مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : جامعه شناسی
در حال بارگذاری
ارزیابی تاثیرات اجتماعی:سیاست ها،برنامه ها و طرح ها (کتاب شار11)
ارزیابی تاثیرات اجتماعی:سیاست ها،برنامه ها و طرح ها (کتاب شار11)

کد: 56983

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: محمد فاضلی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی:سیاست ها،برنامه ها و طرح ها (کتاب شار11)

ناشر

تیسا

مولف

محمد فاضلی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

229000ریال

مردم نگاری امروزین (نظریه ها و روش ها)
مردم نگاری امروزین (نظریه ها و روش ها)

کد: 56960

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: الیزابت کمپل،لوک اریک لاسیتر

مترجم: سعدیه صالحی

مردم نگاری امروزین (نظریه ها و روش ها)

ناشر

گل آذین

مولف

الیزابت کمپل،لوک اریک لاسیتر

مترجم

سعدیه صالحی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

دیگری در اندرونی:واکاوی فضای جنسیتی (انسان شناخت20)
دیگری در اندرونی:واکاوی فضای جنسیتی (انسان شناخت20)

کد: 56921

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: مرضیه بهرامی برومند

دیگری در اندرونی:واکاوی فضای جنسیتی (انسان شناخت20)

ناشر

تیسا

مولف

مرضیه بهرامی برومند

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

139000ریال

شهروندی فرهنگی:مسائل جهان شهری (انسان شناخت18)
شهروندی فرهنگی:مسائل جهان شهری (انسان شناخت18)

کد: 56633

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: نیک استیونسون

مترجم: افشین خاکباز

شهروندی فرهنگی:مسائل جهان شهری (انسان شناخت18)

ناشر

تیسا

مولف

نیک استیونسون

مترجم

افشین خاکباز

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

199000ریال

شهرهای مصرفی (کتاب شار 7)
شهرهای مصرفی (کتاب شار 7)

کد: 56636

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: استیون مایلز،مالکوم مایلز

مترجم: مرتضی قلیچ،محمدحسن خطیبی بایگی

شهرهای مصرفی (کتاب شار 7)

ناشر

تیسا

مولف

استیون مایلز،مالکوم مایلز

مترجم

مرتضی قلیچ،محمدحسن خطیبی بایگی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

219000ریال

زنان در جهان و ایران (گلاسه)
زنان در جهان و ایران (گلاسه)

کد: 56488

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: روزنه

مولف: جونی سیگر،سعید مدنی قهفرخی

مترجم: مهدی خدایی

زنان در جهان و ایران (گلاسه)

ناشر

روزنه

مولف

جونی سیگر،سعید مدنی قهفرخی

مترجم

مهدی خدایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رحلی

قیمت

795000ریال

جسم و جان شهر (تاملی بر حق حیات،کیفیت زندگی،شورا و شورایاری)
جسم و جان شهر (تاملی بر حق حیات،کیفیت زندگی،شورا و شورایاری)

کد: 56482

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: روزنه

مولف: احمد مسجدجامعی

جسم و جان شهر (تاملی بر حق حیات،کیفیت زندگی،شورا و شورایاری)

ناشر

روزنه

مولف

احمد مسجدجامعی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

مرزهای عقلانیت (رساله ای درباره اندیشه اجتماعی و اخلاقی ماکس وبر)
مرزهای عقلانیت (رساله ای درباره اندیشه اجتماعی و اخلاقی ماکس وبر)

کد: 56325

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: راجرز بروبیکر

مترجم: شهناز مسمی پرست

مرزهای عقلانیت (رساله ای درباره اندیشه اجتماعی و اخلاقی ماکس وبر)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

راجرز بروبیکر

مترجم

شهناز مسمی پرست

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تغییرات مناسک عزاداری محرم (انسان شناخت 3)
تغییرات مناسک عزاداری محرم (انسان شناخت 3)

کد: 56289

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: جبار رحمانی

تغییرات مناسک عزاداری محرم (انسان شناخت 3)

ناشر

تیسا

مولف

جبار رحمانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

زنانگی و بدن (نگاهی جامعه شناسانه به بلوغ)
زنانگی و بدن (نگاهی جامعه شناسانه به بلوغ)

کد: 56301

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: مروارید،فیروزه

مولف: منصوره موسوی

زنانگی و بدن (نگاهی جامعه شناسانه به بلوغ)

ناشر

مروارید،فیروزه

مولف

منصوره موسوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران
درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

کد: 56209

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

ناشر

آگاه

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

فرهنگ،سبک زندگی و جرم (گفتارهایی در جامعه شناسی جنایی ایرانی)
فرهنگ،سبک زندگی و جرم (گفتارهایی در جامعه شناسی جنایی ایرانی)

کد: 56203

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: سوره مهر

مولف: شاطری پوراصفهانی،وحید یامین پور

فرهنگ،سبک زندگی و جرم (گفتارهایی در جامعه شناسی جنایی ایرانی)

ناشر

سوره مهر

مولف

شاطری پوراصفهانی،وحید یامین پور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

گذار به موج سوم جامعه شناسی
گذار به موج سوم جامعه شناسی

کد: 56103

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نگاه

مولف: محمد توحیدفام

گذار به موج سوم جامعه شناسی

ناشر

نگاه

مولف

محمد توحیدفام

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مذاکره پیش اندیش:روشی نوین (اندیشه جامعه مدرن 5)
مذاکره پیش اندیش:روشی نوین (اندیشه جامعه مدرن 5)

کد: 56074

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: آلپن پکر لامپرور و دیگران

مترجم: آزاده مومنی

مذاکره پیش اندیش:روشی نوین (اندیشه جامعه مدرن 5)

ناشر

شیرازه

مولف

آلپن پکر لامپرور و دیگران

مترجم

آزاده مومنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم (مطالعات زنان 1)
از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم (مطالعات زنان 1)

کد: 56078

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: حمیرا مشیرزاده

از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم (مطالعات زنان 1)

ناشر

شیرازه

مولف

حمیرا مشیرزاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

نظریه فراغت:اصول و تجربه ها (انسان شناخت 5)
نظریه فراغت:اصول و تجربه ها (انسان شناخت 5)

کد: 56043

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: کریس روجک

مترجم: عباس مخبر

نظریه فراغت:اصول و تجربه ها (انسان شناخت 5)

ناشر

تیسا

مولف

کریس روجک

مترجم

عباس مخبر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

235000ریال

کیفیت زندگی:شاخص توسعه اجتماعی (اندیشه جامعه مدرن 6)
کیفیت زندگی:شاخص توسعه اجتماعی (اندیشه جامعه مدرن 6)

کد: 56018

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: غلامرضا غفاری،رضا امیدی

کیفیت زندگی:شاخص توسعه اجتماعی (اندیشه جامعه مدرن 6)

ناشر

شیرازه

مولف

غلامرضا غفاری،رضا امیدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مفاهیم بنیادی نظریه ی اجتماعی کلاسیک
مفاهیم بنیادی نظریه ی اجتماعی کلاسیک

کد: 56004

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه

مولف: الکس لاو

مترجم: فرهنگ ارشاد

مفاهیم بنیادی نظریه ی اجتماعی کلاسیک

ناشر

آگه

مولف

الکس لاو

مترجم

فرهنگ ارشاد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

در سوگ زندگی:بررسی پدیده کودک آزاری (آسیب های اجتماعی 1)
در سوگ زندگی:بررسی پدیده کودک آزاری (آسیب های اجتماعی 1)

کد: 55922

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: معصومه صیدی

در سوگ زندگی:بررسی پدیده کودک آزاری (آسیب های اجتماعی 1)

ناشر

شیرازه

مولف

معصومه صیدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زن بوشهری:در جنگ و فرهنگ (مطالعات زنان10)
زن بوشهری:در جنگ و فرهنگ (مطالعات زنان10)

کد: 55923

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: قاسم یاحسینی

زن بوشهری:در جنگ و فرهنگ (مطالعات زنان10)

ناشر

شیرازه

مولف

قاسم یاحسینی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

زنان در خاورمیانه:گذشته تا کنون (مطالعات زنان11)
زنان در خاورمیانه:گذشته تا کنون (مطالعات زنان11)

کد: 55914

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: نیکی ر.کدی

مترجم: هما مداح

زنان در خاورمیانه:گذشته تا کنون (مطالعات زنان11)

ناشر

شیرازه

مولف

نیکی ر.کدی

مترجم

هما مداح

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

فصل مشترک تبعیض ها:بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مطالعات زنان 6)
فصل مشترک تبعیض ها:بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مطالعات زنان 6)

کد: 55924

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: سمیه رواسیان کاشی

فصل مشترک تبعیض ها:بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مطالعات زنان 6)

ناشر

شیرازه

مولف

سمیه رواسیان کاشی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اعتماد:نظریه جامعه شناختی (اندیشه جامعه مدرن 2)
اعتماد:نظریه جامعه شناختی (اندیشه جامعه مدرن 2)

کد: 55915

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: پیوتر زتومکا

مترجم: غلامرضا غفاری

اعتماد:نظریه جامعه شناختی (اندیشه جامعه مدرن 2)

ناشر

شیرازه

مولف

پیوتر زتومکا

مترجم

غلامرضا غفاری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

انسان شناسی (قدم اول)
انسان شناسی (قدم اول)

کد: 55930

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: مرلین وین دیویس،پی یرو

مترجم: حشمت الله صباغی

انسان شناسی (قدم اول)

ناشر

شیرازه

مولف

مرلین وین دیویس،پی یرو

مترجم

حشمت الله صباغی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

به نام سنت (راهنمای مطالعات زنان 2)
به نام سنت (راهنمای مطالعات زنان 2)

کد: 55918

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: کامیل احمدی

به نام سنت (راهنمای مطالعات زنان 2)

ناشر

شیرازه

مولف

کامیل احمدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

نهضت نسوان شرق (مطالعات زنان 2)
نهضت نسوان شرق (مطالعات زنان 2)

کد: 55920

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: غلامرضا سلامی،افسانه نجم آبادی

نهضت نسوان شرق (مطالعات زنان 2)

ناشر

شیرازه

مولف

غلامرضا سلامی،افسانه نجم آبادی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

پیام فوری از مادر زمین (زنان را گرد آورید دنیا را نجات دهید)
پیام فوری از مادر زمین (زنان را گرد آورید دنیا را نجات دهید)

کد: 55853

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

مولف: جین شینودا بولن

مترجم: نیسان فروزین

پیام فوری از مادر زمین (زنان را گرد آورید دنیا را نجات دهید)

ناشر

روشنگران و مطالعات زنان

مولف

جین شینودا بولن

مترجم

نیسان فروزین

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

درآمدی بر خانواده و خویشاوندی (انسان شناسی خانواده و خویشاوندی)
درآمدی بر خانواده و خویشاوندی (انسان شناسی خانواده و خویشاوندی)

کد: 55835

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دانژه

مولف: محمدصادق فربد

درآمدی بر خانواده و خویشاوندی (انسان شناسی خانواده و خویشاوندی)

ناشر

دانژه

مولف

محمدصادق فربد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

جامعه شناسی بدن (نظریه های مدرن،پست مدرن و پساساختارگرایانه)
جامعه شناسی بدن (نظریه های مدرن،پست مدرن و پساساختارگرایانه)

کد: 55524

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نقش و نگار

مولف: کیت کریگان

مترجم: محسن ناصری راد

جامعه شناسی بدن (نظریه های مدرن،پست مدرن و پساساختارگرایانه)

ناشر

نقش و نگار

مولف

کیت کریگان

مترجم

محسن ناصری راد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فصلنامه مردم نامه 1395
فصلنامه مردم نامه 1395

کد: 54967

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: واشوئی

فصلنامه مردم نامه 1395

ناشر

واشوئی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

از حق به شهر تا شهرهای شورشی
از حق به شهر تا شهرهای شورشی

کد: 54975

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: دیوید هاروی

مترجم: خسرو کلانتری،پرویز صداقت

از حق به شهر تا شهرهای شورشی

ناشر

آگاه

مولف

دیوید هاروی

مترجم

خسرو کلانتری،پرویز صداقت

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

نظریه های جهانی شدن
نظریه های جهانی شدن

کد: 54907

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: چشمه

مولف: دیوید هلد،آنتونی مک گرو

مترجم: مسعود کرباسیان

نظریه های جهانی شدن

ناشر

چشمه

مولف

دیوید هلد،آنتونی مک گرو

مترجم

مسعود کرباسیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال