مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : رمان کودک
در حال بارگذاری
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)

کد: 30671

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)
مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)

کد: 30677

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)
مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)

کد: 30672

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)
مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)

کد: 30678

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)
مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)

کد: 30673

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)
مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)

کد: 30668

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)

کد: 30702

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)
مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)

کد: 30674

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

خون آشام ها و شب هالووین (اسرار کلاغ قلعه 4)
خون آشام ها و شب هالووین (اسرار کلاغ قلعه 4)

کد: 30234

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: ندا شادنظر

خون آشام ها و شب هالووین (اسرار کلاغ قلعه 4)

ناشر

ایران بان

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)
سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)

کد: 30168

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)
سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)

کد: 30169

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)
سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)

کد: 30170

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)
سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)

کد: 30166

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)
سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)

کد: 30167

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)
سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)

کد: 30123

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)
سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)

کد: 29568

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)
سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)

کد: 29569

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)
سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)

کد: 29566

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

باران مهربانی (2جلدی)
باران مهربانی (2جلدی)

کد: 29386

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: حمزه کریمان

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (2جلدی)

ناشر

پنجره

مولف

حمزه کریمان

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)
هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)

کد: 29149

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)
هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)

کد: 29150

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)
هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)

کد: 29151

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)
هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)

کد: 29152

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)
هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)

کد: 29147

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)
هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)

کد: 29148

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

نبرد هیولاها 9 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (سولترا،افسونگر سنگ))
نبرد هیولاها 9 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (سولترا،افسونگر سنگ))

کد: 29075

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام بلید

مترجم: محمد قصاع

نبرد هیولاها 9 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (سولترا،افسونگر سنگ))

ناشر

قدیانی

مولف

آدام بلید

مترجم

محمد قصاع

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!
استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

کد: 28931

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: شبنم سمیعیان

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

ناشر

پنجره

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

شبنم سمیعیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)
باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)

کد: 28937

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: کریمان حمزه

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)

ناشر

پنجره

مولف

کریمان حمزه

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)
باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)

کد: 28938

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: حمزه کریمان

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)

ناشر

پنجره

مولف

حمزه کریمان

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)

کد: 28912

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)

کد: 28913

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 4 (سایه ای در شب)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 4 (سایه ای در شب)

کد: 28914

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 4 (سایه ای در شب)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال