مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ابوالقاسم فردوسی
در حال بارگذاری
رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)
رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)

کد: 43938

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)
رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)

کد: 43939

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)
رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)

کد: 43940

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)
رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)

کد: 43935

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

75000ریال

عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)
عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)

کد: 43943

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رحلی

قیمت

160000ریال

رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)
رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)

کد: 43936

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

75000ریال

کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)
کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)

کد: 42936

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)
فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)

کد: 42937

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

90000ریال

داستان های شاهنامه47 (رستم و سهراب)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه47 (رستم و سهراب)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 43213

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه47 (رستم و سهراب)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 43214

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)
شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)

کد: 42935

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

90000ریال

داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42872

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42873

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42063

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42064

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه29 (نام و نشان مهر)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه29 (نام و نشان مهر)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42061

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه29 (نام و نشان مهر)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42062

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

قصه های شاهنامه10 (جمشید)
قصه های شاهنامه10 (جمشید)

کد: 41632

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه10 (جمشید)

ناشر

افق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

قصه های شاهنامه11 (ایرج)
قصه های شاهنامه11 (ایرج)

کد: 41633

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه11 (ایرج)

ناشر

افق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قصه های شاهنامه12 (کیخسرو)
قصه های شاهنامه12 (کیخسرو)

کد: 41634

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه12 (کیخسرو)

ناشر

افق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

داستان های شاهنامه36 (رستم و دژ سپند)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه36 (رستم و دژ سپند)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 40989

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه36 (رستم و دژ سپند)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باجعبه،چرم)
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 40633

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: بهزاد

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

بهزاد

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رحلی

قیمت

30000000ریال

سوگنامه رستم و سهراب 2 (افسانه های شاهان و پهلوانان 8)،(گلاسه)
سوگنامه رستم و سهراب 2 (افسانه های شاهان و پهلوانان 8)،(گلاسه)

کد: 40140

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

سوگنامه رستم و سهراب 2 (افسانه های شاهان و پهلوانان 8)،(گلاسه)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

سوگنامه رستم و سهراب 1(افسانه های شاهان و پهلوانان 7)،(گلاسه)
سوگنامه رستم و سهراب 1(افسانه های شاهان و پهلوانان 7)،(گلاسه)

کد: 40141

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

سوگنامه رستم و سهراب 1(افسانه های شاهان و پهلوانان 7)،(گلاسه)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

کی قباد (افسانه های شاهان و پهلوانان 5)،(گلاسه)
کی قباد (افسانه های شاهان و پهلوانان 5)،(گلاسه)

کد: 40142

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

کی قباد (افسانه های شاهان و پهلوانان 5)،(گلاسه)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

کد: 40121

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: بهزاد

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

بهزاد

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رحلی

قیمت

28000000ریال

سوگ سیاوش 1 (افسانه های شاهان و پهلوانان 9)
سوگ سیاوش 1 (افسانه های شاهان و پهلوانان 9)

کد: 40144

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

سوگ سیاوش 1 (افسانه های شاهان و پهلوانان 9)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

سوگ ایرج (افسانه های شاهان و پهلوانان 2)
سوگ ایرج (افسانه های شاهان و پهلوانان 2)

کد: 40138

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

سوگ ایرج (افسانه های شاهان و پهلوانان 2)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

تولد رستم (افسانه های شاهان و پهلوانان 4)،(گلاسه)
تولد رستم (افسانه های شاهان و پهلوانان 4)،(گلاسه)

کد: 40139

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهاجر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

تولد رستم (افسانه های شاهان و پهلوانان 4)،(گلاسه)

ناشر

مهاجر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

قصه های شاهنامه فردوسی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 3)
قصه های شاهنامه فردوسی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 3)

کد: 39697

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه فردوسی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 3)

ناشر

پیدایش

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

860000ریال

بازنوشت شاهنامه فردوسی با مینیاتور (2جلدی،گلاسه،باقاب)
بازنوشت شاهنامه فردوسی با مینیاتور (2جلدی،گلاسه،باقاب)

کد: 36005

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: زرین و سیمین

مولف: ابوالقاسم فردوسی

بازنوشت شاهنامه فردوسی با مینیاتور (2جلدی،گلاسه،باقاب)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رحلی

قیمت

7000000ریال

داستان های شاهنامه20 (مندان شهر)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه20 (مندان شهر)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 35981

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه20 (مندان شهر)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال