مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمد دهقانی
در حال بارگذاری
تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)

کد: 103429

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)

کد: 101794

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)
تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)

کد: 100431

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)
تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)

کد: 96951

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)

کد: 91915

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

کد: 91700

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

کد: 91734

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

کد: 91737

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

کد: 91594

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

کد: 91600

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

کد: 91561

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)
از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

کد: 23125

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: مروارید

مولف: محمد دهقانی

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

ناشر

مروارید

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال