مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : فرهنگ
در حال بارگذاری
فرهنگ پارسیان همراه انگلیسی-فارسی (کد 101)
فرهنگ پارسیان همراه انگلیسی-فارسی (کد 101)

کد: 10483

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: ذهن آویز

مولف: سیف غفاری

فرهنگ پارسیان همراه انگلیسی-فارسی (کد 101)

ناشر

ذهن آویز

مولف

سیف غفاری

گروه بندی

فرهنگ

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

فرهنگ نام های آریایی
فرهنگ نام های آریایی

کد: 9445

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: آشیانه کتاب

مولف: فاروق صفی زاده،محمد ملکان سرشت

فرهنگ نام های آریایی

ناشر

آشیانه کتاب

مولف

فاروق صفی زاده،محمد ملکان سرشت

گروه بندی

فرهنگ

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

فرهنگ فرانسه-فارسی (2جلدی)
فرهنگ فرانسه-فارسی (2جلدی)

کد: 620

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: صفی علیشاه

مولف: سعید نفیسی

فرهنگ فرانسه-فارسی (2جلدی)

ناشر

صفی علیشاه

مولف

سعید نفیسی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

1950000ریال

فرهنگ تفسیری ایسم ها
فرهنگ تفسیری ایسم ها

کد: 806

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: جامه دران

مولف: محمد حاجی زاده

فرهنگ تفسیری ایسم ها

ناشر

جامه دران

مولف

محمد حاجی زاده

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

فرهنگ نامهای ایرانی
فرهنگ نامهای ایرانی

کد: 522

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: نگاه

مولف: فریده دانایی

فرهنگ نامهای ایرانی

ناشر

نگاه

مولف

فریده دانایی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

فرهنگ زبان کوچه (فرانسه-فارسی)
فرهنگ زبان کوچه (فرانسه-فارسی)

کد: 566

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: مروارید

مولف: محمدتقی غیاثی

فرهنگ زبان کوچه (فرانسه-فارسی)

ناشر

مروارید

مولف

محمدتقی غیاثی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

فرهنگ نام ایرانیان
فرهنگ نام ایرانیان

کد: 565

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: ترانه

مولف: علی زاهدی نیا،کاظم سیدی

فرهنگ نام ایرانیان

ناشر

ترانه

مولف

علی زاهدی نیا،کاظم سیدی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

فرهنگ هنرمندان ایرانی (از آغاز تا امروز)
فرهنگ هنرمندان ایرانی (از آغاز تا امروز)

کد: 606

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: کومش

مولف: عبدالرفیع حقیقت

فرهنگ هنرمندان ایرانی (از آغاز تا امروز)

ناشر

کومش

مولف

عبدالرفیع حقیقت

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

فرهنگ فارسی آلمانی
فرهنگ فارسی آلمانی

کد: 6245

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: دنیای نو

مولف: حسین پنبه چی

فرهنگ فارسی آلمانی

ناشر

دنیای نو

مولف

حسین پنبه چی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

جیبی

قیمت

375000ریال

فرهنگ فارسی آلمانی
فرهنگ فارسی آلمانی

کد: 607

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: دنیای نو

مولف: حسین پنبه چی

فرهنگ فارسی آلمانی

ناشر

دنیای نو

مولف

حسین پنبه چی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

واژه نامه چند زبانه 2 (برای کودکان و نوجوانان)
واژه نامه چند زبانه 2 (برای کودکان و نوجوانان)

کد: 5498

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: مهر

مولف: حسین الهی

واژه نامه چند زبانه 2 (برای کودکان و نوجوانان)

ناشر

مهر

مولف

حسین الهی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

واژگان موضوعی معاصر (گزینشی و الفبایی،فارسی-انگلیسی)
واژگان موضوعی معاصر (گزینشی و الفبایی،فارسی-انگلیسی)

کد: 5500

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: عطائی

مولف: بشیر بختی،مژگان فقیهی

مترجم: بشیر بختی،مژگان فقیهی

واژگان موضوعی معاصر (گزینشی و الفبایی،فارسی-انگلیسی)

ناشر

عطائی

مولف

بشیر بختی،مژگان فقیهی

مترجم

بشیر بختی،مژگان فقیهی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

فرهنگ اصطلاحات و تعریفات (نفایس الفنون)،(اصطلاحات و تعریفات علوم و فنون مختلف)
فرهنگ اصطلاحات و تعریفات (نفایس الفنون)،(اصطلاحات و تعریفات علوم و فنون مختلف)

کد: 794

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: فردوس

مولف: محمدبن محمود شمس الدین آملی

فرهنگ اصطلاحات و تعریفات (نفایس الفنون)،(اصطلاحات و تعریفات علوم و فنون مختلف)

ناشر

فردوس

مولف

محمدبن محمود شمس الدین آملی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فرهنگ توصیفی علوم تربیتی
فرهنگ توصیفی علوم تربیتی

کد: 6476

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: شباهنگ

مولف: محسن فرمهینی فراهانی

فرهنگ توصیفی علوم تربیتی

ناشر

شباهنگ

مولف

محسن فرمهینی فراهانی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

275000ریال

فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع
فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع

کد: 819

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: خدمات فرهنگی کرمان

مولف: محمود مدبری

فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع

ناشر

خدمات فرهنگی کرمان

مولف

محمود مدبری

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال