مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : آر.ال.استاین
در حال بارگذاری
سایه وحشت 6 (حبابی که همه را خورده)
سایه وحشت 6 (حبابی که همه را خورده)

کد: 22088

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: رویا خادم الرضا

سایه وحشت 6 (حبابی که همه را خورده)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

رویا خادم الرضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت 3 (داخل زیرزمین نشوید)
دایره وحشت 3 (داخل زیرزمین نشوید)

کد: 9553

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ماندانا قهرمانلو

دایره وحشت 3 (داخل زیرزمین نشوید)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ماندانا قهرمانلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت10 (مهمانی هالووین)
تالار وحشت10 (مهمانی هالووین)

کد: 12820

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: علی اکبر خداپرست

تالار وحشت10 (مهمانی هالووین)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

علی اکبر خداپرست

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

ساعت وحشت
ساعت وحشت

کد: 12823

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

ساعت وحشت
300000ریال

ساعت وحشت

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زمان وحشت
زمان وحشت

کد: 12822

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

زمان وحشت
300000ریال

زمان وحشت

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 8 (دختر سایه)
تالار وحشت 8 (دختر سایه)

کد: 12754

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: محمد قاسم زاده

تالار وحشت 8 (دختر سایه)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

محمد قاسم زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت18 (غول برفی پاسادنا)
دایره وحشت18 (غول برفی پاسادنا)

کد: 12772

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مرتضی نادری دره شوری

دایره وحشت18 (غول برفی پاسادنا)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مرتضی نادری دره شوری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت13 (ساعت محکومیت)
دایره وحشت13 (ساعت محکومیت)

کد: 12767

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مرتضی نادری دره شوری

دایره وحشت13 (ساعت محکومیت)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مرتضی نادری دره شوری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت15 (کسی زنده نمانده؟)
تالار وحشت15 (کسی زنده نمانده؟)

کد: 12760

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شیوا خویی

تالار وحشت15 (کسی زنده نمانده؟)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شیوا خویی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت25 (وحشت در اردوگاه مارمالاد)
دایره وحشت25 (وحشت در اردوگاه مارمالاد)

کد: 12779

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: رویا خادم الرضا

دایره وحشت25 (وحشت در اردوگاه مارمالاد)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

رویا خادم الرضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 9 (اردوی تابستانی)
تالار وحشت 9 (اردوی تابستانی)

کد: 12755

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: محمد قاسم زاده

تالار وحشت 9 (اردوی تابستانی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

محمد قاسم زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت19 (چگونه سرم کوچک شد)
دایره وحشت19 (چگونه سرم کوچک شد)

کد: 12773

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: میترا کیوان مهر

دایره وحشت19 (چگونه سرم کوچک شد)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت14 (او در باتلاق تبدیل به گرگ می شود)
دایره وحشت14 (او در باتلاق تبدیل به گرگ می شود)

کد: 12768

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: رویا خادم الرضا

دایره وحشت14 (او در باتلاق تبدیل به گرگ می شود)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

رویا خادم الرضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت 8 (بیا نامریی شویم)
دایره وحشت 8 (بیا نامریی شویم)

کد: 12763

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

دایره وحشت 8 (بیا نامریی شویم)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت11 (مدرسه ترس)
تالار وحشت11 (مدرسه ترس)

کد: 12756

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: علی اکبر خداپرست

تالار وحشت11 (مدرسه ترس)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

علی اکبر خداپرست

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دایره وحشت20 (یک روز در سرزمین وحشت)
دایره وحشت20 (یک روز در سرزمین وحشت)

کد: 12774

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: میترا کیوان مهر

دایره وحشت20 (یک روز در سرزمین وحشت)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت15 (او از زیر ظرفشویی می آید)
دایره وحشت15 (او از زیر ظرفشویی می آید)

کد: 12769

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

دایره وحشت15 (او از زیر ظرفشویی می آید)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت 9 (دردسر مرگبار)
دایره وحشت 9 (دردسر مرگبار)

کد: 12764

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

دایره وحشت 9 (دردسر مرگبار)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت12 (ملاقات کنندگان)
تالار وحشت12 (ملاقات کنندگان)

کد: 12757

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: نوشین پنجه دخت

تالار وحشت12 (ملاقات کنندگان)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

نوشین پنجه دخت

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت21 (شبح ساحل)
دایره وحشت21 (شبح ساحل)

کد: 12775

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: میترا کیوان مهر

دایره وحشت21 (شبح ساحل)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 6 (مرا جانور می نامند)
تالار وحشت 6 (مرا جانور می نامند)

کد: 12752

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: محمد قاسم زاده

تالار وحشت 6 (مرا جانور می نامند)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

محمد قاسم زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت16 (وحشت در خیابان شوک)
دایره وحشت16 (وحشت در خیابان شوک)

کد: 12770

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: میترا کیوان مهر

دایره وحشت16 (وحشت در خیابان شوک)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت10 (مترسک نیمه شب)
دایره وحشت10 (مترسک نیمه شب)

کد: 12765

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: رویا خادم الرضا

دایره وحشت10 (مترسک نیمه شب)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

رویا خادم الرضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت13 (بازی های ترس)
تالار وحشت13 (بازی های ترس)

کد: 12758

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شیوا خویی

تالار وحشت13 (بازی های ترس)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شیوا خویی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت23 (چگونه هیولایی را بکشیم)
دایره وحشت23 (چگونه هیولایی را بکشیم)

کد: 12777

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: رویا خادم الرضا

دایره وحشت23 (چگونه هیولایی را بکشیم)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

رویا خادم الرضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 7 (جیغ)
تالار وحشت 7 (جیغ)

کد: 12753

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: محمد قاسم زاده

تالار وحشت 7 (جیغ)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

محمد قاسم زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت17 (هیولاهای مریخی)
دایره وحشت17 (هیولاهای مریخی)

کد: 12771

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مرتضی نادری دره شوری

دایره وحشت17 (هیولاهای مریخی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مرتضی نادری دره شوری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت11 (به اردوگاه وحشت خوش آمدید)
دایره وحشت11 (به اردوگاه وحشت خوش آمدید)

کد: 12766

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: میترا کیوان مهر

دایره وحشت11 (به اردوگاه وحشت خوش آمدید)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت14 (از چه چیزی بیشتر می ترسی؟)
تالار وحشت14 (از چه چیزی بیشتر می ترسی؟)

کد: 12759

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شیوا خویی

تالار وحشت14 (از چه چیزی بیشتر می ترسی؟)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شیوا خویی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت24 (شبح سخنگو)
دایره وحشت24 (شبح سخنگو)

کد: 12778

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: دلارام کارخیران

دایره وحشت24 (شبح سخنگو)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

دلارام کارخیران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 3 (اسم من اهریمن)
تالار وحشت 3 (اسم من اهریمن)

کد: 9562

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: غلامحسین اعرابی

تالار وحشت 3 (اسم من اهریمن)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

غلامحسین اعرابی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار وحشت 4 (دروغگو دروغگو)
تالار وحشت 4 (دروغگو دروغگو)

کد: 9564

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: غلامحسین اعرابی

تالار وحشت 4 (دروغگو دروغگو)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

غلامحسین اعرابی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال