مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : اکبر معصوم بیگی
در حال بارگذاری
جبر انقلاب (دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک)
جبر انقلاب (دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک)

کد: 94080

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گل آذین

مولف: جان ریز

مترجم: اکبر معصوم بیگی

جبر انقلاب (دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک)

ناشر

گل آذین

مولف

جان ریز

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

دموکریتوس (فیلسوفان بزرگ 1)
دموکریتوس (فیلسوفان بزرگ 1)

کد: 94023

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: پل کارتلج

مترجم: اکبر معصوم بیگی

دموکریتوس (فیلسوفان بزرگ 1)

ناشر

آگه

مولف

پل کارتلج

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

هگل (فیلسوفان بزرگ 7)
هگل (فیلسوفان بزرگ 7)

کد: 94029

گروه بندی: سیاسی

ناشر: آگه

مولف: ریموند پلنت

مترجم: اکبر معصوم بیگی

هگل (فیلسوفان بزرگ 7)

ناشر

آگه

مولف

ریموند پلنت

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

سیاسی

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

ارسطو (فیلسوفان بزرگ 2)
ارسطو (فیلسوفان بزرگ 2)

کد: 94024

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگه

مولف: کنت مک لیش

مترجم: اکبر معصوم بیگی

ارسطو (فیلسوفان بزرگ 2)

ناشر

آگه

مولف

کنت مک لیش

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)
مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)

کد: 94025

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگه

مولف: تری ایگلتون

مترجم: اکبر معصوم بیگی

مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)

ناشر

آگه

مولف

تری ایگلتون

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

هایدگر (فیلسوفان بزرگ 4)
هایدگر (فیلسوفان بزرگ 4)

کد: 94026

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: جاناتان ری

مترجم: اکبر معصوم بیگی

هایدگر (فیلسوفان بزرگ 4)

ناشر

آگه

مولف

جاناتان ری

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

شوپنهاور (فیلسوفان بزرگ 4)
شوپنهاور (فیلسوفان بزرگ 4)

کد: 94027

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: مایکل تنر

مترجم: اکبر معصوم بیگی

شوپنهاور (فیلسوفان بزرگ 4)

ناشر

آگه

مولف

مایکل تنر

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

دکارت (فیلسوفان بزرگ 6)
دکارت (فیلسوفان بزرگ 6)

کد: 94028

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: جان کاتینگ هم

مترجم: اکبر معصوم بیگی

دکارت (فیلسوفان بزرگ 6)

ناشر

آگه

مولف

جان کاتینگ هم

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

چگونه مارکس بخوانیم؟
چگونه مارکس بخوانیم؟

کد: 89422

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گل آذین

مولف: پیتر آزبورن

مترجم: اکبر معصوم بیگی

چگونه مارکس بخوانیم؟

ناشر

گل آذین

مولف

پیتر آزبورن

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

فوتبال در آفتاب و سایه
فوتبال در آفتاب و سایه

کد: 86920

گروه بندی: ورزش

ناشر: اتفاق

مولف: ادواردو گالئانو

مترجم: اکبر معصوم بیگی

فوتبال در آفتاب و سایه

ناشر

اتفاق

مولف

ادواردو گالئانو

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

ورزش

قطع

پالتوئی

قیمت

500000ریال

درآمدی بر ایدئولوژی
درآمدی بر ایدئولوژی

کد: 74770

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: بان

مولف: تری ایگلتون

مترجم: اکبر معصوم بیگی

درآمدی بر ایدئولوژی

ناشر

بان

مولف

تری ایگلتون

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

ذهن ارتجاعی (محافظه کاری از ادموند برک تا سارا پیلن)
ذهن ارتجاعی (محافظه کاری از ادموند برک تا سارا پیلن)

کد: 67447

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: نگاه

مولف: کوری رابین

مترجم: اکبر معصوم بیگی

ذهن ارتجاعی (محافظه کاری از ادموند برک تا سارا پیلن)

ناشر

نگاه

مولف

کوری رابین

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

جستارهایی درباره ی توماس مان
جستارهایی درباره ی توماس مان

کد: 64161

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: نگاه

مولف: جرج لوکاچ

مترجم: اکبر معصوم بیگی

جستارهایی درباره ی توماس مان

ناشر

نگاه

مولف

جرج لوکاچ

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

فرهنگ نامه اندیشه اجتماعی مدرن
فرهنگ نامه اندیشه اجتماعی مدرن

کد: 61680

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: نگاه

مترجم: اکبر معصوم بیگی

فرهنگ نامه اندیشه اجتماعی مدرن

ناشر

نگاه

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

نویسنده،نقد و فرهنگ
نویسنده،نقد و فرهنگ

کد: 48475

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: نگاه

مولف: جرج لوکاچ

مترجم: اکبر معصوم بیگی

نویسنده،نقد و فرهنگ

ناشر

نگاه

مولف

جرج لوکاچ

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

فرزندان انقلاب (تاریخ فرانسه 1799 تا 1914)
فرزندان انقلاب (تاریخ فرانسه 1799 تا 1914)

کد: 48476

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: نگاه

مولف: رابرت جیلدیا

مترجم: اکبر معصوم بیگی

فرزندان انقلاب (تاریخ فرانسه 1799 تا 1914)

ناشر

نگاه

مولف

رابرت جیلدیا

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر:پرودون،مارکس،پیکاسو
سه پژوهش در جامعه شناسی هنر:پرودون،مارکس،پیکاسو

کد: 38100

گروه بندی: هنر

ناشر: بان

مولف: ماکس رافائل

مترجم: اکبر معصوم بیگی

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر:پرودون،مارکس،پیکاسو

ناشر

بان

مولف

ماکس رافائل

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

هزاره ی کدام کس؟آن ها یا ما؟
هزاره ی کدام کس؟آن ها یا ما؟

کد: 21564

گروه بندی: سیاسی

ناشر: آگه

مولف: دانیل سینگر

مترجم: اکبر معصوم بیگی

هزاره ی کدام کس؟آن ها یا ما؟

ناشر

آگه

مولف

دانیل سینگر

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال