مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ابوالقاسم فردوسی
در حال بارگذاری
رستم و سهراب
رستم و سهراب

کد: 48655

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: هرمس

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: آرتور جورج،ادموند وارنر

رستم و سهراب
160000ریال

رستم و سهراب

ناشر

هرمس

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

آرتور جورج،ادموند وارنر

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

پهلوان جهان:زندگی و کردارهای رستم (برگزیده از شاهنامه فردوسی)
پهلوان جهان:زندگی و کردارهای رستم (برگزیده از شاهنامه فردوسی)

کد: 48310

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: هرمس

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: آرتور جورج،ادموند وارنر

پهلوان جهان:زندگی و کردارهای رستم (برگزیده از شاهنامه فردوسی)

ناشر

هرمس

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

آرتور جورج،ادموند وارنر

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

1400000ریال

رمان های شاهنامه12 (فرزندان فریدون شاه)
رمان های شاهنامه12 (فرزندان فریدون شاه)

کد: 48267

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه12 (فرزندان فریدون شاه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

رمان های شاهنامه 7 (ضحاک شاه و کژدم)
رمان های شاهنامه 7 (ضحاک شاه و کژدم)

کد: 48262

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 7 (ضحاک شاه و کژدم)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

رمان های شاهنامه 8 (زایش فریدون)
رمان های شاهنامه 8 (زایش فریدون)

کد: 48263

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 8 (زایش فریدون)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

رمان های شاهنامه10 (فریدون و ضحاک)
رمان های شاهنامه10 (فریدون و ضحاک)

کد: 48265

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه10 (فریدون و ضحاک)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

رمان های شاهنامه11 (فریدون شاه و درفش صلح)
رمان های شاهنامه11 (فریدون شاه و درفش صلح)

کد: 48266

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه11 (فریدون شاه و درفش صلح)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

داستان های شاهنامه19 (فریدون باید زنده بماند)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه19 (فریدون باید زنده بماند)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 47933

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه19 (فریدون باید زنده بماند)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه16 (سپاهیان اهریمن)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه16 (سپاهیان اهریمن)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 47932

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه16 (سپاهیان اهریمن)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 1
برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 1

کد: 47431

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: به نشر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 1

ناشر

به نشر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 2
برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 2

کد: 47432

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: به نشر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی 2

ناشر

به نشر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

شاهنامه (2جلدی)
شاهنامه (2جلدی)

کد: 47020

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: سخن

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه (2جلدی)
12000000ریال

شاهنامه (2جلدی)

ناشر

سخن

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رحلی

قیمت

12000000ریال

داستانهای کهن ایرانی (شاهنامه)
داستانهای کهن ایرانی (شاهنامه)

کد: 46462

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خلاق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستانهای کهن ایرانی (شاهنامه)

ناشر

خلاق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)
بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

کد: 44556

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سامر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

ناشر

سامر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

رمان های شاهنامه 4 (سوگند جمشید شاه)
رمان های شاهنامه 4 (سوگند جمشید شاه)

کد: 43937

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 4 (سوگند جمشید شاه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)
رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)

کد: 43938

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 5 (اهورا جمشید)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)
رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)

کد: 43939

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 1 (کیومرث،پادشاه کوهستان)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)
رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)

کد: 43940

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 3 (تهمورث شاه دیوبند)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)
رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)

کد: 43935

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 2 (هوشنگ شاه و خزروان دیو)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

240000ریال

عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)
عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)

کد: 43943

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

عاشقانه های شاهنامه 3 (سیمرغ)،(گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رحلی

قیمت

160000ریال

رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)
رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)

کد: 43936

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه 6 (ضحاک ماردوش)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)
کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)

کد: 42936

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

کاخی که فرو ریخت (پنجره ای نو به شاهنامه 2)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)
فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)

کد: 42937

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

فریدون و پسرانش (پنجره ای نو به شاهنامه 3)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 43214

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه50 (سودابه و سیاوش)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)
شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)

کد: 42935

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پنجره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهی در پوست پلنگ (پنجره ای نو به شاهنامه 1)

ناشر

پنجره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42872

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه25 (سلم،تور و ایرج)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42873

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه51 (سیاوش در آتش)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42063

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه35 (مردی برای صلح)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42064

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه43 (آدمک ها)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)
داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 42062

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ماناواز الکساندریان

داستان های شاهنامه34 (پهلوانی چون سام)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ماناواز الکساندریان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

قصه های شاهنامه (جلدهای10تا12)
قصه های شاهنامه (جلدهای10تا12)

کد: 41776

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: آتوسا صالحی

قصه های شاهنامه (جلدهای10تا12)

ناشر

افق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

آتوسا صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

قصه های شاهنامه10 (جمشید)
قصه های شاهنامه10 (جمشید)

کد: 41632

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه10 (جمشید)

ناشر

افق

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال