مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : رمان کودک
در حال بارگذاری
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)

کد: 30702

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)
مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)

کد: 30674

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)
مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)

کد: 30669

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)
مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)

کد: 30703

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)
سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)

کد: 30168

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز42 (شوالیه های چوب دستی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)
سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)

کد: 30169

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز41 (امپراتوری گمشده کومبا)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)
سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)

کد: 30170

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز40 (تاج جادوگران)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)
سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)

کد: 30166

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز44 (جست و جوی نهایی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)
سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)

کد: 30167

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز43 (نبرد در بطری)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)
سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)

کد: 30123

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز39 (شهر رویاها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)
سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)

کد: 29566

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز37 (گنجینه اورکین ها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)
سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)

کد: 29568

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز36 (جادوی ماه)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)
سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)

کد: 29569

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز38 (پرواز مار اژدها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

باران مهربانی (2جلدی)
باران مهربانی (2جلدی)

کد: 29386

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: کریمان حمزه

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (2جلدی)

ناشر

پنجره

مولف

کریمان حمزه

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)
هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)

کد: 29149

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 4 (آذرک و جادوگر مخترع)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)
هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)

کد: 29150

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 5 (آذرک و انجمن جادوگران مرده)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)
هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)

کد: 29151

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 6 (آذرک و جادوگر دریای ناپیدا)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)
هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)

کد: 29152

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 7 (آذرک،جادوگر بزرگ)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)
هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)

کد: 29147

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 2 (آذرک و جادوگر خواب فروش)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)
هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)

کد: 29148

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: مسلم ناصری

هفتگانه ی آذرک 3 (آذرک و جادوگر لوپ یک لپ)

ناشر

افق

مولف

مسلم ناصری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

نبرد هیولاها10 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (وایپرو،مرد ماری))
نبرد هیولاها10 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (وایپرو،مرد ماری))

کد: 29076

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام بلید

مترجم: محمد قصاع

نبرد هیولاها10 (6 گانه ی دوم:زره طلایی (وایپرو،مرد ماری))

ناشر

قدیانی

مولف

آدام بلید

مترجم

محمد قصاع

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!
استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

کد: 28931

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: مگان مک دونالد

مترجم: شبنم سمیعیان

استینک و آبنبات های دندان شکن و باور نکردنی!

ناشر

پنجره

مولف

مگان مک دونالد

مترجم

شبنم سمیعیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)
باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)

کد: 28937

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: کریمان حمزه

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 1تا5)

ناشر

پنجره

مولف

کریمان حمزه

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)
باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)

کد: 28938

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پنجره

مولف: کریمان حمزه

مترجم: محسن عابدی

باران مهربانی (زندگی پیامبر اسلام 6تا10)

ناشر

پنجره

مولف

کریمان حمزه

مترجم

محسن عابدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 1 (نقشه ی گنج)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 1 (نقشه ی گنج)

کد: 28911

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 1 (نقشه ی گنج)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)

کد: 28912

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 2 (پشت میله های زندان)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)

کد: 28913

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 3 (شکار مگس ها)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 5 (فرار به آینده)
ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 5 (فرار به آینده)

کد: 28915

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

ماجراهای سه پسر بچه ی؟؟؟ 5 (فرار به آینده)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

پیرزنی که در چرخ و فلک زندگی می کرد
پیرزنی که در چرخ و فلک زندگی می کرد

کد: 27815

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: روت سیلوسترا

مترجم: مینا لزگی

پیرزنی که در چرخ و فلک زندگی می کرد

ناشر

افق

مولف

روت سیلوسترا

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

قصه های جنگل 6 (خرگوش دم کاکلی)
قصه های جنگل 6 (خرگوش دم کاکلی)

کد: 26700

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم: سعیدا زندیان

قصه های جنگل 6 (خرگوش دم کاکلی)

ناشر

قدیانی

مولف

تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)
قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)

کد: 26696

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم: سعیدا زندیان

قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)

ناشر

قدیانی

مولف

تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

قصه های جنگل 3 (جکی زبله)
قصه های جنگل 3 (جکی زبله)

کد: 26697

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم: سعیدا زندیان

قصه های جنگل 3 (جکی زبله)

ناشر

قدیانی

مولف

تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال