36748

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: علی صاحبی

ویلیام گلسر،بنیان گذار واقعیت درمانی و تئوری انتخاب (بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت26)

ناشر

دانژه

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

110000ریال

اراده به خردورزی،همراه با سی دی (صوتی)
اراده به خردورزی،همراه با سی دی (صوتی)

کد: 34706

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

اراده به خردورزی،همراه با سی دی (صوتی)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

روش ها و فنون مطالعه موثر (آشنایی با فنون مطالعه…)،(همراه با سی دی)
روش ها و فنون مطالعه موثر (آشنایی با فنون مطالعه…)،(همراه با سی دی)

کد: 33432

گروه بندی: آموزشی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

روش ها و فنون مطالعه موثر (آشنایی با فنون مطالعه…)،(همراه با سی دی)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

کد: 92635

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

موجودی5 جلد

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است،همراه با سی دی
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است،همراه با سی دی

کد: 32874

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است،همراه با سی دی

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

کارت دنیای خرس های کوچولو
کارت دنیای خرس های کوچولو

کد: 31469

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

کارت دنیای خرس های کوچولو

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

800000ریال

کارت های توانمندی (گلاسه)
کارت های توانمندی (گلاسه)

کد: 31470

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

کارت های توانمندی (گلاسه)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

850000ریال

پدر،مادر کمی هم به من گوش کنید (رهنمودهای علمی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط)،(گلاسه)
پدر،مادر کمی هم به من گوش کنید (رهنمودهای علمی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط)،(گلاسه)

کد: 30536

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

پدر،مادر کمی هم به من گوش کنید (رهنمودهای علمی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط)،(گلاسه)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

ماییم که اصل شادی و کان غمیم (2زبانه)
ماییم که اصل شادی و کان غمیم (2زبانه)

کد: 30320

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: سایه سخن

مولف: علی صاحبی

ماییم که اصل شادی و کان غمیم (2زبانه)

ناشر

سایه سخن

مولف

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال