مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : مجموعه داستان ایرانی
در حال بارگذاری
نرگس ها (مجموعه داستان)
نرگس ها (مجموعه داستان)

کد: 83799

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: راضیه تجار

نرگس ها (مجموعه داستان)

ناشر

سوره مهر

مولف

راضیه تجار

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

بهمن 65
بهمن 65

کد: 83802

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: به نشر

مولف: سندی مومنی

بهمن 65
100000ریال

بهمن 65

ناشر

به نشر

مولف

سندی مومنی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

پری شهر (مجموعه داستان)
پری شهر (مجموعه داستان)

کد: 83559

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: مروارید

مولف: حسن سلمانی

پری شهر (مجموعه داستان)

ناشر

مروارید

مولف

حسن سلمانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

آوازهای دور دست
آوازهای دور دست

کد: 82966

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: روزنه

مولف: احسان مرزبان

آوازهای دور دست

ناشر

روزنه

مولف

احسان مرزبان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

395000ریال

کسی هست ناخنم را بگیرد؟ (مجموعه داستان)
کسی هست ناخنم را بگیرد؟ (مجموعه داستان)

کد: 82867

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیستان

مولف: اکرم زیبایی

کسی هست ناخنم را بگیرد؟ (مجموعه داستان)

ناشر

نیستان

مولف

اکرم زیبایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

آب دوغ خیار (روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار)
آب دوغ خیار (روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار)

کد: 82713

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: رضا بهرام پور

آب دوغ خیار (روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار)

ناشر

قطره

مولف

رضا بهرام پور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

باد یمانی
باد یمانی

کد: 82746

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: به نشر

مولف: محمدرضا عابدی شاهرودی

باد یمانی
190000ریال

باد یمانی

ناشر

به نشر

مولف

محمدرضا عابدی شاهرودی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

این من ناشناس (مجموعه داستان)
این من ناشناس (مجموعه داستان)

کد: 82640

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آرمان رشد

مولف: محمدعلی نعمتی

این من ناشناس (مجموعه داستان)

ناشر

آرمان رشد

مولف

محمدعلی نعمتی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

کارت قرمز (مجموعه داستان)
کارت قرمز (مجموعه داستان)

کد: 82641

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آرمان رشد

مولف: محمدعلی نعمتی

کارت قرمز (مجموعه داستان)

ناشر

آرمان رشد

مولف

محمدعلی نعمتی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مجموعه مرزهای درهم شکسته 2 (مخمصه)
مجموعه مرزهای درهم شکسته 2 (مخمصه)

کد: 82452

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: باژ

مولف: نیما کهندانی

مجموعه مرزهای درهم شکسته 2 (مخمصه)

ناشر

باژ

مولف

نیما کهندانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

نامه های گمشده (183 درنگ در جنگ)
نامه های گمشده (183 درنگ در جنگ)

کد: 82427

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قدیانی

مولف: مصطفی خدامی

نامه های گمشده (183 درنگ در جنگ)

ناشر

قدیانی

مولف

مصطفی خدامی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

زمهریر
زمهریر

کد: 82437

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: برکه خورشید

مولف: علی اشرف صفاری

زمهریر
180000ریال

زمهریر

ناشر

برکه خورشید

مولف

علی اشرف صفاری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مجموعه آثار صادق هدایت (10جلدی،باقاب)
مجموعه آثار صادق هدایت (10جلدی،باقاب)

کد: 82244

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: صادق هدایت

مجموعه آثار صادق هدایت (10جلدی،باقاب)

ناشر

نگاه

مولف

صادق هدایت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

1710000ریال

مادر،عشق و دیگر هیچ (داستان جهان و جهان داستان)
مادر،عشق و دیگر هیچ (داستان جهان و جهان داستان)

کد: 82174

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: جمال میرصادقی

مادر،عشق و دیگر هیچ (داستان جهان و جهان داستان)

ناشر

قطره

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

نسل عیسی (داستان جهان و جهان داستان)
نسل عیسی (داستان جهان و جهان داستان)

کد: 82175

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: محمد غلامی

نسل عیسی (داستان جهان و جهان داستان)

ناشر

قطره

مولف

محمد غلامی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

طعم نهنگ
طعم نهنگ

کد: 82063

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: روزنه

مولف: محمود بدیه

طعم نهنگ
230000ریال

طعم نهنگ

ناشر

روزنه

مولف

محمود بدیه

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

230000ریال

هاسمیک
هاسمیک

کد: 82009

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: مرجان صادقی

هاسمیک
185000ریال

هاسمیک

ناشر

ثالث

مولف

مرجان صادقی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

اگر نگویم…
اگر نگویم…

کد: 81789

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نفیر

مولف: نسرین قربانی

اگر نگویم…
210000ریال

اگر نگویم…

ناشر

نفیر

مولف

نسرین قربانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

زان تشنگان (کآشوب 3: 24 روایت از روضه هایی که زندگی می کنیم)
زان تشنگان (کآشوب 3: 24 روایت از روضه هایی که زندگی می کنیم)

کد: 81569

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: اطراف

مولف: مصطفی اصانلوی و دیگران

زان تشنگان (کآشوب 3: 24 روایت از روضه هایی که زندگی می کنیم)

ناشر

اطراف

مولف

مصطفی اصانلوی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

با مه می آید،با گرگ می رود
با مه می آید،با گرگ می رود

کد: 81516

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: محمدهادی پورابراهیم

با مه می آید،با گرگ می رود

ناشر

ثالث

مولف

محمدهادی پورابراهیم

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

شصت و اند سال پیش (مجموعه قصه های کوتاه محمدجعفر معین فر)
شصت و اند سال پیش (مجموعه قصه های کوتاه محمدجعفر معین فر)

کد: 81355

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نشانه

مولف: محمدجعفر معین فر

شصت و اند سال پیش (مجموعه قصه های کوتاه محمدجعفر معین فر)

ناشر

نشانه

مولف

محمدجعفر معین فر

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

تب خواب (کتاب بوف)
تب خواب (کتاب بوف)

کد: 81378

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیماژ

مولف: فاضله فراهانی

تب خواب (کتاب بوف)

ناشر

نیماژ

مولف

فاضله فراهانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

سه تار
سه تار

کد: 81202

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: به سخن

مولف: جلال آل احمد

سه تار
200000ریال

سه تار

ناشر

به سخن

مولف

جلال آل احمد

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نبرد خدایان 3 (مرگ خدایان)
نبرد خدایان 3 (مرگ خدایان)

کد: 81279

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: موج

مولف: مرتضی رضایی

نبرد خدایان 3 (مرگ خدایان)

ناشر

موج

مولف

مرتضی رضایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

برای سایه ام می گویم (مجموعه داستان های کوتاه)
برای سایه ام می گویم (مجموعه داستان های کوتاه)

کد: 80784

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: فروزنده عدالت

برای سایه ام می گویم (مجموعه داستان های کوتاه)

ناشر

قطره

مولف

فروزنده عدالت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

زمستان شغال (کتاب بوف)
زمستان شغال (کتاب بوف)

کد: 80713

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیماژ

مولف: فرهاد رفیعی

زمستان شغال (کتاب بوف)

ناشر

نیماژ

مولف

فرهاد رفیعی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

دیروز خیلی دیره (مجموعه داستان)
دیروز خیلی دیره (مجموعه داستان)

کد: 80772

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: شهلا حائری

دیروز خیلی دیره (مجموعه داستان)

ناشر

قطره

مولف

شهلا حائری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار
خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار

کد: 80651

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: چلچله

مولف: افشین هاشمی

خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار

ناشر

چلچله

مولف

افشین هاشمی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کلاغ های قیطریه
کلاغ های قیطریه

کد: 80660

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: چلچله

مولف: بهنوش بختیاری

کلاغ های قیطریه

ناشر

چلچله

مولف

بهنوش بختیاری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

کتاب سخنگو قصه های حال خوب کن (مجموعه داستان های کوتاه)،(باقاب)
کتاب سخنگو قصه های حال خوب کن (مجموعه داستان های کوتاه)،(باقاب)

کد: 80547

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: کلید آموزش،رادیو مثبت

مولف: جان مکسول و دیگران

کتاب سخنگو قصه های حال خوب کن (مجموعه داستان های کوتاه)،(باقاب)

ناشر

کلید آموزش،رادیو مثبت

مولف

جان مکسول و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

انتخاب (مجموعه داستان)
انتخاب (مجموعه داستان)

کد: 13191

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قطره

مولف: سیمین دانشور

انتخاب (مجموعه داستان)

ناشر

قطره

مولف

سیمین دانشور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

آواز آسمانی عشق
آواز آسمانی عشق

کد: 80508

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: به نشر

مولف: حمیدرضا سهیلی

آواز آسمانی عشق

ناشر

به نشر

مولف

حمیدرضا سهیلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال