مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : رمان کودک
در حال بارگذاری
هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)
هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)

کد: 13160

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)
هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)

کد: 13161

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)
هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)

کد: 13162

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

هنری زلزله 1 (هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا)
هنری زلزله 1 (هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا)

کد: 13157

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: آتوسا صالحی

هنری زلزله 1 (هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

در جست و جوی خوشمزه ترین
در جست و جوی خوشمزه ترین

کد: 13024

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: ناتالی ببیت

مترجم: اکرم کرمی

در جست و جوی خوشمزه ترین

ناشر

قدیانی

مولف

ناتالی ببیت

مترجم

اکرم کرمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

15000ریال

سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم)
سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم)

کد: 12896

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سرزمین سحرآمیز13 (جادوی نقاب)
سرزمین سحرآمیز13 (جادوی نقاب)

کد: 12404

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز13 (جادوی نقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز15 (طومار ماه)
سرزمین سحرآمیز15 (طومار ماه)

کد: 12313

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز15 (طومار ماه)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

سرزمی سحرآمیز11 (شاهین های راهزن تارکوم)
سرزمی سحرآمیز11 (شاهین های راهزن تارکوم)

کد: 12310

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمی سحرآمیز11 (شاهین های راهزن تارکوم)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال

سرزمین سحرآمیز12 (سفر به اعماق دریای سرپنت)
سرزمین سحرآمیز12 (سفر به اعماق دریای سرپنت)

کد: 12311

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز12 (سفر به اعماق دریای سرپنت)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز14 (سفر با کشتی بادجافا)
سرزمین سحرآمیز14 (سفر با کشتی بادجافا)

کد: 12312

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز14 (سفر با کشتی بادجافا)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

کویاسان
کویاسان

کد: 10737

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

کویاسان
11000ریال

کویاسان

ناشر

قدیانی

مولف

دارن شان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

11000ریال

رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)
رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)

کد: 10722

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)
رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)

کد: 10721

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

سرزمین سحرآمیز 5 (جادوی یخی)
سرزمین سحرآمیز 5 (جادوی یخی)

کد: 10582

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز 5 (جادوی یخی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز 6 (غول خفته)
سرزمین سحرآمیز 6 (غول خفته)

کد: 10583

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز 6 (غول خفته)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز 7 (سرزمین گمشده)
سرزمین سحرآمیز 7 (سرزمین گمشده)

کد: 10584

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز 7 (سرزمین گمشده)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال

رمان کودکان 2 (غول و انگشتر جادو)
رمان کودکان 2 (غول و انگشتر جادو)

کد: 10575

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آن فاین

مترجم: فروزنده نعمت اللهی

رمان کودکان 2 (غول و انگشتر جادو)

ناشر

قدیانی

مولف

آن فاین

مترجم

فروزنده نعمت اللهی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

سرزمین سحرآمیز10 (در جست و جوی ملکه)
سرزمین سحرآمیز10 (در جست و جوی ملکه)

کد: 10587

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز10 (در جست و جوی ملکه)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

رمان کودکان 3 (ستاره پرنده)
رمان کودکان 3 (ستاره پرنده)

کد: 10576

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اورسولا ولفل

مترجم: مسعود حجوانی

رمان کودکان 3 (ستاره پرنده)

ناشر

قدیانی

مولف

اورسولا ولفل

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

سرزمین سحرآمیز 1 (پله های مخفی)
سرزمین سحرآمیز 1 (پله های مخفی)

کد: 10578

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز 1 (پله های مخفی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

کیتی دختر آتش پاره11 (تقصیر من نیست!)
کیتی دختر آتش پاره11 (تقصیر من نیست!)

کد: 9800

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نیلوفر اکبری

کیتی دختر آتش پاره11 (تقصیر من نیست!)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نیلوفر اکبری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

110000ریال

کیتی دختر آتش پاره 5 (آخه چرا نه؟)
کیتی دختر آتش پاره 5 (آخه چرا نه؟)

کد: 9801

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نوشین ابراهیمی

کیتی دختر آتش پاره 5 (آخه چرا نه؟)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نوشین ابراهیمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

رمان کودک13 (آدم کوچولوها)
رمان کودک13 (آدم کوچولوها)

کد: 9749

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

رمان کودک13 (آدم کوچولوها)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

رمان کودک (تمساح غول پیکر)
رمان کودک (تمساح غول پیکر)

کد: 6277

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

رمان کودک (تمساح غول پیکر)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

پسرک بدشانس
پسرک بدشانس

کد: 8020

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: والتر ویپرزبرگ

مترجم: فرزانه کریمی

پسرک بدشانس
40000ریال

پسرک بدشانس

ناشر

قدیانی

مولف

والتر ویپرزبرگ

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

رمان کودک (تشپ کال)
رمان کودک (تشپ کال)

کد: 3286

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

رمان کودک (تشپ کال)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

رمان کودک (من و زرافه و پلی)
رمان کودک (من و زرافه و پلی)

کد: 5062

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

رمان کودک (من و زرافه و پلی)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال