مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جف کینی
در حال بارگذاری
مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)
مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)

کد: 100922

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سارا اسفندیارپور و دیگران

مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سارا اسفندیارپور و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

6000000ریال

خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)
خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)

کد: 100204

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)
خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)

کد: 99880

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)

کد: 99707

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن (دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2)
ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن (دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2)

کد: 95354

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن (دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

کد: 93672

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)
مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)

کد: 90848

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر،مریم رحیمی

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر،مریم رحیمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2120000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)
خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)

کد: 89334

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان
دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان

کد: 88516

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جف کینی

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان

ناشر

پرتقال

مولف

جف کینی

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)
خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

کد: 88003

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)
خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

کد: 86749

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)
مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)

کد: 82326

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

3860000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)
خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)

کد: 75915

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

موجودی8 جلد

خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)
خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

کد: 74996

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)
خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)

کد: 74931

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: شبنم آتشین جان

خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

شبنم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)

کد: 63758

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

310000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن13 (تعطیلات)
خاطرات یک بچه ی چلمن13 (تعطیلات)

کد: 61951

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: شبنم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن13 (تعطیلات)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

شبنم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)
خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)

کد: 61679

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

دفترچه خاطرات یک بی عرضه10 (قوز بالا قوز)
دفترچه خاطرات یک بی عرضه10 (قوز بالا قوز)

کد: 57345

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ماهی

مولف: جف کینی

مترجم: کهزاد باصری

دفترچه خاطرات یک بی عرضه10 (قوز بالا قوز)

ناشر

ماهی

مولف

جف کینی

مترجم

کهزاد باصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

رنگ آمیزی یک بچه ی چلمن
رنگ آمیزی یک بچه ی چلمن

کد: 57280

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

رنگ آمیزی یک بچه ی چلمن

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)
خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)

کد: 56150

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)
خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)

کد: 55253

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن12 (زدن به سیم آخر)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)

کد: 54024

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)

کد: 48684

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)
خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)

کد: 48555

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن11 (آن قدیم ها چه خوب بود!)
خاطرات یک بچه ی چلمن11 (آن قدیم ها چه خوب بود!)

کد: 47959

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن11 (آن قدیم ها چه خوب بود!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)

کد: 47380

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

خاطرات یک بی عرضه 9 (دفترچه نارنجی)
خاطرات یک بی عرضه 9 (دفترچه نارنجی)

کد: 44438

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: مریم رحیمی

خاطرات یک بی عرضه 9 (دفترچه نارنجی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

مریم رحیمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دفترچه خاطرات یک بی عرضه 8 (سفر نصفه کاره)
دفترچه خاطرات یک بی عرضه 8 (سفر نصفه کاره)

کد: 43933

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ماهی

مولف: جف کینی

مترجم: کهزاد باصری

دفترچه خاطرات یک بی عرضه 8 (سفر نصفه کاره)

ناشر

ماهی

مولف

جف کینی

مترجم

کهزاد باصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن10 (سفر زهرماری)
خاطرات یک بچه ی چلمن10 (سفر زهرماری)

کد: 42876

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن10 (سفر زهرماری)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)

کد: 41795

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1

کد: 39006

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال