مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جف کینی
در حال بارگذاری
خاطرات رولی جفرسون 2 (رولی جفرسون نویسنده می شود)
خاطرات رولی جفرسون 2 (رولی جفرسون نویسنده می شود)

کد: 106594

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جف کینی

مترجم: نیلوفر امن زاده

خاطرات رولی جفرسون 2 (رولی جفرسون نویسنده می شود)

ناشر

پرتقال

مولف

جف کینی

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دفترچه خاطرات راولی جفرسون 3 (داستان های ترسناک رفیق جینگ بچه ی چلمن)
دفترچه خاطرات راولی جفرسون 3 (داستان های ترسناک رفیق جینگ بچه ی چلمن)

کد: 105576

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

دفترچه خاطرات راولی جفرسون 3 (داستان های ترسناک رفیق جینگ بچه ی چلمن)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 9 (بد شانش)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 9 (بد شانش)

کد: 104920

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 9 (بد شانش)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 4 (روزهای سگی)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 4 (روزهای سگی)

کد: 104915

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 4 (روزهای سگی)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی15 (خانه خراب کن)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی15 (خانه خراب کن)

کد: 104926

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: جلال ساداتی

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی15 (خانه خراب کن)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

جلال ساداتی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی10 (سفر طولانی)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی10 (سفر طولانی)

کد: 104921

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی10 (سفر طولانی)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 5 (کتاب خودآموز)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 5 (کتاب خودآموز)

کد: 104916

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 5 (کتاب خودآموز)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی11 (خاطرات مدرسه قدیمی)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی11 (خاطرات مدرسه قدیمی)

کد: 104922

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: طاهره فهیمی

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی11 (خاطرات مدرسه قدیمی)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

طاهره فهیمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 6 (حقیقت زشت)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 6 (حقیقت زشت)

کد: 104917

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 6 (حقیقت زشت)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 1 (یادداشت های روزانه)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 1 (یادداشت های روزانه)

کد: 104912

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 1 (یادداشت های روزانه)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی12 (نشد که بشه)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی12 (نشد که بشه)

کد: 104923

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی12 (نشد که بشه)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 7 (دردسرهای برفی)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 7 (دردسرهای برفی)

کد: 104918

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 7 (دردسرهای برفی)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 2 (همیشه باید حرف حرف رودریک باشه)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 2 (همیشه باید حرف حرف رودریک باشه)

کد: 104913

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 2 (همیشه باید حرف حرف رودریک باشه)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی13 (سفری متفاوت)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی13 (سفری متفاوت)

کد: 104924

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: طاهره فهیمی

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی13 (سفری متفاوت)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

طاهره فهیمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 8 (مرحله سوم)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 8 (مرحله سوم)

کد: 104919

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 8 (مرحله سوم)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 3 (از این بدتر نمیشه)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 3 (از این بدتر نمیشه)

کد: 104914

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: هاجر دلشاد

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی 3 (از این بدتر نمیشه)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

هاجر دلشاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی14 (ذوب میشویم)
خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی14 (ذوب میشویم)

کد: 104925

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: جف کینی

مترجم: جلال ساداتی

خاطرات چلمن یک بچه دست و پا چلفتی14 (ذوب میشویم)

ناشر

خلاق

مولف

جف کینی

مترجم

جلال ساداتی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)
مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)

کد: 100922

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سارا اسفندیارپور و دیگران

مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (16جلدی)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سارا اسفندیارپور و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

8110000ریال

خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)
خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)

کد: 100204

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه16 (دفترچه نیلی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)
خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)

کد: 99880

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: تبسم آتشین جان

خاطرات یک بچه ی چلمن16 (همگی داریم رد می دهیم!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

تبسم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)

کد: 99707

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی14 (ارثیه خانه خراب کن)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2 (ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن)
دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2 (ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن)

کد: 95354

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

دفترچه خاطرات راولی جفرسون 2 (ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

کد: 93672

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)
مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)

کد: 90848

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر،مریم رحیمی

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (جلدهای 9تا15)،(7جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر،مریم رحیمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2120000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)
خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)

کد: 89334

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان
دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان

کد: 88516

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: جف کینی

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان

ناشر

پرتقال

مولف

جف کینی

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)
خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

کد: 88003

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)
خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

کد: 86749

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)
خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

کد: 108542

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سهیلا کمالی

موجودی5 جلد

خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن (عه!میمون ایده ی منو کش رفتی!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سهیلا کمالی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

خاطرات یک بچه ی چلمن 5 (قصه ی تو چیه؟)،(کتاب خودآموز)
خاطرات یک بچه ی چلمن 5 (قصه ی تو چیه؟)،(کتاب خودآموز)

کد: 100367

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سارا اسفندیارپور

خاطرات یک بچه ی چلمن 5 (قصه ی تو چیه؟)،(کتاب خودآموز)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سارا اسفندیارپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)
خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

کد: 74996

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)
خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)

کد: 74931

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: شبنم آتشین جان

خاطرات 1 بچه ی چلمن14 (ذووب می شویم!!)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

شبنم آتشین جان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال